Valkeakosken Energia sähköpulan uhatessa

Sähkönkulutus on suurimmillaan ja sähkön hankintakapasiteetti tiukimmillaan talven pakkasilla muutaman viikon kovan pakkasjakson aikana. Suomen oma sähköntuotantokapasiteetti ei riitä huippukulutustunteina kattamaan sähkönhuippukulutusta, jolloin Suomi on riippuvainen tuontisähköstä.

Hetkittäinen sähköpulan uhka voi ilmetä lämpötilojen muuttuessa nopeasti lauhasta kovaan pakkaseen, jolloin voimalaitosten käynnistyminen vie oman aikansa.

Sähköpulatilanne voi aiheutua myös useista yhtäaikaisista merkittävistä sähkönsiirron tai tuotantolaitosten häiriöistä myös kulutushuipun ulkopuolella. Sähköpulatilanteeseen voidaan joutua myös kesäaikana.

Sähköpulan kolme porrasta

Fingrid käyttää sähkön tuotanto- ja kulutustilanteen kiristyessä kolmiportaista menettelyä:

 1. Sähköpula mahdollinen on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. Toimijoita pyydetään tarkastamaan suunnitelmansa ja varautumaan tilanteeseen. Tässä vaiheessa ei tule sähkökatkoja.
 2. Sähköpulan riski suuri katsotaan syntyneeksi, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään nopeaa (15 min.) häiriöreserviään, eli kaasuturpiineja ja aktivoimaan irtikytkettäviä kuormia teollisuudessa. Suomessa ei kyetä ylläpitämään mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä. Tässä vaiheessa ei tule sähkökatkoja.
 3. Sähköpula (vakava tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti ilman kaupallisia sopimuksia. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti hallitusti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.

Toiminta sähköpulan vallitessa

 • Sähköpulan uhatessa on Valkeakosken Energialla valmius ryhtyä tehonrajoittamiseen. Toimenpiteistä sovitaan Fingridin kantaverkkokeskuksen kanssa. Tehonrajoituksessa on huomioitava turvattavat kriittiset kohteet. Näiden kohteiden tehonrajoituksiin mennään viimeiseksi ja silloinkin tilanneharkinnan mukaisesti. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikissa kriittiseksi nähdyissä kohteissa voidaan pitää sähköt päällä sähköpulatilanteessa. Siksi onkin tärkeää, että kyseisten toimintojen varajärjestelyitä mietitään etukäteen kuten normaalinkin, esimerkiksi myrskystä johtuvan, sähkökatkon varalta.
 • Mahdolliset sähkökatkot ovat hallittuja ja laajuudeltaan rajattuja. Katkon pituus on kerralla 0,5, 1 tai 2 tuntia per asiakas, riippuen ympäristön lämpötilasta.
 • Valkeakosken Energia on varautunut sähköpulatilanteisiin varautumis- ja valmiussuunnitelmilla. Suomessa sähköpulatilanteiden hallintaa koordinoi kantaverkkoyhtiö Fingrid yhdessä pohjoismaisten järjestelmävastaavien kanssa.
 • Sähköpulatilanteessa toimitaan kantaverkkokeskuksesta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ennen toimenpiteitä, asiakkaita informoidaan mahdollisimman hyvin odotettavissa olevasta sähkönjakeluhäiriöstä nettisivuillamme. Kannattaa seurata myös uutisia sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja kantaverkkoyhtiö Fingridin tiedotusta.
 • Energianjakelu palautetaan kantaverkkokeskukselta tulleen viestin ”Sähköpula päättynyt” ilmoituksen jälkeen. Valkeakosken Energian kotisivuille ja muuhun mediaan laaditaan tiedotteet tilanteen kehittymisestä.

Miten voin pienentää sähköpulan riskiä?

 • Voit vaikuttaa omalta osaltasi tarkkailemalla omaa sähkön käyttöäsi ja käyttämällä sähköä säästeliäästi. Kulutusta kannattaa välttää silloin, kun sähkönkulutus on suurinta koko maassa: arkipäivisin aamulla ja iltapäivällä erityisesti talvella.
 • Suomalaisissa kodeissa, eniten sähköä kuluttavat kodinkoneet, saunominen ja valaistus. Sähkölämmitteisissä pientaloissa eniten sähköä kuluttaa kodin ja veden lämmitys sähköllä. Säästöä saa säätämällä lämpötilaa hieman alaspäin.
 • Sähkönkulutusta on helppo pienentää omia toimintatapoja muuttamalla, kun oma sähkönkäyttötapa on tullut tutuksi.

Miten voin varautua sähköpulasta johtuvaan sähkökatkoon?

 • Etukäteen kannattaa varautua etenkin, jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia.
 • Hengitystukilaitteiden varavoimasta huolehtiminen
 • Pidä saatavilla taskulamppu ja varaparistoja.
 • Lähes kaikki lämmitystavat käyttävät sähköä. Takalla tai muulla tulisijalla pidät asunnon lämpimänä.
 • Jos sinulta on katkaistu sähköt sähköpulan vuoksi, tärkeintä on säilyttää maltti ja odottaa, että sähköt jälleen palautuvat.
 • Katko kestää korkeintaan kaksi tuntia kerrallaan.