Sähkövero

SÄHKÖVERO

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiönä Valkeakosken Energia laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.

Veroluokat

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan:

Sähköveroluokka 1

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero nousi 1.1.2015 eduskunnan päätöksellä 2,79372 senttiin kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka 2   

Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.
Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %)

Sähköveroluokan muutos

Valmistavan teollisuuden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Sähkövero-oikaisua voi tarvittaessa hakea kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

Tästä voit täyttää sähköveroluokanmuutoksen lomakkeen

Tämän lomakkeen täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Tunnistaudu