Energiayhteisön rekisteröinti

Energiayhteisön rekisteröinti

Tällä lomakkeella ilmoitatte energiayhteisön perustamisesta tai olemassa olevan energiayhteisön muutoksista Valkeakosken Energia Oy:lle. Tällä rekisteröinti-ilmoituksella ei muuteta muita Energiayhteisön tai Energiayhteisön jäsenten ja Valkeakosken Energia Oy välillä olevia sopimuksia. Tämä rekisteröinti ei vaikuta osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka perustuvat muihin heidän välillänsä oleviin sopimuksiin.

Ilmoitus tulee tehdä 2 viikkoa ennen aiottua ajankohtaa.

Pientuotannon tulee olla liitettynä jakeluverkkoomme ennen hakemuksen tekemistä.

ENERGIAYHTEISÖN REKISTERÖIMISESTÄ VASTAAVAN HENKILÖN TIEDOT

Nimi
LIITTYMÄN TIEDOT

Kaikkien Energiayhteisöön kuuluvien käyttöpaikkojen on oltava samassa Valkeakosken Energia Oy liittymässä ja kukin käyttöpaikka voi olla mukana enintään yhdessä Energiayhteisössä. Tuotantolaitteiston tulee olla liitettynä verkkoon ennen ilmoituksen tekemistä.

Osoite
ENERGIAYHTEISÖN TIEDOT

Energiayhteisö vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.  

Energiayhteisön vastuulla on varmistaa, että Energiayhteisöön kuuluvien tuotantokäyttöpaikkojen osalta on aina voimassa tuotannon ostosopimus. Ilman tuotannon ostosopimusta ylijäämäsähköä ei saa Valkeakosken Energia Oy verkkoon. 

Energiayhteisön on ilmoitettava muutoksista Valkeakosken Energia Oy:lle viimeistään 14 päivää ennen haluttua muutoksen voimaantulopäivää.

Koskeeko ilmoitus
Onko rekisteröitävä energiayhteisö
Yhteyshenkilön nimi
HYVITYSLASKENNAN TIEDOT

Energiayhteisöön kuuluvan tuotantopaikan osalta on tehty tuotantopaikan ylijäämäsähkön myymisestä sähkönmyyjän kanssa (SMA ja SMB jakotapa). 

Jos jako-osuuksien jälkeinen ylijäämä jaetaan kaikille Energiayhteisön jäsenille (SMB jakotapa), kaikkien Energiayhteisön käyttöpaikkojen osalta on tehty ostosopimus ylijäämäsähkön myymisestä sähkönmyyjän kanssa. 

Mikäli Energiayhteisöön kuuluvalla käyttöpaikalla on keskeytetty sähköjakelu, kyseiselle käyttöpaikalle kuuluva hyvitysosuus kohdistetaan sille käyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee.

Mikäli Energiayhteisöön kuuluvasta käyttöpaikassa katkaistaan sähkönjakelu verkkopalveluehtojen mukaisesti ja samassa käyttöpaikassa on tuotannon käyttöpaikka, keskeytyy myös Energiayhteisön tuotantopaikan verkkopalvelu. Silloin Energiayhteisön osalta ei voida toteuttaa hyvityslaskentaa.

PP slash KK slash VVVV
Mahdollisen ylijäämän jakotapa

Sopimus astuu voimaan, kun Energiayhteisö on ilmoittanut Valkeakosken Energia OY:lle energiayhteisön perustamiseksi tarpeelliset tiedot ja Valkeakosken Energia Oy:lla on edellytykset ilmoittaa valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Hyvityslaskentaa ei ole mahdollista aloittaa ennen kuin ylijäämäsähköä koskevat ostosopimukset on tehty, minkä takia hyvityslaskennan ajankohta voi muuttua puuttuvien ostosopimustan takia edellä sovitusta. Mikäli hyvityslaskennan aloittamista joudutaan edellä olevasta syystä muuttamaan, ilmoittaa Valkeakosken Energia Oy asiasta energiayhteisölle ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

TARVITTAVAT LIITTEET

Täytä ilmoitus energiayhteisöön kuuluvista jäsenistä ja palauta se meille tilauksen liitteenä. Lomakepohja on ladattavissa Täältä (Ilmoitus energiayhteisön käyttöpaikoista jako-osuuksineen). Jako- osuuden tulee olla tasan 100%.

Valtakirja aktiivisten asiakkaiden energiayhteisön osakkailta (ilman valtakirjaa rekisteröitymistä ei käsitellä).

Max. tiedoston koko: 128 MB.
Voit lisätä enintään 9 tiedostoa (pdf, png, jpg tai jpeg -muodossa). Tiedostojen yhteiskoon tulee olla alle 12 Megatavua.