Mikä on varttitase

Entisen 60 minuutin sijasta sähkön tasapainosta huolehditaan jatkossa 15 minuutin tarkkuudella. Suomessa ja Euroopassa on meneillään energiasektorin muutos, jossa esimerkiksi uusiutuvat energialähteet (mm. aurinko- ja tuulivoima) yleistyvät nopeasti. Tämä aiheuttaa sähköntuotannon isompaa vaihtelua, mikä on luonnollinen seuraus tästä vihreästä siirtymästä. Tämän vuoksi vanha tunnin tarkkuus ei enää ole tarpeeksi tarkka.

Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon ja reaaliaikaisempiin sähkömarkkinoihin. Varttitase ei siis koske vain Suomea vaan suurinta osaa Euroopan maista. Muutos mahdollistaa koko Euroopan yhteiset sähkömarkkinat tulevaisuudessa. Varttitaseeseen siirrytään Suomessa 22.5.2023.

Varttitaseeseen siirtyminen tapahtuu automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huolehtia mistään. Uudet vaihdetut sähkömittarimme pystyvät lukemaan sähkönkulutuksen varttitaseen vaatimalla 15 minuutin tarkkuudella. Voit kuitenkin nähdä varttitaseen tuoman muutoksen ainakin kahdella eri tapaa.

Pystyt tulevaisuudessa seuraaman sähkönkulutustasi aikaisemman tunnin sijasta vartin tarkkuudella. Tämä mahdollistaa omien sähkön kulutustottumusten tarkemman seuraamisen. Tämän ominaisuuden käyttöönotolle kulutuksen seurannassamme ei ole vielä tiedossa tarkkaa päivämäärää. Tiedotamme muutoksista myöhemmin, kun asiat varmistuvat.

Myynnin pörssisähkösopimus asiakkaiden sähkön hinta vaihtuu 15 minuutin tasolle näillä näkymin vuonna 2025. Jatkossa kaikki voivat vaikuttaa yhä paremmin oman sähkönkäytön ajoituksella sähkölaskun summaan.