Tietosuojaseloste evästeet

VALKEAKOSKEN ENERGIA OY:N VERKKOSIVUSTON JA EVÄSTEIDEN KÄYTÖN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivämäärä: 6.2.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä

Valkeakosken Energia Oy
Y-tunnus: 1032198-3
Käyntiosoite: Teollisuustie 12, 37600 VALKEAKOSKI
Postiosoite: PL 89, 37601 VALKEAKOSKI
Puhelin: 03 5691 101
Sähköposti: valkeakosken.energia@valkeakoski.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Erik Liljeström
Markkinointipäällikkö
erik.liljestrom@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 5560

3. Rekisterin nimi

Valkeakosken Energia Oy:n verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Valkeakosken Energia Oy:n oikeutettuun ja perusteltuun intressiin viestiä ja markkinoida palveluitaan, kehittää verkkosivustoaan (https://valkeakoskenenergia.fi) ja huolehtia verkkosivuston tietoturvasta. Tämän oikeutetun edun mukaisesti Valkeakosken Energia voi kerätä verkkosivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sivuston kävijämäärät, suosituimmat sivut, kellonaika, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Sivustolla olevien verkkolomakkeiden kautta kerättäviä tiedot muodostavat oman rekisterinsä, josta on saatavissa lisätietoa osoitteessa https://valkeakoskenenergia.fi/rekisterit/lomaketietorekisteri/.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeiden käyttö

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien tarjoamien evästeiden kautta.

Evästeet

Valkeakosken Energian sivustossa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen tämän vieraillessa sivustolla. Kaikkien sivustossa käytettyjen evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Rekisterinpitäjän tarkoitus ei ole kerätä suoraan käyttäjään yksilöitävissä olevaa informaatiota käyttäjän toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa heidän yksityisyyttään tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivujen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeet.

Kolmannen osapuolet palvelut

Käytämme kävijätilastointiin kolmannen osapuolen Google Analytics -seurantakoodia. Lisätietoja Google Analytics –palvelusta ja Googlen suorittamasta henkilötietojesi käytöstä saat osoitteesta https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/. Lisätietoja siitä, miten voit estää Google Analytics –toiminnon tai siihen liittyvät muut lisäpalvelut voit saada osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi&ref_topic=2919631 valitsemalla sivuston valikosta kohdan ”tietosuojahallinta”.

Valkeakosken Energian sivuilla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuilla. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Valkeakosken Energian hallinnassa, eikä rekisterinpitäjällä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Valkeakosken Energia ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Valkeakosken Energia Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman ko. henkilöltä saatua lupaa, ellei laki niin edellytä. Käyttäjien henkilötietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin liittyviä tarkoituksia varten, ellei tähän ole erikseen pyydetty ja saatu lupaa käyttäjältä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sähkömarkkinalain säännösten edellyttämällä tavalla muille sähkömarkkinaosapuolille.

8. Henkilötietojen säilytys

Verkkosivuston kautta kerättäviä henkilötietoja säilytetään pääasiassa muodossa, josta kävijä ei ole suoraan tunnistettavissa. Tietoja säilytetään rekisterissä vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan aktiivisesta käytöstä.  Tiedot voivat tämän jälkeen olla tallentuneina varmuuskopioihin, joita kuitenkin ylikirjoitetaan säännöllisesti.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Valkeakosken Energia Oy käyttää kävijätilastointiin Google Analytics työkalua. Kyseessä on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja voi siirtyä palvelun kautta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja on Googlen verkkosivuilla (ks. yllä kohta 6.).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ja ylläpidetään verkkoympäristössä. Valkeakosken Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista henkilötietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Valkeakosken Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöllä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelytoimia, joita Valkeakosken Energia Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Mikäli rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelemistä, Valkeakosken Energia Oy ei välttämättä voi käsitellä rekisteröidyn yhteydenottopyyntöä. Evästeiden ja Google Analyticsin osalta tietojen käytön vastustamisoikeuden toteuttamisesta on kerrottu yllä kohdassa 6.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Valkeakosken Energia Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Valkeakosken Energia Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Mikä tahansa oikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Edellä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt ovat lähtökohtaisesti maksuttomia ja ne tulee lähettää rekisterinpitäjälle selosteen kohdassa 2. osoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Valkeakosken Energia Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Muutokset rekisteriselosteeseen

Valkeakosken Energia Oy voi tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Olennaisista muutoksista voidaan tapauskohtaisesti tiedottaa esimerkiksi Valkeakosken Energia Oy:n verkkosivuilla, mikäli soveltuva lainsäädäntö tätä vaatii. Rekisteriselosteen sisältö kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.