Jotta Koskissa olisi valoisaa ja lämmintä

Näistä syistä paikallisuudella on edelleen merkitystä myös energiamarkkinoilla

Valkeakosken Energia ja Omavoima ovat kumppaneita ja paikallisen elämänmenon myötäeläjiä sekä hyvinä että vaikeina aikoina.

Sähköenergiaa siirtävän ja kaukolämpöä sekä kaasua myyvän Valkeakosken Energian ja sähköä myyvän Omavoiman läheinen kumppanuus on tullut vuoden ikään.

”Elämme rinnakkain, mutta roolimme eroavat. Valkeakosken Energiassa toimimme sähkönsiirtoyhtiönä sekä siirrämme ja myymme lämpö- ja kaasuenergiaa. Omavoima puolestaan on alueellamme sähkön toimitusvelvollinen myyjä, jolla on lisäksi laite- ja palvelumyyntiä”, Valkeakosken Energia Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Marttila kertoo.

”Toimimme laajasti ja näkyvästi Valkeakoskella sekä tuemme alueemme aktiivisia harrastetoimijoita monin tavoin. Olemme helposti lähestyttäviä: meille voi soittaa ja meiltä tavoittaa kasvollisen henkilön. Inhimillisyys, vastuullisuus, kasvollisuus ja paikallisuus vaikuttavat toiminnassamme, ja esimerkiksi Valkeakosken Energian hallituksen kaikki jäsenet ovat paikallisia henkilöitä.”

NELJÄN ENERGIAYHTIÖN omistama sähkönmyyntiyhtiö Omavoima laajeni vuosi sitten Pirkanmaalle, kun Valkeakosken Energia ja Leppäkosken Energia tulivat sen osakkaiksi. Marttila sanoo havaitsevansa edelleen jonkin verran ”ennen oli paremmin” -ajattelua, joka ei kuitenkaan ota huomioon muutosten ja uudistumisen välttämättömyyttä eikä nykyistä sotatilannetta Euroopassa.

”Yhdessä Omavoiman kanssa meillä on huomattavasti osaavammat ja leveämmät hartiat toimia energia-alan kovassa kilpailussa”, hän perustelee.

”Vaikka vastuualueemme eroavat toisistaan, Omavoimalla ja Valkeakosken Energialla on yhteinen arvopohja. Minulle paikallisuus tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen kohdataan sellaisena kuin hän on – yksilönä”, luonnehtii Omavoima Oy:n toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen.

TILANNE MARKKINOILLA on nyt hyvin poikkeuksellinen, eivätkä maamme energiayhtiöt ole yhtäläisessä tilanteessa. Valkeakosken Energian oma sähköntuotanto on Marttilan mukaan hyvin rajallista.

”Valkeakosken Energia siirtää omassa sähköverkossaan vuodessa noin 200 gigawattituntia energiaa – vuonna 2021 tuotanto-osuuksiemme kautta tuotettu sähköenergia oli noin 10 gigawattituntia eli vain noin 5 prosenttia. Tuotanto-osuuksien määrä on nousussa; edelleen ne ovat kuitenkin pieniä. Omavoima ostaa kaiken asiakkailleen myytävän sähkön markkinahinnoilla, mikä jättää vähän liikkumavaraa”, hän suhteuttaa asioita.

Vastuullisuuttaan noudattaen Valkeakosken Energia ja Omavoima ovat vaikeassa markkinatilanteessa tinkineet omista tulostavoitteistaan: Omavoiman ja Valkeakosken Energian vuosi 2022 tulee jäämään tappiolliseksi.

”Investoimme vuonna 2023 kaukolämpö- ja sähköverkkoon yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, sillä laki sekä sää- ja toimintavarmuus edellyttävät meiltä investointeja”, Marttila perustelee.

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJA on ollut jo tarve korottaa, mutta sitä ei ole tehty muun muassa asiakkaille lähtevien muutenkin suurten sähkölaskujen vuoksi. Korotukset tapahtuvat vasta talvikuukausien jälkeen huhtikuun alussa, jolloin myös asiakkaiden sähkönkulutus on hieman pienempää.

”Kaukolämmössäkään emme ole voineet emmekä halunneet siirtää omiin hankintahintoihimme tulleita korotuksia täysimääräisesti asiakashintoihin”, Marttila taustoittaa.

Jesse Ruotsalainen ei peittele sitä, kuinka rankasti markkinatilanne haastaa ihmisiä ja organisaatioita. Suuret sähkölaskut myös kärjistävät tilanteita asiakaspalvelussa.

”Olemme erittäin ristiriitaisessa ja repivässä tilanteessa, jossa moninkertaistuneiden yhteydenottojen sävy on yhä negatiivisempi. Henkilökunnan jaksaminen on iso kysymys, sillä empaattiset työntekijämme kokevat ikävällä tavalla sen, että joudumme tekemään hinnankorotuksia. Päävastuullisena velvollisuuteni on huolehtia yrityksen tuloksesta, mutta samalla tiedän vaadittujen toimenpiteiden vaikuttavan äärimmäisellä tavalla kotitalouksien taloudelliseen selviämiseen ja työntekijöidemme jaksamiseen”, hän summaa henkisesti haastavaa tilannetta.

Vaikeassa tilanteessa Ruotsalainen näkee merkkejä myös onnistumisista.

”Asiakasmäärämme on pysynyt kohtuullisen vakaalla tasolla. Tältä kannalta katsottuna olemme olleet luotettavia ja onnistuneetkin avoimessa ja läpinäkyvässä viestinnässämme”, hän sanoo.

”Valkeakosken Energian tehtävä on meille selkeä: huolehdimme siitä, että Koskissa on taloissa lämmintä ja valot päällä, kun niitä tarvitaan”, Marttila summaa.

Omavoima Oy

■ Sähkönmyyntiyhtiö, jonka omistavat Valkeakosken Energian lisäksi, Leppäkosken Energia, Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima.

■ Hankkii myytävän sähkön tukkumarkkinoilla syntyvillä hinnoilla.

■ Tarjoaa myös energiaratkaisuja ja palvelee sähköautojen latauspalveluihin ja aurinkopaneelien myyntiin ja asennukseen liittyvissä asioissa.

■ Tekee paikallista yhteistyötä omistajayhtiöidensä kanssa ja palvelee paikallisissa toimipisteissä: Valkeakoskella osoitteessa Teollisuustie 12.

Valkeakosken Energia Oy

■ Valkeakosken kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähkönsiirtopalveluita, kaukolämpöä ja maakaasua sekä on mukana energia-alan yrityksissä osaomistajana.

■ Sähkönmyynti liittyi Omavoimaan 1.1.2022, jolloin Valkeakosken Energiasta tuli myös Omavoiman osakas.

Artikkeli Valkeakosken Sanomat 5.1.2023