Valkeakosken Energia haluaa tukea hajautetun pientuotannon käyttöönottoa ja laitteistojen käyttöturvallisuuden parantamista. Samalla haluamme varmistaa, että laitteistot ovat käyttöturvallisia ja täyttävät vaaditut vaatimukset. Sähköntuotanto voidaan liittää jakeluverkkoomme, mikäli tuotantolaitteet on hyväksytty Suomessa sähköverkkoon liitettäväksi.

Pientuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön. Sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on määrältään pientä. Yleisimpiä pientuotantomuotoja ovat tällä hetkellä aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Turvallisuussyistä pyydämme jakeluverkkoalueemme asiakkaita ilmoittamaan kaikkien pientuotantolaitteistojen liittämisestä ja käyttöönotoista Valkeakosken Energialle. Tällä haluamme estää sen, että käyttö- ja häiriötilanteissa ei aiheudu ennalta arvaamattomia vaaratilanteita ja työturvallisuusriskejä.

Tuotantolaitteisto ja asentaminen

Ota ennen tuotantolaitteiston hankintaa yhteys tekniseen asiakaspalveluumme, jotta voimme varmistua laitteiston liitämiskelpoisuudesta sähköverkkoon. Ennen sähkön pientuotantolaitteiston hankintaa selvitä rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitsetko rakennus- ja toimenpideluvan laitteiston sijoittamiseen. Tuotantolaitteisto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähköliittymään. Tuotantoteho saattaa aiheuttaa muutoksia sähköliittymän ehtoihin.

Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun Valkeakosken Energia on antanut käyttöönottoluvan. Ennen käyttöönottoluvan myöntämistä meille tulee toimittaa pientuotannon yleistietolomake ja laitteiston sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Valkeakosken Energia tarkistaa käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sekä yleistietolomakkeen tiedot ja ottaa asiakkaaseen tämän jälkeen yhteyttä. Käyttöönottolupa vahvistetaan kirjallisesti tuotannon verkkopalvelun vahvistusilmoituksella. Kohteeseen on asennettava lisäksi kaksisuuntainen energianmittaus, jotta ylijäämäenergian myynti on mahdollista. Lähetä tarkastuspöytäkirja ja yleistietolomake meille hyväksyttäväksi. Pientuotannon yleistietolomakkeen löydät tästä.

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköverkosta otettu energia ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voit myydä valitsemallesi sähkönmyyjälle ja syöttää sen Valkeakosken Energian verkkoon.

Saat parhaan edun tuotannostasi, jos pystyt käyttämään suurimman osan sähköstä itse. Silloin korvaat omalla tuotannollasi sähkön hinnan lisäksi myös sähkön siirtomaksun ja sähköveron osuudet. Jos tuotat enemmän kuin kulutat, siirretään ylijäämäsähkö sähköverkkoon muiden käytettäväksi.

Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden voi vertailla mm. Energiaviraston sivuilla osoitteessa www.sahkonhinta.fi.

Sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta.

Sähköntuotannon ehdot ja hinnastot

Sähköntuotannon liittymisehdot (pdf)
Pientuotannon verkkopalveluehdot (pdf)

Sähkön siirtäminen

Valkeakosken Energia Oy ei peri tällä hetkellä mitään maksua pientuottajan siirtämästä sähköstä sähkönjakeluverkkoon. Haluamme tällä tavalla tukea pientuottajia ja kuluttaja-asiakkaiden omia tuotantolaitoksia.

Lisätietoja Energiateollisuus ry:n ohjeista

Tuotannon liittäminen verkkoon (alle 50 kVA) (pdf)
Tuotannon liittäminen verkkoon (yli 50 kVA) (pdf)

Katso myös Motivan opas sähkön pientuotannosta