Valkeakoskella kaukolämpö on lähellä tuotettua

Keskustan verkkoon kaukolämpö tuotetaan UPM Oyj:n Tervasaaren tehtaalla, jossa polttoaineina käytetään metsäpolttoaineita, puhdasta kierrätyspuuta, maakaasua, turvetta ja muita puunjalostuksen sivutuotteita. Kahdessa erillisessä kaukolämpöverkossa lämpö tuotetaan omilla biolämpökeskuksilla, joissa polttoaineena käytetään puupellettiä. Asiakkaiden häiriötön kaukolämmön toimitus on vielä varmistettu varakäytössä olevalla omalla voimalaitoksella ja varalämpökeskuksilla, joita on 8 kappaletta eri puolilla kaupunkia.

Kaukolämpö siirretään asiakkaille kaukolämpöverkkoa pitkin. Toisessa putkessa kuuma menovesi vie lämpöä asiakkaille, toisessa putkessa taas viileämpi lämpöä luovuttanut vesi palaa takaisin tuotantolaitokselle. Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan vain lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.