Tilapäisliittymä

Ensisijaisesti on parempi pyrkiä tekemään aina pysyvä liittymissopimus. Tilapäisliittymästä tehdään aina kirjallinen liittymissopimus ja se laskutetaan tapauskohtaisesti. Tilapäisten liittymien liittymismaksuja ei palauteta liittyjälle.

Tilapäisen liittymissopimuksen maksimivoimassaoloaika on kaksi vuotta sähköntoimituksen alkamispäivästä. Sopimus päättyy tämän ajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Mikäli liittymää halutaan käyttää tämän jälkeen, on tilapäinen liittymä muutettava pysyväksi liittymäksi maksamalla hinnaston mukainen liittymismaksu.

Kun olet rakentamassa ja tarvitset jo rakentamisen aikana sähköä, niin yksi vaihtoehto on ns. työmaakeskus. Vuokraamme työmaakeskuksia rakennustyömaille. Keskuksemme täyttävät turvallisuusmääräykset. Veloitamme palvelusta kytkentämaksun sekä keskuksen vuorokausivuokran. Jos tilapäinen liittymä ei ole olemassa olevan sähköverkon välittömässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liittymisjohto. Tilapäinen liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan laskutustyönä. Jos ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi, kuten rakennustyömailla, huvitilaisuuksissa yms., ei liittymismaksua peritä.

Hyvä muistaa työmaasähkön valmisteluissa:

  • Keskus tulee kiinnittää kiinteään alustaan. Tällaisia ovat esimerkiksi työmaakopin seinä ja jos sellaista ei ole täytyy rakentaa keskukselle erillinen teline.
  • Liittymiskaapeli ei saa olla maan pinnalla vaan se pitää sijoittaa maan alle 70 cm syvyyteen.
  • Liittymisjohto on myös suojattava vahingoittumiselta muoviputkella keskuksesta maan alle.
  • Keskusta tai liittymisjohtoa ei saa missään nimessä siirtää jännitteisenä. Tätä varten on tilattava työkatko keskuksen siirtämisen ajaksi.