Toimitusjohtajan katsaus vuosi 2022

Vastuullisuus, toimitusvarmuus, yhdessä tekeminen

Korona oli edelleen huolenamme myös vuonna 2022, mutta se ei ollut enää päivittäisen uutisoinnin pääaiheita. Koronan tuomat toimintatapojen muutokset olivat arkipäiväistyneet. Etätyöskentelystä oli tullut uusi toimintamalli.

Vuosi 2022 tullaan muistamaan erityisesti Venäjän helmikuussa aloittamasta laajasta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä otti energian yhdeksi merkittäväksi painostusvälineeksi. Suomen sähkön ja kaasun siirtoyhteydet Venäjälle suljettiin vuoden edetessä. Lopputuloksena oli energian hinnan ennen näkemätön nousu.

Olimme ajautuneet uuteen tilanteeseen – emme voineetkaan olla varmoja energian riittävyydestä ja saatavuudesta. Olimme kaikki tottuneet sähkön hintaan, joka oli tasolla 4-5 snt/kWh. Sähkönhinta olikin yhtäkkiä 30, 40 tai jopa yli 50 snt/kWh. Samoin kävi kaasulle. Kaasun hinta oli pitkään tasolla 25 €/MWh ja yhtäkkiä hinta oli jopa 15 kertainen. Emme välttyneet Valkeakoskellakaan kaukolämmön hinnan korotuksilta.

Vuoden alusta yhtiön sähkön myyntiliiketoiminta liitettiin osaksi Lännen Omavoimaa ja yhtiön nimeksi muutettiin Omavoima Oy. Yhtiö joutui heti energia-alan suurimpaan myllerrykseen. Yhtiön voimavarat asetettiin suurelle koetukselle, joka vaati niin henkilökunnalta kuin omistajilta venymistä. Erityisen suuri kuorma oli asiakaspalvelussa, kun asiakaskontaktien määrä nousi moninkertaiseksi – johon yhtiössä oli onneksi osattu varautua

Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Lauri Laine siirtyi Nurmijärven Sähkön toimitusjohtajaksi elokuun lopussa. Valkeakosken Energian uutena toimitusjohtajana aloitti marraskuun alusta Olli-Pekka Marttila. Väliajan yhtiön toimitusjohtajana toimi energiajohtaja Kai-Kristian Koskinen.

Strategiatyö

Vuonna 2021 osittain päivittyneen hallituksen myötä yhtiössä käynnistettiin vuoden 2022 alkupuolella strategiatyö. Hallitus nosti strategiatyön yhteydessä yhtiön arvoiksi vastuullisuuden, toimitusvarmuuden ja yhdessä tekemisen. Yhtiön vastuullisuus kirjattiin seuraavasti:

– Huolehdimme toimitusvarmuudesta ja energian saatavuudesta koko yhteiskunnan tarpeisiin.

– Tuemme yhteiskunnan sähköistymistä ja edistämme siirtymistä vähähiiliseen kestävään       tulevaisuuteen.

– Siirrymme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

– Investoimme uusiutuvaan energiaan mm. Puhurin kautta.

– Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvaa energiaa myös Omavoiman kautta.

– Huolehdimme ympäristöasioista, kun teemme investointeja.

– Nostamme työturvallisuuden seurannan yhdeksi keskeiseksi hallituksen seuraamaksi mittariksi.

– Hinnoittelemme energiapalvelumme kohtuullisesti.

– Tuotamme arvon kasvua ja osinkoja omistajalle sekä oman liiketoiminnan että omistustemme kautta.

Liikevoitto kehittyi, tulos heikkeni

Kokonaisuutena yhtiön liikevaihto laski edellisestä vuodesta, koska sähkön myyntiliiketoiminta siirtyi Omavoimalle vuoden 2022 alusta. Yhtiön liikevoitto kehittyi vuoteen 2021 verrattuna merkittävästi, koska vuoden 2021 liikevoittoa rasitti erityisesti sähkönmyynnin negatiivinen tulos. Yhtiön tulos ennen veroja ja varauksia heikkeni merkittävästi edellisestä vuodesta, koska 2022 tilinpäätöksen yhteydessä yhtiö alaskirjasi Fennovoima-hankkeen yhtiön taseesta.

Kun yhtiön sähkökaupan liiketoiminnot siirrettiin osaksi Omavoimaa, yhtiön liikevaihto laski merkittävästi. Yhtiön liikevaihdon lasku oli kuitenkin merkittävästi pienempi kuin budjetointivaiheessa vuoden 2021 lopulla arvioitiin. Liikevaihdon nousu budjetoituun verrattuna johtui suoraan ja välillisesti maakaasun hinnan voimakkaasta kasvusta. Maakaasun hinta vaikutti suoraan kaasuliiketoiminnan liikevaihtoon ja välillisesti yhtiön kaukolämmön hankintahinnassa olevan maakaasutekijän kautta kaukolämmön hinnankorotuksiin ja tätä kautta myös kaukolämmön liikevaihtoon.

Vuonna 2022 ostettiin edellisen vuoden tapaan pääosa kaukolämmöstä UPM:n Tervasaaren tehtaalta. Kaukolämpöliiketoiminnan tulos oli kohtuullinen, mutta edellistä vuotta selkeästi heikompi.

Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisestä vuodesta noin kuusi prosenttia. Kaukolämmön myyntihintaa korotettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Hinnankorotukset johtuivat lämmön hankintahinnan noususta. Yhtiön investoinnit yhtiön kaukolämpöliiketoimintaan ja erityisesti toimitusvarmuuteen olivat vuonna 2022 noin 0,5 M€.

Radanvarsitiellä sijaitsevan kaasumoottorilaitoksen kaasumoottorit purettiin, mutta niiden myynti ei sujunut suunnitelmien mukaisesti ja kauppa siirtyi eteenpäin. Radanvarsitien voimalaitosalueelle jätettiin lämpökattilat, jotta yhtiö pystyy myös kovimpien talvipakkasten aikana tarvittaessa tuottamaan varatehoa.

Yhtiö kokonaan Fingridin kantaverkkojakeluun

Sähköverkkoon investoitiin 4,3 M€. Paransimme sähköverkon toimitusvarmuutta ja saavutamme lainsäädännön vaatimuksen säävarmasta sähköverkosta jo vuoteen 2028 mennessä.

Siirretty sähkön määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän seurauksena liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna noin kuusi prosenttia johtuen edellisvuotta lämpimämmästä vuodesta sekä asiakkaiden energiasäästötoimista.

Yhtiön Eerolan sähköasema liitettiin Fingridin verkkoon loppuvuonna 2022, ja yhtiö siirtyi kokonaan Fingridin kantaverkkojakelun piiriin.

UPM:n ilmoitettua luopuvansa sähkön siirrosta Varsanhännässä, käynnistimme toimenpiteet, jotka tähtäävät Varsanhännän teollisuusalueen liittämiseksi osaksi yhtiön jakeluverkkoa vuoden 2023 kuluessa.

Yhtiön sähkön siirtohinnat pidettiin koko vuoden ajan ennallaan.

Yhtiö omistaa 50 prosenttia Forssan Verkkopalveluista. Forssan Verkkopalveluiden tulos oli ennakoidun mukaisesti kohtuullinen.

Puhurin Multi-E

Vuoden 2022 kuluessa Puhurilla on panostettu vetyhankkeeseen, joka kulkee yhtiössä Multi-E hanke nimellä. Hankkeessa lopputuotteena syntyy vihreää vetyä. Vetyä valmistetaan uusiutuvalla sähköenergialla elektrolyyserillä vedestä. Hankkeeseen liittyvä sähköenergia tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla, jonka yhteyteen tulee sähkövarasto. Näin tuotetulla sähköenergialla tuotetaan uusiutuvaa vihreää vetyä teollisuuden käyttöön.

Lähitulevaisuus

Yleisesti ottaen energiamarkkina on murrosvaiheessa ja hiilineutraalisuus edellyttää isoja investointeja sekä panostusta uuteen teknologiaan.

Lämmöntuotannossa Valkeakosken Energia pyrkii tulevaisuudessa hyödyntämään teollisuuden hukkalämpöjä ja kehittämään kiertotaloutta.

Haluan kiittää omistajaamme, yhtiömme hallitusta, henkilökuntaa, yhteistyökumppaneitamme ja asiakaitamme menneestä vuodesta 2022.

Valkeakosken Energia haluaa myös jatkossa edistää energialla asiakkaidemme elämänlaatua. Lähdemme uuteen haastavaan tilikauteen luottavaisin mielin.

Olli-Pekka Marttila

Toimitusjohtaja