Usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa usein kysyttyjen kysymysten pariin.

Osiosta löydät vastaukset seuraaviin aiheisiin:

  • Sähkönsiirto
  • Sähköverkon palvelut
  • Kaukolämpö
  • Maakaasu

Sähkönsiirto

Liittymät

1

Miten tilaan uuden sähköliittymän?

Sähköliittymän toimittaa aina verkkoyhtiö, jonka alueella sähköistettävä kohde on. Voit tilata sähköliittymän nettisivuiltamme liittymätilauslomakkeella. Teemme tilauksen perusteella sinulle liittymissopimuksen. Kerro liittymäsi sijainti. pääsulakekoko ja toiveesi toimitusajasta. Karttaliite tai asemapiirros auttaa sijainnin määrittelyssä. Valkeakosken Energia määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittämiskohdan, josta eteenpäin liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kaivuutöineen. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa. Liittymisjohdon asennuksen ja muut kiinteistön alueella tarvittavat työt voi teettää sähköurakoitsijalla tai Valkeakosken Energialla erillisen tarjouksen mukaan. Töiden edettyä urakoitsija tilaa kytkennän yleistietolomakkeella. Sähkön kytkentä edellyttää, että olet tehnyt sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimuksen käyttöpaikallesi.

2

Miten puran sähköliittymän?

Liittymä voidaan purkaa, jos liittymällä ei ole enää voimassa olevia sähkösopimuksia, eikä asiakkaalla ole enää tarvetta sille. Tällöin käyttöpaikalta katkaistaan sähkönsyöttö ja sähkömittari poistetaan. Tarvittaessa puretaan myös sähköliittymää syöttävän sähköverkon osa. Liittymän purun yhteydessä katsotaan, onko liittymissopimuksella palautuskelpoisia liittymismaksuja. Purkamiskustannusten vähennyksen jälkeen palautamme palautuskelpoisen osan. Liittymän purku tilataan nettisivujen yleistietolomakkeella. Purun voi tilata vain liittymissopimuksen omistaja.

3

Siirtyykö sähkön liittymissopimus automaattisesti kiinteistökaupan yhteydessä?

Kun omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppa- tai luovutuskirjassa on oltava erillinen maininta sähköliittymän siirtymisestä. Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa ja ilmoita sen jälkeen meille sähköliittymän siirrosta asiakaspalveluumme.

4

Missä tilanteessa tarvitsen sähköliittymän?

Sähköliittymä tarvitaan, jotta voi saada sähköä verkosta. Sähköliittymä on kiinteistö/tonttikohtainen. Muuttaessasi kerros- tai rivitaloasuntoon, sähköliittymän omistaa ja sitä hallinnoi taloyhtiö tms. Silloin ei asiasta tarvitse huolehtia.

Kun muutat omakotitaloon tai tilaat sähköt mökille ja olet kiinteistön omistaja, tulee sinun siirtää sähköliittymä nimiisi. Näin myös aina, kun sähköliittymän omistuksessa tapahtuu muutoksia. Vuokralainen ei voi, eikä hänen tarvitse siirtää liittymää. Katso siirtämisestä tarkemmin kysymykseltä: Siirtyykö sähkön liittymissopimus automaattisesti kiinteistökaupan yhteydessä?

Rakentaessasi sähköistettävää uudiskohdetta, sinun tulee ostaa sähköliittymä ennen pysyvän sähkön kytkemistä. Lisää kohdassa Miten tilaan uuden sähköliittymän? Rakennusaikaisen sähkön käyttämisestä lisää: valkeakoskenenergia.fi/rakentajille-ja-urakoitsijoille/rakentajan-sahko/tyomaasahko/

 

Sähkön mittaus

1

Kuinka saan käyttööni kuormanohjauksen?

Kuormanohjauksen-palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki asiakkaamme, joilla on sähkömittarille kytketty ohjattavia sähkökuormia. Kuormanohjaus kytkeytyy normaalisti päälle klo 22 alkavan tunnin aikana, mutta kytkeytyminen on mahdollista vaihtaa klo 01 alkavalle tunnille. Palvelumme on maksuton eikä se vaikuta siirtotuotteeseen tai sähkön siirron hinnoitteluun. Yö- ja kausisiirron (tariffi) edullisempi hinnoittelu alkaa siis edelleen aina klo 22, vaikka kuormat kytkeytyvätkin päälle myöhemmin. Kuormanohjauksen muutoksen voi tilata nettisivujemme lomakkeella. Huomioithan, että kuormanohjaus edellyttää sähköurakoitsijasi asentamia releohjattavia kontaktoreja. Mikäli et tiedä, onko sinulla kuormanohjaukseen tarvittavat kontaktorit jo asennettuna, kysythän asiaa sähköurakoitsijaltasi.

2

Mikä on HAN-portti?

Uuden sukupolven sähkömittarit tarjoavat entistä reaaliaikaisempaa tietoa omasta sähkönkäytöstäsi. Mittarin kanteen sijoitetun HAN (Home Area Network) -kotiautomaatioliitännän kautta pääset hyödyntämään 10 sekunnin välein päivittyvää tietopakettia esimerkiksi sähköautolatauksen optimointiin. Mittarin kannessa on RJ-12-liitin, johon voi liittää oman, tietoa vastaanottavan laitteen. Vanhoissa mittareissa ei näitä ominaisuuksia ole. Liitin eli asiakasrajapinta on nimetty eri tavoin eri maissa. Liitintä voidaan kutsua myös nimellä P1-portti, H1-portti.

3

Miten sähkönkulutus arvioidaan mitatun tiedon puuttuessa?

Arviointimenetelmä perustuu energiateollisuuden julkaisemaan sähkön mittauksen periaatteet-ohjeistukseen. Ohjeistuksessa määritellään, että arviointi on tehtävä viimeistään viiden vuorokauden kuluessa ajanhetkestä, jolta mittaustiedot puuttuvat. Arviointi on tehtävä siitä huolimatta, vaikka tiedettäisiin, että mitatut arvot tullaan myöhemmin saamaan mittalaitteen rekisteristä. Huomioitavaa on, että vaikka sähkömittarin etäyhteydessä olisi ongelmia, niin se mittaa kulutetun sähköenergian koko ajan ja mittaustiedot tallentuvat sen muistiin. Luemme mittaustiedot sähkömittarin muistista heti etäyhteyden palauduttua, ja aiemmin arvioidut kulutustiedot korvataan todellisen kulutuksen mukaisilla mittaustiedoilla.

Jos asiakkaan verkkopalvelulasku on ehtinyt muodostua arvioitujen kulutustietojen perusteella, niin se korjataan takautuvasti arvioidun kauden osalta seuraavan laskun yhteydessä. Tämä ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Toimitamme mittaustiedot automaattisesti myös sähkönmyyjälle laskutuksen korjaamista varten.

4

Miten katkaisen sähköt kesämökiltä talveksi?

Varsinkin kiinteistöissä, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä, on yleisenä tapana ollut pidemmäksi aikaa poistuttaessa katkaista sähköt sähkökeskuksen pääkytkimestä. Nyt etäluettavien mittarien aikana näin ei pidä enää toimia. Sama asia hoituu sähkömittarissa olevan katkaisu/kytkentä-painikkeen avulla.
Mittarissa oleva painike katkaisee kaikki kiinteistön sähköt, mutta jättää ne kuitenkin sähkömittarin etäluentalaitteelle, jolloin myös etäluentamme jää toimintakuntoon. Mittarin ottama sähkö ei kasvata sähkölaskuasi.

5

Mikä on tariffi?

Tariffi on sähkön siirron mittaustapa ja tuote. Sähkömittari mittaa sähkön eriteltynä valitulle ajanjaksolle. Yleissiirto- eli perussiirtotariffissa kaikki mitataan samaan laskuriin, kaikella siirretyllä sähköllä on sama hinta. Kausisiirtotariffi mittaa talviarkipäivänä kulutetun sähkön toiseen laskuriin ja muuna aikana kulutetun sähkön toiseen. Yösiirtotariffi mittaa samoin päiväaikaan kulutetun sähkön toiseen laskuriin ja yöaikaan kulutetun toiseen. Muuna aikana tai yöllä kulutettu/siirretty sähkö on reilusti edullisempaa kuin talviarkipäivänä tai päivällä kulutettu. Tällainen kaksiaikainen tariffi (kausi- tai yösiirto) kannattaa valita kuitenkin vasta kun kulutusta on riittävästi ja sähköä pystyy käyttämään selkeästi edullisempaan aikaan. Kaksiaikainen tuote soveltuu yleensä sähkölämmityksen tai maalämmön kanssa. Se johtuu siitä, että näiden tariffien perusmaksut ovat korkeampia kuin yleissiirtotariffin. Sähkön voi yleensä silti ostaa myyjältä tariffista riippumatta, koska myyjä saa mittaustiedot tunnin tai vartin aikajaksoissa. Useat myyjät myyvät pörssisidonnaisia sopimuksia, jotka hinnoitellaan tunneittain tai lähitulevaisuudessa 15 minuutin hinnoin.

Sähkön kulutus

1

Miten voin seurata kulutustani?

Valkeakosken Energian asiakkaana saat käyttöösi Kulutuksen seuranta -palvelun. Seurannasta löytyvät kulutukset kaikista voimassa olevista sähköverkkosopimuksistasi. Sähkönkulutustietoja käsitellään samoin tietoturvaperiaattein kuin muitakin asiakkaan henkilötietoja kuten henkilötunnusta tai osoitetta. Tietojen käsittelyä koskee henkilötietolaki. Asiakkaan tietoja ei anneta asiakkaan sähkönmyyjän lisäksi muille tahoille ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Kuluttaja pääsee vahvalla tunnistautumisella tekemään itselleen tunnukset palveluun. Yrityksien ja kuolinpesien pitää toimittaa valtakirja, josta ilmenee, ketä valtuutetaan katsomaan tietoja. Kun valtuutettu on kirjautunut vahvalla tunnistautumisella palveluun, liitämme valtakirjan saatuamme henkilölle oikeuden katsoa yrityksen tai kuolinpesän tietoja. Kulutuksen seuranta on asiakkaille maksuton.

Sopimukset

1

Olen muuttamassa, miten saan sähköt uuteen kotiin? Tai olen hankkinut vapaa-ajan asunnon, miten toimin?

Kun sähkönkäyttöpaikkaan ei ole kenelläkään sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimusta, verkonhaltija katkaisee tai on jo katkaissut sähköt. Usein edellisen asiakkaan sopimukset ovat vielä voimassa ja uuden asiakkaan sopimukset alkavat niin, että sopimuksetonta aikaa ei tule, silloin sähköt eivät välillä katkea.

Sähkönkäyttöpaikkaan tulee tehdä sähkönmyyntisopimus haluamansa sähkönmyyjän kanssa. Sähkönmyyjäyhtiö ilmoittaa meille muutosta, me teemme sen pohjalta verkkosopimuksen ja lähetämme vahvistuksen sinulle. Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä meihin. Huomioi, että sopimus tulee tehdä hyvissä ajoin. Samana päivänä klo 13 jälkeen ilmoitetun sisäänmuuton sähköjen kytkentä maksaa. Myyjän sopimuskäsittelykin vie aikaa, varmista tilanne myyjältä.

2

Voinko vaihtaa verkkopalvelutuotetta?

Verkkopalvelu- eli siirtotuotteita ovat Perus-, Yö-, Kausi- ja Tehosiirto. Voit vaihtaa tuotetta kerran vuodessa. Tuotteen vaihto on maksuton. Kun siirtotuote vaihtuu, sähkömittarisi päivitetään vastaamaan valittua tuotetta. Tämä saattaa edellyttää mittarinvaihtoa ja vähintään mittarin uudelleen ohjelmointia. Siirtotuotteen valintaan vaikuttaa käytössä olevien sulakepohjien tai kahvasulakkeiden koko. Voit tilata siirtotuotteen muutoksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 040 335 5555 tai tilaamalla muutoksen asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeella.

3

Yhteystietoni ovat muuttuneet, miten toimin?

Ilmoita muutokset koskien laskutusosoitetta, sukunimeä tai muita yhteystietoja sähkönmyyjällesi, näin tiedot päivittyvät myös Valkeakosken Energialle. Maistraattiin tai postiin tehdyt muutokset eivät päivity asiakastietoihimme.

4

Olen unohtanut ilmoittaa teille muutostani. Miten toimin?

Ota mahdollisemman pian yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyjään ja tee sähkönmyyntisopimus. Samalla voit irtisanoa vanhan sopimuksesi. Sähkönmyyjäyhtiö ilmoittaa meille muutosta, me teemme sen pohjalta verkkosopimuksen ja lähetämme vahvistuksen sinulle. Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä meihin.

5

Mitä asiakas saa verkkopalvelumaksulla?

Sähkön verkkopalvelumaksulla huolehdimme sähköenergian siirtämisestä tuottajalta sähkön käyttäjälle, sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähkön mittauksesta ja ympärivuorokautisesta vikapäivystyksestä.

6

Miksi eri verkkopalveluyhtiöillä on eri hinnat?

Sähkönsiirrolla tarkoitetaan sähköenergian siirtämistä sähköyhtiöltä kuluttajalle. Siirtohinnoittelu vaihtelee yhtiön toimintaympäristön ja investointitarpeen mukaan.  Siirtomaksulla katetaan sähköverkon uusiminen ja kunnossapito, verkon yleisen toimivuuden valvominen ja mahdollisten vikojen ja ongelmien korjaukset. Siirtomaksuun kuuluvat myös sähkömittareiden asennus, tietojen kerääminen ja niiden lähettäminen sähköä myyvälle yhtiölle sekä verojen tilittäminen valtiolle. Hintaan vaikuttavat asiakasmäärä suhteessa sähköverkon määrään sekä sähköverkon rakenne ja sijainti. Kaupunkiyhtiöillä hinnoittelu on erilainen johtuen isommista asiakasmääristä ja pienemmistä johtopituuksista asiakasta kohden. Kaupungeissa sähköverkot ovat yleensä sijoitettu maan alle, mikä vaikuttaa sähköverkon kunnossapito- ja vikapalvelukustannuksiin.

Laskutus

1

Miten saan yritykseni sähkölaskuihin vaihdettua 1 veroluokan 2 veroluokaksi?

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Verkkopalveluyhtiönä Valkeakosken Energia laskuttaa sähköveron verkkopalvelulaskulla ja välittää sen edelleen valtiolle. Kaikki käyttöpaikat laskutetaan veroluokan 1 mukaan, jos ei muuta ole ilmoitettu. Sähköveroluokkaan 2 kuuluvat teollisuusyritykset, ammattimaiset kasvihuoneviljelijät, yli 5 MW:n konesalit ja osa kaivostoiminasta. Lisäksi vähintään 0,5 MW:n lämpötehoiset lämpöpumput tai lämpöpumppujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus ovat oikeutettuja alempaan veroluokan 2 sähköveroon. Yrityksen tulee täyttää ja toimittaa Valkeakosken Energialle nettisivullamme oleva vakuutuslomake, jolla yritys vakuuttaa toimintansa oikeuttavan veroluokan 2 sähkönkäyttöön. Vastuu oikeasta veroluokasta tai veroluokan muutoksen ilmoittamisesta on asiakkaalla. Uusi sähköveroluokka päivittyy seuraavalle laskulle. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Oikaisua haetaan suoraan Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

2

Miten voin siirtää laskun eräpäivää?

Jos et voi maksaa laskua kokonaisuudessaan tai maksusi on jo viivästynyt, otathan viipymättä yhteyttä Ropo Capitalin asiakaspalveluun. Yhteystiedot löydät aina laskusta, maksumuistutuksesta tai perintäkirjeestä. Henkilökohtaista palvelua saat arkisin klo 8–20 ja lauantaisin 10–15 puh 09 2315 0443. Ropo Online -palvelussa maksuasioita voi hoitaa itsenäisesti 24/7 ja asiakasneuvojan kanssa chatissa asiakaspalvelun aukioloaikoina.

3

Mitä vaihtoehtoja minulla on vastaanottaa Valkeakosken Energian lasku?

Valkeakosken Energian verkkoalueella paikallinen myyjä on Omavoima Oy. Mikäli myyjäsi on Omavoima, verkkopalvelun maksut näkyvät Omavoiman laskulla ja voit valita laskun vastaanoton myyjän vaihtoehdoista.

Jos vastaanotat vain verkkopalvelua (sähkön siirtoa) koskevia laskuja tai vastaanotat kaukolämmön laskuja, vaihtoehtoina kuluttaja-asiakkaille ovat
-E-lasku
-Paperilasku
-Paperilasku, joka välitetään OmaPostiin
-Paperilasku, joka välitetään Kivraan
-Sähköpostilasku (vain sähkölaskuille)
Suosittelemme E-laskua. Se on helppo, turvallinen ja ekologinen tapa maksaa maksut, sähkölasku tulee suoraan verkkopankkiisi.

Miten saan E-laskun käyttööni?

E-laskun maksaminen hoituu helposti ja lasku säilyy pankin arkistossa. Tee e-laskusopimus verkkopankissasi:
-Kirjaudu verkkopankkiin, pidä Valkeakosken Energian uusin lasku esillä.
-Valitse e-laskun tilaus. Hae laskuttaja Valkeakosken Energia Oy, sähkö (tai kaukolämpö) ja anna tunnistetiedoksi uusimman laskun viitenumero.
-Määrittele hyväksymistapa. Päätä haluatko hyväksyä jokaisen laskun erikseen vai valita automaattisen maksun.
-Tarkista e-laskutilauksesi tiedot ja vahvista lähetys.
-Seuraava lasku saattaa tulla vielä aikaisemmalla maksutavalla eli postitse (tai OmaPostiin), Kivraan, sähköpostiin.
-Jos olet valinnut automaattisen maksun, sinun ei tarvitse tehdä
mitään. Muussa tapauksessa tarkista vain verkkopankkiisi saapuvat laskut ja hyväksy ne veloitettaviksi.

OmaPosti:
Mikäli sinulla on (tai teet) Postin kanssa OmaPosti -sopimus, laskumme kääntyvät sinulle OmaPostiin. Sopimus voi olla tehty jonkun muun postin vastaanottamiseksi, toimii silti automaattisesti myös meidän laskujen vastaanottamisessa. Laskujen maksaminen onnistuu suoraan OmaPostissa, katso lisää Postin sivuilta. Mikäli kuitenkin teet e-laskuvaltuutuksen verkkopankissa, se on vahvempi valinta, jolloin laskut ohjautuvat verkkopankkiisi.

Kivra:
Mikäli sinulla on (tai teet) Kivran kanssa sopimus, laskumme kääntyvät sinulle Kivraan. Kivra on digiposti- ja asiointipalvelu, jonka kanssa olet voinut tehdä sopimuksen jonkun muun asian vuoksi, toimii automaattisesti myös meidän laskujen vastaanottamisessa. Mikäli kuitenkin teet e-laskuvaltuutuksen verkkopankissa, se on vahvempi valinta, jolloin laskut ohjautuvat verkkopankkiisi.

Sähköposti:
Voit tilata laskut myös sähköpostiisi. Huolehdi sähköpostiosoitteen vaihtuessa ilmoittaa muutoksesta myös meille. Voit tilata muutoksen soittamalla asiakaspalveluumme 03-5691 5500.

Yritys: huomioi laskun vastaanotossa, että verkkolaskuosoitetiedot kannattaa ilmoittaa myyjälle. Tieto kulkee silloin myös sähköverkon laskutukseen.

4

Miten saan E-laskun käyttööni?

Voit tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissasi. Valkeakosken Energian asiakkaana sinun tulee rekisteröidä sähkönsiirtolasku ja kaukolämpölasku erikseen. Kaukolämpöasiakkaan tulee ilmoittaa tunnistetietona joko asiakasnumero tai kuluttajanumero. Sähköasiakkaan tunnistetieto on sähkölaskun viitenumero, jonka löydät edellisestä laskustasi. Tunnistetiedot ovat tärkeitä, jotta laskut kohdistuvat oikealle asiakkaalle.

Pankki lähettää tiedon uudesta sähköisestä osoitteestasi Valkeakosken Energialle. Seuraava lasku tulee sähköisenä omaan verkkopankkiisi. Tutustu oman pankkisi ohjeistukseen e-laskuasiakkaaksi rekisteröitymisestä.

5

Mitä sähkön siirtolasku sisältää?

Laskun yläosa kertoo laskun saajan, epäpäivän sekä informaation eri yhteydenottovaihtoehdoista. Huomaa, että laskun sisältöön ja maksamiseen liittyviä asioita käsitellään eri palvelupisteissä.

Laskun alusta löydät sähkön käyttöpaikan osoitteen, jota lasku koskee. Etusivulle on koottu laskutettavan ajanjakson kustannukset sekä arvonlisäerittely.

Maksettava kertoo verkkopalvelumaksun, verojen sekä mahdollisten muiden maksujen yhteissumman.
Laskun kakkossivulla eritellään, mistä laskusi muodostuu. Erittely kertoo, miltä ajanjaksolta kukin maksu on.
-Perusmaksusta sulakekoon mukaan
-Siirtomaksusta kulutuksen mukaan
-Energiaverosta eli sähköverosta, joka lasketaan kulutuksen mukaan. Sähkövero koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero tilitetään täysimääräisenä valtiolle. Huoltovarmuusmaksulla valtio kattaa varautumisesta ja häiriötilanteista koituvia kustannuksia. Laskun loppusummaan lisätään arvonlisävero myös sähköveron osalle.
-Satunnaisista asiakkaan tilaamista palveluista

 

6

Miksi saan kaksi laskua sähköstä?

Sähkön siirto ja myynti on eriytetty toisistaan, joten siirto ja myynti laskutetaan erikseen. Paikallisena verkkopalveluyhtiönä Valkeakosken Energia vastaa sähkönjakelustasi ja laskuttaa siitä. Hinnat ovat riippumattomia siitä, kuka on sähkönmyyjä.

Valitsemasi sähkönmyyjä myy sinulle käyttämäsi sähköenergian ja lähettää siitä oman laskunsa.

HUOM! Omavoima Oy on Valkeakosken Energian verkkoalueen paikallinen myyjä. Mikäli myyjäsi on Omavoima, verkkopalvelun maksut laskutetaan Omavoiman laskun kautta.
Käyttääksesi sähköä sinulla on oltava kaksi voimassa olevaa sopimusta: sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa sekä verkkopalvelusopimus Valkeakosken Energian kanssa. Katso myös kysymys Missä tilanteessa tarvitsen sähköliittymän?

Pientuotanto

1

Miten saan pientuotannon käyttööni?

Pientuotannoksi lasketaan alle 50 kVA:n voimalaitokset, joilla tehdään energiaa lähinnä omaan käyttöön. Ennen laitteiston hankintaa, ole yhteydessä kuntaan, ja varmista rakennusvalvontaviranomaiselta, vaatiiko tuotantolaitos rakennusluvan tai toimenpideluvan. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

Tuotantolaitoksen liittäminen verkkoon kuuluu laitetoimittajalle, eli käytännössä sähköurakoitsijalle. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Järjestelmän toimittajan tulee toimittaa pientuotannon yleistietolomake ja laitteiston sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja Valkeakosken Energialle. Lomakkeet löytyvät sivuiltamme sähköisen asioinnin alta. Ennen laitoksen liittämistä verkkoon tuottajan tulee myös tehdä sopimus ennen tuotannon aloittamista sähkönmyyjän kanssa ylijäämäsähkön myynnistä sekä verkkoyhtiön kanssa tuotannon siirtosopimus. Saat verkkoyhtiöltä  tuotantokäyttöpaikan GSRN tunnuksen, jonka tarvitset tehdessäsi sopimusta sähkön myyjäsi kanssa.

Ilmoituksen saatuamme tarkastamme, että järjestelmä on liitettävissä ja mittarointi on kunnossa. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty sähkö pitää mitata erikseen. Mittaukseen käytetään kaksisuuntaista etäluettavaa mittaria, joka pystyy mittaamaan sekä verkosta otetun että verkkoon syötetyn sähkön määrät yhdellä mittalaitteella. Vaihdamme mittarin tarvittaessa.

Sähkönjakelun häiriöt

1

Mistä johtuu valojen välkkyminen tai himmentyminen?

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Jännitteen laatua voi huonontaa kiinteistön sähköverkon kuormituksen kasvu tai sähköyhtiön verkon vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä loistelamppuja. Katso myös nollavika.

2

Mikä on nollavika?

Jos sähkökatkon jälkeen sähköjen palauduttua sähköt käyttäytyvät oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, syynä voi olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen eli nollavika. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Katkaise silloin sähkö pääkytkimestä varoen koskettamista sähköpääkeskuksen metalliosiin. Soita vikapalveluumme  03-5691 5520.

3

Miten saan tekstiviestillä tai sähköpostitse tietoa sähkökatkoista?

Palvelun käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä palveluumme. Rekisteröitymiseen tarvitset vahvan tunnistautumisen. Palveluun kirjautumisen jälkeen määrittelet, millä tavoin haluat saada viestejä. Vaihtoehdot ovat tekstiviesti ja sähköposti. Rekisteröitymisen voit tehdä nettisivuillamme kulutusseurannan kautta https://energiaraportit.fi/valkeakoskenenergia/fi/welcome

4

Miten kotona voi suojautua sähkökatkoilta?

Tietokoneelle ja muille tärkeille sähkölaitteille kannattaa hankkia UPS-suojaus, joka turvaa tietojen tallentamisen ja laitteen turvallisen alasajon sähkökatkoksen aikana. Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa hankkia oma varasähköjärjestelmä, esimerkiksi maatiloille polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.

5

Missä tapauksessa olen oikeutettu korvaukseen sähkökatkosta?

Lakisääteisen vakiokorvauksen saa yli 12 tuntia kestäneestä yhtämittaisesta sähkökatkosta. Korvaus on sitä suurempi mitä pidempään katkos kestää.

12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
24 – 72 tuntia: 25 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
120 – 192 tuntia: 100 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta

Vakiokorvaukset maksetaan automaattisesti sähkölaskussa viimeistään 6 kuukauden kuluessa. Asiakkaan ei siis tarvitse tehdä itse omaa erillistä ilmoitusta.

Katuvalot

1

Mihin katuvalaistusta koskevat vikailmoitukset tehdään?

Katuvaloja koskevat vikailmoitukset vastaanottaa Valkeakosken kaupunki. Lähetä vikailmoitus katuvalot@valkeakoski.fi.

 Sähköverkon palvelut

Puunkaato ja kaapelinäyttö

1

Miten tilaan kaapelinäytön?

Kaukolämpö

Vastauksia täydennetään mahdollisimman pian.

Sillä aikaa löydät tietoa sivuiltamme:

Maakaasu

Vastauksia täydennetään mahdollisimman pian.

Sillä aikaa löydät vastauksia sivuiltamme: