Opastusta puunkaatoon

Jos haluat kaataa puita verkkoalueellamme ilmajohtojen läheisyydessä, ota ensin yhteyttä paikalliseen metsuriin. Metsurien yhteystietoja saat esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksien kautta. Lisäksi kaava-alueella tarvitaan puunkaatolupa kaupungilta.

Jos metsuri arvioi, että sähkölinja pitää kaadon ajaksi laskea alas tai että puut sijaitsevat suurjännitelinjojen (pylväässä kolme johdinta) läheisyydessä, lähetämme asentajan paikalle puunkaadon ajaksi. Puunkaadon suorittaa aina valitsemasi ammattitaitoinen metsuri.

Tarjoamme siis kaatoapupalvelua ilmajohtojemme läheisyydessä olevien puiden kaatoon. Palvelumme on valvontaa ja neuvontaa, jolla varmistamme, että sähköjohto ei vaurioidu eikä puu kaadu johdolle. Puunkaatoapupalvelussa ohjaamme puiden kaatosuuntaa tarvittavalla kalustolla, esimerkiksi tunkein tai taljoin, mutta varsinainen kaatosahaus ei sisälly palveluumme.

Voit tilata palvelumme ensisijaisesti numerosta

040 – 335 5529 Jorma Tahvanainen arkisin klo 8-14 tai lomakkeella

Opastus ja puunkaatoapupalvelu on sinulle maksuton. Palvelun piiriin ei kuulu asiakkaan oma sähköverkon alue eli ns. pihaverkon alue.