Datahub

Datahub uudistaa sähkön käyttöpaikkojen tunnukset kaikilla asiakkailla.

Datahub on Fingridin eli suomen kantaverkkoyhtiön tiedonvaihtojärjestelmä, jota energiayhtiöt (sähkönmyynti- ja siirtoyhtiö) hyödyntävät. Datahub tulee kaikille alan toimijoille käyttöön helmikuun lopulla 2022. Palvelun käyttöönoton yhteydessä asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset uudistuvat 18-numeroiseksi käyttöpaikkatunnuksiksi. Uudet tunnukset tulevat käyttöön automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Nämä uudet GSRN tunnukset tulevat näkymään laskuilla, mutta eivät vaikuta laskujen maksamiseen.

Mukana tässä lakisääteisessä uudistuksessa ovat kaikki Suomen verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiyhtiöt. Energia-alan yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä sujuvammin toimivat sähkömarkkinat.

Meillä verkkopalveluyhtiönä on tietoa asiakkaistamme, muun muassa sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan sähkönkulutustiedot. Samoin tietoja asiakkaista on sähkönmyyntiyhtiöillä. Datahub yhdenmukaistaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon ja käytännöt. Datahubin aloittaessa toimintansa verkkopalveluyhtiöt välittävät asiakkaittensa sähkönkäytön kulutustiedot datahubiin, josta kulutustietoa käyttävät myös sähkönmyyjät. Aiemmin tämä tiedonvaihto on tehty yhtiöiden välillä. Datahub on siis kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa.

Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.

Sähkönkäyttäjä löytää Datahubista sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimus- ja asiakastiedot.

Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Usein kysytyt kysymykset Datahubista

Mikä on Datahub?

Datahub on energiayhtiöiden yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka otetaan käyttöön helmikuun lopulla 2022. Datahubista asiakas löytää sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten oman sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot, sopimustiedot ja asiakastiedot. Kaikki edellä mainitut tiedot siirretään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään Datahubiin helmikuun loppuun 2022 mennessä. Jatkossa kaikki tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä Datahubin kautta. Asiakkaalla ei ole pääsyä samaan datahub-järjestelmään kuin energiayhtiöillä, vaan asiakkaiden käyttöön tulee webbiportaali.

Pitääkö minun itse tehdä jotakin?

Muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta eli sinun ei tarvitse tehdä mitään. Datahub, joka on energiayhtiöiden yhteinen järjestelmä, parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua, kun tiedonvaihto eri osapuolten välillä on reaaliaikaista.

Tuleeko laskulleni muutoksia?

Laskulla nykyisin näkyvä käyttöpaikkatunnus muuttuu 18-numeroiseksi GSRN-tunnukseksi. Muutos ei vaikuta laskujen maksuun.

Mitä tietoja Datahubista oikein löytyy?

Asiakas näkee kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä, Datahubin asiakasportaalista, riippumatta jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä. Esimerkiksi jos sinulla on koti ja kesämökki eri paikkakunnalla, näet jatkossa molempien käyttöpaikkojen tiedot samasta paikasta eli Datahubin asiakasportaalista.

Muuttuuko tietojeni käsittely Datahubin vuoksi?

Jatkossa kaikki tiedonvaihto myyjä- ja siirtoyhtiöiden välillä kulkee keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmän eli Datahubin kautta. Tiedonvaihtotavan muutos ei vaikuta asiakkaasta käsiteltäviin tietoihin, ja tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä.

Datahubin käyttöönoton myötä asiakkaat myös yksilöidään luotettavasti. Yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu Datahubiin on asiakkaan sähkönmyyjällä.

Kuka ylläpitää Datahub-palvelua?

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Mistä saan lisätietoa Datahubista?

Lisää tietoa Datahubista löytyy Fingridin verkkosivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub