Valkeakosken Energian ympäristöpolitiikka

Valkeakosken Energia Oy:n ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:n mukaisesti. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti yrityksemme toiminnot toteutetaan rasittaen luontoa mahdollisimman vähän. Käytämme taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuita ja vähennämme aktiivisesti toiminnoistamme aiheutuvia haittoja.

Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on tutkittu ja dokumentoitu. Tuloksia täydennetään muutosten yhteydessä ja mahdollistan ympäristövahinkojen jälkeen. Hankinnoissa ja jätteiden käsittelyssä otamme huomioon ympäristövaikutukset. Alihankkijoina käytämme ympäristövastuunsa hoitavia yrityksiä. Ympäristöasioiden tiedottamisessa noudatamme avoimuutta ja aktiivisuutta.

Ympäristöraportti 2020

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Valkeakosken Energia Oy:n johtamisjärjestelmään kuuluu laatu,- ympäristö ja työturvallisuusjärjestelmä, jotka on kaikki sertifioitu ensimmäisen kerran jo vuonna 1998.
Sertifiointi takaa jatkuvan sitoutumisen ja toiminnan parantamisen säännöllisten kontrollien sekä johdon katselmusten myötä.

Järjestelmämme on viimeksi 2021 sertifioinut Global System Certifigation Oy Ltd.

Valkeakosken Energia Oy:n toiminta vastaa seuraavien standardien vaatimuksia:

Laatujärjestelmä ISO 9001:

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:

Työterveys-ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:

Vuoden 2020 lukujamme

90 %
Vuonna 2020 tuotetusta kaukolämmöstä tuotettiin ekologisesti
11 %
Kaukolämmön ominaispäästöjen lasku vuoden 2020 aikana.
3
Uutta julkista sähköauton latauspistettä vuoden 2020 aikana.