Lämpömaksuhinnasto

Valkeakosken Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

Perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m3/h) seuraavasti:

Asiakasryhmä
numero
Vesivirta V
m3/h
Perusmaksu
euro/vuosi
Yhden perheen omakotitalo 0,2 m3/h 0,21539,44*V
10,6-2k*(33,64+487,74*V)
22,1-8k*(504,56+252,28*V)
3>8k*(1513,69+126,14*V)
4 pientalot0,3 - 0,5 1832,54*V

Perusmaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %

1.1.2013 alkaen kertoimen k arvo on 3,30. Valkeakosken Energia Oy:llä on oikeus
tarkistaa kertoimen k arvo kalenterivuosittain, mikäli lämmitystoiminnan muut kuin polttoainekustannukset ovat olennaisesti muuttuneet. Kerrointa k muutetaan enintään kyseisten kustannusten muutosta vastaavalla määrällä.

Pulssiliitäntä, energiamäärä ja vesimäärä                 360 eur sis.alv:n
Pulssiliitännän ylläpitomaksu                                      80 eur/a sis.alv:n

Energiamaksu

Energiamaksun suuruus perustuu lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hintoihin, ostoenergian hintaan, kaukolämmön kilpailukykyyn ja lämmönjakelutoiminnan taloudellisuuteen. Maksun suuruuden päättää Valkeakosken Energia Oy ja antaa sen tiedoksi hallitukselleen.
Energiamaksu tarkistetaan normaalisti vuosittain tammikuun 1 päivästä alkaen. Mikäli polttoaineiden tai ostoenergian hinnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, voi Valkeakosken Energia Oy tarkistaa energiamaksun laskutuskuukausittain.

Energiamaksu arvonlisäverollinen hinta 1.1.2024 alkaen 85,56€/MWh.

Verot, maksut ja velvoitteet

Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat lämmönmyyjän tuotantoon, hankintaan, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä johtuvat, lämmönmyyjän kustannuksiin välittömästi ja olennaisesti vaikuttavat muutokset, joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon ja jotka eivät tule korvatuiksi hinnoittelujärjestelmän ja hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti vero- tai maksupäätöstä seuraavan laskutuskauden alusta.