Puhurin ensimmäinen aurinkovoimapuisto rakentuu Kannukseen

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n tytäryhtiö Kannuksen Hietakangas Oy rakentaa aurinkovoimapuiston Kannuksen Hietakankaalle. Aurinkovoimapuisto on Puhuri-perheen ensimmäinen, mutta Puhurin toimitusjohtaja Tuomas Ylimaulan mukaan ei viimeinen:

”Aurinkovoima on nousemassa vahvasti tuulivoiman rinnalle uusiutuvan energian tuotantomuotona. Myös meidän tavoitteenamme on hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergian yhdistämisestä saatava synergiaetu. Yleisesti vähätuuliset päivät ovat hyviä päiviä aurinkovoimatuotannolle ja päinvastoin”.

”Rakentamalla aurinkovoimaa tuulivoiman rinnalle voimme tasata tuotannon vaihteluita ja lisätä puhtaan energian tuotantokapasiteettiamme”, Ylimaula jatkaa.

Puhurilla on aurinkovoimahankkeita kehitteillä satojen megawattien edestä. Suunnitellut aurinkovoimapuistot sijaitsevat yhtiön omistamilla maa-alueilla.

Aurinkovoimapuisto avaimet käteen -toimituksena

Kannuksen Hietakangas Oy on tehnyt sopimuksen aurinkovoimapuiston kokonaistoimituksesta Solarigo Systems Oy:n kanssa.

”Suurten aurinkopuistojen rakentaminen ja operointi on Solarigon ydinosaamista. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Puhurin kanssa sekä hyödyntämään kokemuksiamme hybridivoimalatoimituksista”, toteaa Solarigon toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

Kannuksen Hietakankaalle rakennettava aurinkovoimapuisto koostuu yli 8000:sta kaksipuoleisesta aurinkopaneelista, teholtaan puisto on 5 MW.

Sähkönsiirto toteutetaan kahden 33 kV muuntamon kautta maakaapeleilla Puhurin tytäryhtiön omistaman Kaukasen tuulipuiston sähköasemalle.

Aurinkovoimapuiston hankekehitystä on tehty vuodesta 2021 lähtien. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen maanrakennus- ja perustustöillä kuluvan vuoden aikana. Liittymäkaapelointi ja laitetoimitukset ajoittuva arviolta vuoden 2024 alkupuolelle, ja puiston on määrä olla kaupallisessa tuotannossa vuoden 2024 lopulla. Puiston suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta.

Aurinkovoimapuiston rakennuslupa on lainvoimainen, ja puisto rakennetaan Kannuksen Hietakankaan omalle kiinteistölle.

Valkeakosken Energia on yksi Puhurin omistajista ja vahvasti mukana tuulivoiman kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Puhurin kautta Valkeakosken Energia Oy on nyt myös mukana kehittämässä aurinkovoimaa.