Jatkossa paikallinen sähkönmyyjäsi on Omavoima

Vahvistaakseen kilpailukykyään Valkeakosken Energia Oy yhdistää sähkönmyyntiliiketoimintansa Lännen Omavoimaan (y-tunnus 2209312-1). Muutos astuu voimaan 1.1.2022. Samalla Valkeakosken Energiasta tulee Omavoiman osakas. Voimassa olevien sähkösopimusten hinnoittelu ja ehdot säilyvät ennallaan, eikä muutos edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Paikallinen tekee hyvää

Omavoiman osakkaat ovat 1.1.2022 alkaen Valkeakosken Energia Oy, Rauman Energia Oy,
Vakka-Suomen Voima Oy ja Leppäkosken Energia Oy. Kaikkia osakkaita yhdistää hyvä paikallinen palvelu, luotettavuus ja vastuullisuus. Omavoima pitää vahvasti kiinni paikallisuudesta ja hakee valtakunnallisesti kasvua sähkönmyynnissä. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena on pystyä tarjoamaan entistä kilpailukykyisemmät sähkön myyntihinnat sekä nykyistä laajemmat energiapalvelut. Saat siis jatkossakin paikallista palvelua palvelupisteissä, puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta. Näymme jokapäiväisessä arjessa muun muassa tukemalla paikallista urheilua ja kulttuuria sekä käyttämällä paikallisten yritysten palveluita.

Sähkösopimusten hinnoittelu ja ehdot säilyvät ennallaan

Muutoksen myötä Valkeakosken Energian kanssa solmimasi sähkönmyyntisopimus säilyy ennallaan. Tammikuussa saapuvan joulukuun kulutusta koskevan laskun saat Valkeakosken Energialta, mutta helmikuussa saapuva sähkölasku on uudistunut ja laskuttava yhtiö on Omavoima. Esimerkkilaskuun voit tutustua kirjeen kääntöpuolella. Kaikki Omavoiman asiakkaat saavat sähkölaskunsa kerran kuukaudessa. Valkeakosken Energian asiakkaana saat jatkossa yhden sähkölaskun Omavoimalta, joka sisältää jakeluverkkoasiakkaiden osalta myös Valkeakosken Energian verkkopalvelumaksujen osuuden. Paikallinen palvelupiste säilyy Valkeakoskella. Myyntiliiketoiminnan siirtymisellä Omavoimaan ei ole vaikutusta Valkeakosken Energian muihin liiketoimintoihin kuten sähkön ja maakaasun jakeluverkkoliiketoimintaan tai kaukolämpöliiketoimintaan.