Sähköliittymän omistajan muutos

Kiinteistökaupassa kannattaa muistaa, että sähköliittymä on irtainta omaisuutta, eikä se siirry uudelle omistajalle automaattisesti. Mikäli siis omakotitalo tai vapaa-ajan asunto vaihtaa omistajaa, niin yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Helpoin tapa huolehtia omistajan muutoksesta on mainita siitä kiinteistön luovutuskirjassa/kauppakirjassa tai erillisessä luovutuskirjassa. Ilman pätevää kirjallista selvitystä emme voi siirtää sähköliittymissopimusta uudelle omistajalle. Tällöin ostaja voi joutua tekemään uuden liittymissopimuksen ja maksamaan hinnaston mukaisen liittymismaksun. Uudella omistajalla ei myöskään ole valtuuksia muuttaa esimerkiksi sähköliittymän kokoa tai sulakekokoa, jos kirjallista selvitystä ei ole annettu Valkeakosken Energia Oy:lle.

Kun sähköliittymä siirtyy omistukseesi, huomaathan, että sinun on pystyttävä esittämään meille liittymän siirtoa koskeva sopimus, kuten kopio kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta, jossa on maininta liittymän siirtymisestä. Kiinteistövälittäjien käyttämissä kauppakirjoissa on kyseinen maininta olemassa, ja tästä voi meille toimittaa kopion, joka riittää sähköliittymän siirtämiselle. Siirrosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian sen tapahduttua, jotta liittymä ja sopimus saadaan siirrettyä uuden omistajan nimiin.

Yksittäisen osakehuoneiston kaupassa sähköliittymäsopimuksista ei tarvitse välittää, koska sopimus on osakeyhtiön nimissä. Jos kauppa koskee koko asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä, jossa osakeyhtiö myydään uudelle omistajalle, sähköliittymän nimi pysyy samana. Laskutusosoite muutetaan uudelle omistajalle, ja myyjälle tehdään loppulasku. Voit toimittaa sähköliittymän siirtoasiakirjan meille sähköpostilla asiakaspalvelu.energia@valkeakoski.fi

postitse osoitteella: Valkeakosken Energia Oy, PL 89, 37601 VALKEAKOSKI.

Emme voi siirtää liittymää uuden omistajan nimelle ilman sähkönmyyntisopimusta. Muista siis tehdä myös sähkösopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.