Vastuullisuus Valkeakosken Energialla

Olemme määritelleet strategiassamme seuraavat vastuullisuuskohdat, joita kohti työskentelemme päivittäin:
  • Huolehdimme toimitusvarmuudesta ja energian saatavuudesta koko yhteiskunnan tarpeisiin
  • Tuemme yhteiskunnan sähköistymistä ja edistämme siirtymistä vähähiiliseen kestävään tulevaisuuteen siirtymällä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa, investoimalla uusiutuvaan energiaan mm. Puhurin kautta ja tarjoamalla asiakkaillemme uusiutuvaa energiaa myös Omavoiman kautta
  • Huolehdimme ympäristöasioista kun teemme investointeja
  • Nostamme työturvallisuuden seurannan yhdeksi keskeiseksi hallituksen seuraamaksi mittariksi
  • Hinnoittelemme energiapalvelumme kohtuullisesti
  • Tuotamme arvon kasvua ja osinkoja omistajalle sekä oman liiketoiminnan että omistustemme kautta

Valkeakosken Energia vastuullisuutta kuvaava graafi

Valkeakosken Energian ympäristöpolitiikka

Valkeakosken Energia Oy:n ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:n mukaisesti. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti yrityksemme toiminnot toteutetaan rasittaen luontoa mahdollisimman vähän. Käytämme taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuita ja vähennämme aktiivisesti toiminnoistamme aiheutuvia haittoja.

Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on tutkittu ja dokumentoitu. Tuloksia täydennetään muutosten yhteydessä ja mahdollistan ympäristövahinkojen jälkeen. Hankinnoissa ja jätteiden käsittelyssä otamme huomioon ympäristövaikutukset. Alihankkijoina käytämme ympäristövastuunsa hoitavia yrityksiä. Ympäristöasioiden tiedottamisessa noudatamme avoimuutta ja aktiivisuutta.

Ympäristöraportti 2020

Ympäristöraportti 2021

Ympäristöraportti 2022

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Valkeakosken Energia Oy:n johtamisjärjestelmään kuuluu laatu,- ympäristö ja työturvallisuusjärjestelmä, jotka on kaikki sertifioitu ensimmäisen kerran jo vuonna 1998.
Sertifiointi takaa jatkuvan sitoutumisen ja toiminnan parantamisen säännöllisten kontrollien sekä johdon katselmusten myötä.

Järjestelmämme on viimeksi 2021 sertifioinut Global System Certifigation Oy Ltd.

Valkeakosken Energia Oy:n toiminta vastaa seuraavien standardien vaatimuksia:

Laatujärjestelmä ISO 9001:

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:

Työterveys-ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:

Vuoden 2021 lukujamme

90 %
Vuonna 2021 tuotetusta kaukolämmöstä tuotettiin ekologisesti
45 %
Kaukolämmön ominaispäästöjen lasku vuoden 2021 aikana.
43 %
Jätekertymät vähenivät vuoteen 2020 verrattuna.