Palvelumme rakentajalle

Uusi sähköliittymä

Teemme tilauksen perusteella sinulle liittymissopimuksen. Ota yhteyttä mieluiten 2–3 kuukautta ennen rakentamisen aloittamista, jos rakennuspaikkasi sijaitsee haja-asutusalueella. Kerro liittymäsi sijainti, pääsulakekoko ja toiveesi toimitusajasta. Karttaliite tai asemapiirros auttaa sijainnin määrittelyssä. Voit pyytää liittymätarjouksen jo silloin, kun suunnittelet tonttikauppaa. Liittymismaksu selviää useimmiten jo puhelinsoitolla 040 3355 555.

Katso hinnasto.

Sähkönjakeluverkkoon liittämisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja pois lukien kohta 11.3 ja 11.3.1 liittymismaksun palautus. Verolliset liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

Liittymissopimus

Valkeakosken Energia Oy:n ja liittyjän kesken laaditaan kirjallinen liittymissopimus. Liittymän kokoa muutettaessa tehdään aina uusi liittymissopimus.

Liittymisjohto

Valkeakosken Energia Oy määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymiskohdan, josta eteenpäin liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kaivutöineen. Kaapeliverkossa liittymisjohdolla tarkoitetaan verkonhaltijan ja liittymän omistajan sähköasennusten välistä kohtaa tonttirajalta (tapauskohtaisesti myös jakokaapista tai muuntajalta) pääsulakkeille ja ilmajohtoverkossa kaapeliosuutta pylväässä olevista liittimistä pääsulakkeille. Tontin osalta liittymisjohdon omistaa liittyjä. Liittymisjohdon huolto – ja kunnossapitovastuu on liittymän omistajalla.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa. Liittymisjohdon asennuksen ja muut kiinteistön alueella tarvittavat työt liittyjä voi teettää sähköurakoitsijalla tai Valkeakosken Energia Oy:llä erillisen tarjouksen mukaan. Liittymisjohdon rakenne, suojaus ja asennus tulee tehdä Valkeakosken Energia Oy:n ohjeiden mukaan. Liittymispisteen jälkeinen liittymisjohto saa olla enintään 100 metriä.

Mittauskeskus ja liittymiskaapeli

Sähköurakoitsija tekee tontille tulevat asennukset. Voit myös pyytää tarjouksen Valkeakosken Energialta liittymiskaapelin ja mittauskeskuksen asentamisesta liittymätilauksen yhteydessä. Vuokraamme myös työmaakeskuksia, joiden asennuksesta ja irrotuksesta perimme palveluhinnaston mukaisen maksun.

Sähkönsiirto- ja myyntisopimus

Sähkön kytkentä edellyttää, että olet tehnyt sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimuksen käyttöpaikallesi. Kun liittymä on rakennettu liittymissopimuksessa olevan toimitusajan mukaisesti valmiiksi ja sähköurakoitsija on tehnyt tontille tulevat asennustyöt kytkentävalmiiksi, voit saada sähkön käyttöösi. Urakoitsija tilaa kytkennän yleistietolomakkeella. Kytkemme sähkön ja asennamme etäluettavan mittarin 5 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tämä edellyttää, että kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa.

Tee sähkösopimus

Sähkön kytkentä edellyttää, että teet sähkönmyyntisopimuksen käyttöpaikallesi valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Tilaa kytkentä

Onko liittymäsi rakennettu ja asennustyöt tehty valmiiksi? Tilaa sähköt täyttämällä yleistietolomake.