Uudet tuulivoimapuistot Parha ja Hankila pystyssä

Valkeakosken Energia on yksi Puhurin omistajista ja vahvasti mukana tuulivoiman kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Puhurin tuulivoimapuistot Parha Pyhäjoella ja Hankila Haapavedellä on saatu nostettua pystyyn. Parhan puiston perustustyöt valmistuivat tammikuussa 2021, Hankilan perustustyöt kesällä 2021. Itse tuulivoimalat rakenteineen saapuivat syksyllä laivakyydillä.

– Nostotöissä on ollut viivästyksiä talven aikana, mutta nyt kaikki voimalat ovat pystyssä. Voimalat tuottavat jo valtakunnan verkkoon ja kaupallinen käyttö on lähellä, toteaa Puhurin tuulivoimapäällikkö Tuomas Ylimaula.

Parha sijaitsee rannikolla noin kymmenen kilometrin päässä merestä. Puistosta on kahdeksan kilometriä 110 kV linjaan, johon alueen voimalat yhdistetään. Alue on umpimetsää ja lähin asutus, Parhalahden kylä, on kilometrien päässä. Hankila on kauempana sisämaassa ja se hyödyntää entisen turvetuotantoalueen pohjaa.

Tanskalainen Vestas toimittaa napakorkeudeltaan 166-metriset voimalat, joiden siivet nousevat jopa 247 m korkeuteen, kun roottorin halkaisija on 162 m. Voimalan hinta on n. 6 M€ kappale. Parhaan tulee kymmenen voimalaa, Hankilaan kahdeksan. Yhden voimalan teho on 5,6 MW. Voimalaa voidaan käyttää tuulennopeuksilla 3 – 25 m/s.

Keso ja Kaukanen

Puhurin seuraavat tuulivoimapuistot ovat Keson puisto Haapavedellä ja Kaukasen puisto Kannuksessa. Hankkeiden investointipäätös tehtiin alkuvuodesta 2021 ja tuotantoon voimalat saadaan alkuvuodesta 2023. Investoinnin arvo on noin 100 M€. Tällä hetkellä Keson ja Kaukasen voimalaperustukset alkavat valmistua ja infraa viimeistellään.

Keson hanke koostuu seitsemästä voimalasta, jotka ovat tyypiltään samanlaisia kuin Parhan ja Hankilan voimalat, mutta nimellisteho on kasvatettu kuuteen megawattiin. Keson ensimmäinen perustus valettiin maaliskuun 2022 puolivälissä.

Kannuksen Kaukasen puistoon rakennetaan kahdeksan V162-voimalaa, jotka ovat samanlaisia kuin aiemmat voimalat.

Puhurin toimitusjohtaja Antti Vilkunan mukaan Keson hanke soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sijaintinsa, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee osin Puhurin omistamilla mailla.

Haapaveden kaupunki on erittäin tyytyväinen Puhuri Oy:n päätökseen sijoittaa tuulivoimaan, puhtaaseen energiantuotantoon Haapaveden kaupungin alueelle. Tuulivoimarakentamisen vaikutus kuntatalouteen on merkittävä. Näin voidaan turvata kuntalaisten palveluja ja panostaa mm. elinkeinoelämään, kommentoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmainen.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2020 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Alueelle tulevat tuulivoimalat ovat 247 m korkeita ja niiden roottorin halkaisija on 162 m.

Kaukasen hankkeen kaava on ollut valmiina useamman vuoden, mutta hanke tuli investointivalmiiksi nyt. Kaukaseen tulevat tuulivoimalat ovat samat kuin Kesossa, mutta kaavamääräyksistä johtuen hieman matalampia, toteaa Puhurin hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa. Tuulivoimahankkeilla on ollut myös suuri merkitys alueen kunnille ja kaupungeille, jotka ovat väestöpohjaltaan ja verotuloiltaan pieniä.

Kaukasen tuulipuistohankkeen käynnistyminen on erinomainen asia. Kannuksessa on jo Kuuronkallion tuulipuisto toiminnassa ja Mutkalammin puiston rakennustyöt ovat käynnissä. Ei siis kahta ilman kolmatta, toteaa Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö.

Keson ja Kaukasen tuulipuistot omistaa Puhurin täysin omistama tytäryhtiö Tuulikaarron Voima Oy. Puhurilla on neljä omistajaa: Suomen Voima, Katternö, Ålands Elanderslag ja Valkeakosken Energia. Sähköä tuotetaan osakasyhtiöille omakustannushintaan eli ns. Mankala-periaatteella.

Tulevina vuosina Puhurilla on useampia uusia hankkeita tulossa Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiinkin.