Keskiviikon sähkönjakeluviat on korjattu – 11.10.2023

Haluamme tiedottaa useista lyhyistä sähkökatkoista, jotka ovat vaikuttaneet Valkeakosken alueeseen aikaisemmin tänään. Nämä katkokset johtuivat kuivan puun joutumisesta kosketuksiin sähkölinjamme kanssa Tikinmaa-Pyörönmaa -alueella.

Poikkeukselliset ja haastavat sääolosuhteet, joita myrsky on aiheuttanut, ovat johtaneet useisiin tilanteisiin, joissa kuiva puu on painunut sähkölinjalle ja aiheuttanut tilapäisiä sähkökatkoksia. Nämä lyhyet katkokset vaikuttivat eri puolille Valkeakosken aluetta ja aiheuttivat harmeja asiakkaillemme.

Sitoutunut asentajatiimimme työskenteli ahkerasti paikallistaakseen näiden katkosten lähteen, ja olemme onnistuneet ratkaisemaan ongelman. Tämä kuiva kuusi on nyt pois päiväjärjestyksestä.

Pahoittelemme syvästi näiden katkojen aiheuttamia hankaluuksia ja esitämme vilpittömät pahoittelut kaikille asiakkaille, jotka kärsivät katkoksista. Ymmärrämme luotettavan sähkönjakelun tärkeyden päivittäisessä arjessamme ja pysymme sitoutuneina tehostamaan sähköverkkoamme ja tekemään jatkossakin ehkäiseviä toimenpiteitä minimoidaksemme vastaavia tapahtumia tulevaisuudessa.

Kiitämme teitä ymmärryksestään ja kärsivällisyydestään, kun työskentelimme ongelmien ratkaisemiseksi.