Kaukolämmön erityyppiset kytkennät

Peruskytkentä

Peruskytkentää käytetään uudisrakennuksissa ja olemassa olevissa kerrostalokohteissa, joissa lämmitystehontarve on yli 30 kW ja käyttövesiteho yli 120 kW. Peruskytkennässä kaukolämpöverkosta tuleva kuuma kaukolämpövesi johdetaan suoraan sekä lämmityksen että käyttöveden lämmönsiirtimille. Lämmönsiirtimiltä palaava vesi puolestaan johdetaan suoraan kaukolämmön paluuverkkoon.


Välisyöttökytkentä

Välisyöttökytkentä on peruskytkentää tehokkaampi versio. Välisyöttökytkentä on energiatehokkaampi kytkentämalli, jossa lämmityssiirtimeltä palaava yli 45 asteinen vesi hyödynnetään vielä käyttöveden esilämmityksessä. Lämmityssiirtimen vedestä saadaan enemmän energiaa käyttöön, mikä parantaa kaukolämmön jäähtymää. Jäähtymällä tarkoitetaan kaukolämmön tulo- ja paluuveden lämpötilaeroa.

Väliottokytkentä

Väliottokytkentä on tavallaan paranneltu versio välisyöttökytkennästä. Väliottokytkennän tarkoitus on hyödyntää kaukolämpöveden energiaa mahdollisimman tehokkaasti erityisesti silloin, kun lämmityksen tarve on pieni. Väliottokytkennällä voidaan parantaa jäähtymää jopa 15 astetta.

Väliottokytkennän vaiheet

  1. Ensin lämmönjakokeskukselle tuleva kaukolämpövesi johdetaan käyttöveden lämmönsiirtimelle.
  2. Käyttövesisiirtimeltä palaava vesi johdetaan lämmityspiirin lämmönsiirtimelle. Lämmitystarpeen ollessa vähäinen esimerkiksi lämmityskauden alussa tai loppuvaiheessa, käyttövesisiirtimeltä palaavan veden lämpötila riittää myös lämmityspiirille.
  3. Lämmityspiiriltä palaava vesi ajetaan vielä kerran käyttövesisiirtimen kautta, jolloin se esilämmittää käyttövettä vielä kerran.
  4. Käyttövesisiirtimen kautta pumpattu vesi palautetaan kaukolämpöverkkoon selkeästi viileämpänä, kuin perus- ja välisyöttökytkennöissä.