Yleinen palveluhinnasto

Hinnasto 1.1.2020 alkaen

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%

Tuntiveloitus työaikana h/henkilö, minimiveloitus aikatöissä on 1 tunti
maanantai - perjantai klo 7-16 62,00
arkipäivä työajan ulkopuolella 105,00
pyhätyölisä ja -yöt 157,00
Auto- ja koneveloitukset
matkaveloitus/km henkilö-/pakettiautot 0,80 €
matkaveloitus kuorma-auto, kevyt 1,60 €
matkaveloitus kuorma-auto, raskas + nosturi/km 4,60 €
matkaveloitus nostolava-auto/km 4,60 €
maastokuorma-auton tuntiveloitus 70,00 €/h
nostolava-auton tuntiveloitus 80,00 €/h
kaivinkone tuntiveloitus 90,00 €/h
Kaukolämmön palveluhinnat
Lämmönsiirtimen vuototesti 65,50 €
Huoltosopimus
Tilausvesivirta 0,2 - 0,6 m3/h 69,50 €
Tilausvesivirta 0,7 - 2,5 m3/h 120,00 €
Tilausvesivirta 2,6 - m3/h 165,00 €
Työmaakeskukset
Työmaakeskuksen kytkentä 80,00 €
Työmaakeskuksen irroitus muulloin kuin pääkeskuksen kytkennän yhteydessä 70,00 €
Työmaakeskuksen vuorokausivuokra 3x25A 1,60 €
Työmaakeskuksen vuorokausivuokra 3x63A 2,10 €
Muut maksut
Viivästyskorko korkolain mukaan (alv 0 %)*
Lasku tai muu kopio 5,00 €
Liittymän ylläpito (sähkö katkaistu) yleissähkön siirron perusmaksu 3X25A
Viivästysmaksu (alv 0%)* *5,00
Sähkön katkaisu ja takaisinkytkentä työaikana/käynti 60,00 €
Sähkön katkaisu ja takaisinkytkentä työajan ulkopuolella/käynti 120,00 €
Myyjän muuttokytkentäpyyntö klo 13.00 jälkeen 120,00 €
Käytönraportointipalvelun laajentaminen 15,00€/kp
Pääsulakkeen vaihto työaikana 70,00 €
Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä 200,00 €
Mittalaitteiden asennus ja vaihto
Liittymän purku >63A 500,00 €
Suoramittaus 25-63 A (asennus tai siirto) 90,00€
Epäsuoramittaus suurempi kuin 63 A (asennus tai siirto) 125,00€
Asiakkaan omistaman tonttikeskuksen kytkentä+mittarointi sekä käyttöönottotarkastus (ei sisällä tarvikkeita esim. jatko+kaapeli) 300,00€

Sähkön hinnastot

Sähkön arvonlisäverollinen hinnasto 1.5.2016

PERUSSÄHKÖ
Perusmaksu euroa/kk 1X35 A 2,52
3X25 A 2,52
3X35 A 2,52
3X63 A 2,52
3x100 A 20,16
3x160 A 25,20
3x200 A 30,24
Energiamaksu snt/kWh 6,47
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu euroa/kk 3x25 A 3,53
3x35 A 3,53
3X63 A 3,53
3x100 A 20,16
3x160 A 30,24
Energiamaksu snt/kWh  
Talviarkipäivä 1) 6,98
Muu aika 5,85
YÖSÄHKÖ
Perusmaksu euroa/kk 3x25 A 3,53
3x35 A 3,53
3X63 A 3,53
3x100 A 20,16
Energiamaksu snt/kWh  
Päivä klo 07-22 6,98
Yö klo 22-07 5,30
TILAPÄISSÄHKÖ 2)
Perusmaksu euroa/kk 0,00
Energiamaksu snt/kWh 8,43
VUOSISÄHKÖ 2)
Perusmaksu euroa/kk 3,53
Energiamaksu snt/kWh 6,56

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% 1) Talviarkipäivä on 1.11.-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22. 2) Tilapäis- ja vuosisähkömaksuluokat eivät ole vapaavalintaisia Hakasähkön lisähinta 0,30 snt/kWh lisätään myyntihintaan. Tuulisähkön lisähinta 0,50 snt/kWh lisätään myyntihintaan. Vesisähkön lisähinta 0,30 snt/kWh lisätään myyntihintaan.

 

Sähkönsiirtohinnasto

 

 

 

Sähkön siirron arvonlisäverollinen hinnasto 1.11.2019 alkaen

PERUSSIIRTO Siirto Sähkövero*
Perusmaksu euroa/kk 1X35A 7,70  
3X25A 10,00  
3X35A 21,00  
3X63A 50,00  
3x100A 95,00  
3x160A 206,00  
3x200A 318,00  
Energiamaksu snt/kWh 3,35 2,79
KAUSISIIRTO
Perusmaksu euroa/kk 3X25A 24,00  
3X35A 43,00  
3X63A 84,00  
3X100A 168,00  
3X160A 258,00  
Energiamaksu snt/kWh    
Talviarkipäivä 1) 3,95 2,79
Muu aika 1,30 2,79
YÖSIIRTO
Perusmaksu euroa/kk 3X25A 24,00  
3X35A 43,00  
3X63A 84,00  
3X100A 168,00  
Energiamaksu snt/kWh    
Päivä klo 07-22 2,75 2,79
Yö klo 22-07 1,30 2,79
TILAPÄISSIIRTO 2)
Perusmaksu euroa/kk <63A 9,00  
Perusmaksu euroa/kk >63A 46,00  
Energiamaksu snt/kWh 10,85 2,79
VUOSISIIRTO 2)
Perusmaksu euroa/kk 3,00  
Energiamaksu snt/kWh 3,73 2,79

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% *) SÄHKÖVERO lisätään siirtohintoihin (sis. Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun) Sähköveroluokka 1: 2,79372 snt/kWh ja Sähköveroluokka 2: 0,87172 snt/kWh (teollisuus ja kasvihuoneviljely)

1) Talviarkipäivä on 1.11.-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22.

2) Tilapäis- ja vuosisähkömaksuluokat eivät ole vapaavalintaisia.

 

 

 

 

Sähkönsiirtohinnasto 1.11.2019 alkaen

TEHOSIIRTO 1     0,4 KV Euro
Perusmaksu euroa/kk 178,00
Tehomaksu/kW.kk 4)  3,20
Loistehomaksu/kVar.kk 2)  0,00
Energiamaksut snt/kWh  Sentti
 Talviarkipäivä 1)  2,74
 Talvi muu aika  1,52
 Kesäarkipäivä  1,52
 Kesä muu aika  1,52
20 KV:N SIIRTO Tehosiirto 2 Tehosiirto 3
Perusmaksu euroa/kk 566,00 11170,00
Tehomaksu/kW.kk 3) 2,80 1,30
Loistehomaksu/kVar.kk 2) 0,00 0,00
Energiamaksut snt/kWh    
Talviarkipäivä 1) 2,23 1,30
Talvi muu aika 1,03 0,48
Kesäarkipäivä 1,03 0,48
Kesä muu aika 1,03  0,48

1) Talviarkipäivä on 1.11 .-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22.
2) Maksu määräytyy kuukauden 60 min. mittausjakson suurimman lukeman perusteella, mistä on vähennetty 16% saman kuukauden suurimman pätötehon arvosta.
3) Maksu määräytyy arkipäivinä kahden eri talvikuukauden 60 min.mittausjaksojen suurimpien lukemien keskiarvosta.
4) Maksu määräytyy kahdentoista viimeksi mitatun, kahden eri talvikuukauden ja suurimman 60 minuutin pätötehojen keskiarvosta.

Sähköntoimituksen laskutus perustuu tuntienergiamittaukseen, 20 kV:n toimitus edellyttää asiakkaan omaa muuntamoa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

SÄHKÖVERO lisätään siirtohintoihin (sis. Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun)

Sähköveroluokka 1: 2,79372 snt/kWh ja

Sähköveroluokka 2: 0,87172 snt/kWh (teollisuus ja kasvihuoneviljely)

 

 

 

 

Sähköverkon liittymismaksut ja soveltamisohjeet

Liittymismaksut 1.1.2019 alkaen

Pienjänniteliittymät

Pääsulake A Vyöhyke 1, ALV 24% Vyöhyke 2, ALV 24% Vyöhyke 3, ALV 24%
3 X 25 2025 2352 3150
3 X 35 2616 3213 4125
3 X 63 4508 5498 -
3 X 100 7150 - -
3 X 160 11200 - -
3 X 200 15000 - -
3 X 250 18750 - -
Yli 250 75 €/A - -

1. Yleistä

Sähkönjakeluverkkoon liittämisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 2014, pois lukien kohta 11.3 ja 11.3.1 liittymismaksun palautus. Verolliset liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

2. Liittymissopimus

Valkeakosken Energia Oy:n ja liittyjän kesken laaditaan kirjallinen liittymissopimus.
Liittymän kokoa muutettaessa tehdään aina uusi liittymissopimus.

3. Liittymisjohto

Valkeakosken Energia Oy määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymiskohdan, josta eteenpäin liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kaivutöineen. Kaapeliverkossa liittymisjohdolla tarkoitetaan verkonhaltijan ja liittymän omistajan sähköasennusten välistä kohtaa tonttirajalta (tapauskohtaisesti myös jakokaapista tai muuntajalta) pääsulakkeille ja ilmajohtoverkossa kaapeliosuutta pylväässä olevista liittimistä pääsulakkeille.

Tontin osalta liittymisjohdon omistaa liittyjä. Liittymisjohdon huolto – ja kunnossapitovastuu on liittymän omistajalla.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa. Liittymisjohdon asennuksen ja muut kiinteistön alueella tarvittavat työt liittyjä voi teettää sähköurakoitsijalla tai Valkeakosken Energia Oy:llä erillisen tarjouksen mukaan. Liittymisjohdon rakenne, suojaus ja asennus tulee tehdä Valkeakosken Energia Oy:n ohjeiden mukaan.

Liittymispisteen jälkeinen liittymisjohto saa olla enintään 100 m.

4. Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy uuden liittymissopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevan hinnaston mukaan.

 

 

 

Keskijänniteliittymä 20 kV
Sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittymiskohta on pääsääntöisesti asiakkaan muuntamon 20 kV:n erottimen liittimissä.

20 kV jännitteellä toteutettavissa liittymissä liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan: L20kV = a + b20kV * P

L20kV = liittymismaksu (ALV 24 %)
a
sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b20kV on kapasiteettivarauskustannus, joka kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.
b20kV = 33,73 euroa / kVA ( kapasiteettivarausmaksu)

P on liittymän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho [kVA]. Liittymän suurentaminen laskutetaan muuntajaportaiden mukaan

Vyöhyke 1
Vyöhykkeen hintoja sovelletaan alueilla, joilla on voimassaoleva vahvistettu asemakaava pois- lukien alueet, missä on ranta-asemakaava tai rantakaava.

Vyöhyke 2
Vyöhykkeen liittymien 3X25 A, 3X35 A ja 3X63 A hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on enintään 400 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta (matka mitataan suoraan muuntamolta liittymispisteeseen).

Muiden liittymäkokojen hinnat määräytyvät rakennuskustannusten mukaan.

Vyöhyke 3
Vyöhykkeen liittymien 3X25 A ja 3X35 A hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on 401 – 600 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta (matka mitataan suoraan muuntamolta liittymispisteeseen).

Muiden liittymäkokojen hinnat määräytyvät rakennuskustannusten mukaan.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti todellisten Valkeakosken Energia Oy:n verkonrakentamiskustannusten mukaan tai aluehinnoittelun mukaisesti, kuitenkin vähintään vyöhyke 3 hinnoittelun mukaan.

 

 

Aluehinnoittelu
Vyöhykehinnoittelun piiriin kuulumattomalle sähköistyksen kannalta yhtenäiselle alueelle, jos alueella on vähintään viisi potentiaalista liittyjää, lasketaan oma alueliittymismaksu. Rakennuskynnys aluehinnoittelussa on 60 % potentiaalisten liittyjien määrästä. Liittymiskustannukset lasketaan alueelle rakennettavan sähköverkon todellisten kustannusten mukaan. Rakentamishinnoitteluna käytetään Valkeakosken Energia Oy:n verkonrakentamiskustannuksia. Mikäli aluehinta jää pienemmäksi kuin vyöhykkeen 2 liittymismaksu, sovelletaan vyöhykkeen 2 liittymismaksuja.

Aluehinta säilyy kunnes 100 %:n toteutumisaste on toteutunut tai kymmenen vuotta on kulunut ensimmäisten liittymien rakentamisesta.

Liittymästä veloitetaan vyöhykkeen 2 mukainen perusliittymismaksu sekä ko. aluehinnoittelun mukainen perusmaksun ylimenevä osuus. Kokonaisliittymismaksu on aluehinnoittelumaksun suuruinen.

Mikäli 1.1.2006 jälkeen tehty liittymä irtisanotaan, liittymismaksua ei palauteta liittyjälle. Mikäli ennen 1.1.2006 tehty liittymä irtisanotaan, niin liittymismaksu palautetaan liittyjälle vähennettynä yleisten liittymisehtojen LE 2014 kohtien 11.3 ja 11.3.1 mukaisilla vähennyksillä. Palautuskelpoisuus koskee vain liittymissopimuksessa määriteltyä arvonlisäverotonta liittymismaksua. Liittymää pienennettäessä ei maksettua liittymismaksua palauteta.

Pienjänniteliittymää suurennettaessa peritään liittyjältä lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen sulakekokojen mukaisten maksuluokkien välinen erotus. Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteen ja pääsulakkeiden välisen liittymiskaapelin mahdollinen uusinta. Muista kuin liittymähinnastossa olevista liittymistä peritään suurentamisesta aiheutuneet rakentamiskustannukset. Kuitenkin vähintään vyöhykkeen 3 liittymishintojen erotus.

Mikäli liittymä halutaan pitää voimassa, vaikka liittymässä ei ole voimassa olevaa mittausta, liittymästä peritään perussähkön mukaiset perusmaksut liittymäkoon mukaan.

Yksivaiheisen liittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi (3 X 25 A) liittymäksi veloitetaan vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 alueella 1/3 liittymismaksuna ko. vyöhykkeen hinnaston mukaisesta liittymismaksusta. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Vyöhykealueiden ulkopuolella liittymän 3-vaiheistamisen hinta lasketaan todellisten rakennuskustannusten mukaan kuitenkin vähintään vyöhyke 3:n mukainen kolmivaiheiseksi muuttamisen maksu.

Enintään 2 MVA:n tuotantolaitokselta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteiston rakentamisesta. Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkönkulutusta, veloitetaan sähkönkulutuksen osalta liittymismaksu sähkönkäyttökohteita koskevien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Yli 2 MVA:n tuotantolaitoksissa noudatetaan samoja hinnoitteluperiaatteita kuin keskijännite- liittymissä (20 kv).

 

Kaukolämpöhinnasto

Valkeakosken Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

Perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m3/h) seuraavasti:

Vesivirta V Perusmaksu
0,2 m3 / h (omakotitalo) 1539,44 * V
0,3 - 0,5 (pientalot) 1832,54 * V
0,6 - 2 k* (33,64 + 487,74 * V)
2,1 - 8 k* (504,56 + 252,28 * V)
> 8 k* (1513,69 + 126,14 * V)

Perusmaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %. Kertoimen k arvo on 3,30.

Valkeakosken Energia Oy:llä on oikeus tarkistaa kertoimen k arvo kalenterivuosittain, mikäli lämmitystoiminnan muut kuin polttoainekustannukset ovat olennaisesti muuttuneet. Kerrointa k muutetaan enintään kyseisten kustannusten muutosta vastaavalla määrällä.

Pulssiliitäntä, energiamäärä ja vesimäärä 360 €, sis. alv:n
Pulssiliitännän ylläpitomaksu 80 €/a, sis. alv:n

Energiamaksu

Energiamaksun arvonlisäverollinen hinta 1.1.2019 alkaen on 75,02 eur/MWh

Energiamaksun suuruus perustuu lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hintoihin, ostoenergian hintaan, kaukolämmön kilpailukykyyn ja lämmönjakelutoiminnan taloudellisuuteen.

 

Omakotitalot kaukolämpöön nyt myös osamaksulla

Tarjoamme nyt omakotitalon kaukolämpöliittymän osamaksulla. Sopimuksen maksuaika on 24 kk. Tämän jälkeen olet lunastanut liittymän itsellesi ja maksat enää vain käyttämästäsi energiasta. Kotitalousvähennys on mahdollista tehdä työn osuudesta. Mahdollinen asbestityö kartoitetaan ja hinnoitellaan erikseen. Pyydä meiltä tarjous liittymisestä.

Kaksivuotinen tuulisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 4,54 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 4,88 snt/kWh
Yöaika 3,87 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,16 snt/kWh
Muu aika 4,01 snt/kWh
Yksivuotinen tuulisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 4,65 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 4,94 snt/kWh
Yöaika 3,96 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,31 snt/kWh
Muu aika 4,07 snt/kWh

Tarjous määräaikaiselle sopimukselle (12/24 kk):

Myyntihinnat (sisältävät arvonlisäveron 24%)

1) = Päiväaika klo 7-22
2) = Talviarkipäivä 1.11 .- 31.3., ma – la klo 7-22

Sopimus on voimassa yhden tai kaksi vuotta alkaen jakeluverkonhaltijanne mittarinluennasta.
Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.
Sähkö on tuotettu vesivoimalla.

Paikallinen sähköyhtiö vastaa sähkön siirrosta ja perii hinnastonsa mukaiset siirtomaksut.

Kaksivuotinen perussähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 4,93 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,23 snt/kWh
Yöaika 4,21 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,52 snt/kWh
Muu aika 4,30 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

Yksivuotinen perussähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 5,07 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,36 snt/kWh
Yöaika 4,33 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,67 snt/kWh
Muu aika 4,45 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksivuotinen vesisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 5,12 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,42 snt/kWh
Yöaika 4,40 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,71 snt/kWh
Muu aika 4,49 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksivuotinen vesisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 5,25 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,54 snt/kWh
Yöaika 4,52 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,85 snt/kWh
Muu aika 4,63 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksivuotinen tuulisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 5,06 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,36 snt/kWh
Yöaika 4,33 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,65 snt/kWh
Muu aika 4,43 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksivuotinen tuulisähkö ALV 24%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,50 €/kk
Energiamaksu 5,19 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,48 snt/kWh
Yöaika 4,46 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,79 snt/kWh
Muu aika 4,57 snt/kWh

 

 

 

 

 

 

Kvartaalituotteet (1.7.- 30.9.2020)

Myyntihinnat (sisältävät arvonlisäveron 24%)

YLEISSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Energiamaksu 4,79 snt/kWh
YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Päiväaika 1) 5,10 snt/kWh
Yöaika 4,10 snt/kWh
VUODENAIKASÄHKÖ
Perusmaksu 3,50 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,57 snt/kWh
Muu aika 4,30 snt/kWh

1) = Päiväaika klo 7-22
2) = Talviarkipäivä 1.11 .- 31.3., ma - la klo 7-22

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hinnat muuttuvat kvartaaleittain, hinnat ovat voimassa jaksot 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9. ja 1.10. -31.12. Myyjä ilmoittaa uudet hinnat 30 päivää etukäteen sekä siirtää hintoihin muiden osapuolten tekemät sähkön hintaan vaikuttavat kustannusmuutokset.

Yrityshinnasto

Alla olevat yrityshinnat koskevat alle 100 MWh:n vuosikulutusta. Hintojen alv. on 0 %.

Mikäli kulutuksesi on yli 100 MWh vuodessa, jätä tarjouspyyntö.

 

 

Kaksivuotinen perussähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,02 €/kk
Energiamaksu 4,14 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 4,38 snt/kWh
Yöaika 3,56 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 4,61 snt/kWh
Muu aika 3,63 snt/kWh

 

 

 

 

Yksivuotinen perussähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,02 €/kk
Energiamaksu  4,25 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 4,48 snt/kWh
Yöaika 3,65 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 4,71 snt/kWh
Muu aika 3,75 snt/kWh

 

 

 

Kaksivuotinen perussähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,02 €/kk
Energiamaksu 4,14 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 4,38 snt/kWh
Yöaika 3,56 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 4,61 snt/kWh
Muu aika 3,63 snt/kWh

 

 

Yksivuotinen perussähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,82 €/kk
Energiamaksu 5,66 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 5,77 snt/kWh
Yöaika 5,05 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 6,11 snt/kWh
Muu aika 5,14 snt/kWh

 

 

 

Yksivuotinen markkinasähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,82 €/kk
Energiamaksu 5,82 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 5,93 snt/kWh
Yöaika 5,21 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 6,27 snt/kWh
Muu aika 5,30 snt/kWh

 

 

 

Kaksivuotinen markkinasähkö ALV 0%
Yhden ajan sähkö
Perusmaksu 2,82 €/kk
Energiamaksu 5,47 snt/kWh
PÄIVÄ-/YÖSÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Päiväaika 1) 5,56 snt/kWh
Yöaika 4,88 snt/kWh
KAUSISÄHKÖ
Perusmaksu 2,82 €/kk
Talviarkipäivä 2) 5,86 snt/kWh
Muu aika 4,96 snt/kWh