Älykkäämmät ratkaisut mahdollistavat kaukolämmön ja muiden energiajärjestelmien integroitumisen

Kaukolämmön älykkäät ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, mikä edistää muun muassa erilaisten energiajärjestelmien tehokkaan yhteistyön. Integroituminen mahdollistaa paitsi vihreämmän kaukolämmön tuotannon, myös kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoamista alemmilla kustannuksilla.

“Tällä hetkellä elämme niin sanotun energiamurroksen aikaa. Kun uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on alkanut kasvaa, kaukolämpö ei ole saanut kovin trendikästä imagoa muutoksen varrella – vaikka syytä olisikin. Kun tämä murros jatkaa etenemistään ja esimerkiksi energian varastointi luo haasteita, kaukolämpö on merkittävässä roolissa.”

Näin Kai-Kristian Koskinen, Valkeakosken Energia Oy:n energiajohtaja, summaa ajatuksensa energia-alan muutoksista viime vuosina.

Enegiantuotanto on muuttunut monin tavoin, ja se näkyy myös kaukolämmön tuotannossa. Silti hiukan vanhentunut ajattelutapa kaukolämmöstä on myös Eero Niemitalolle, Pori Energia Oy:n energiapalveluiden johtajalle, tuttu ilmiö.

“Kaukolämpö mielletään vielä usein vähän vanhanaikaiseksi lämmitysmuodoksi, mutta todellisuudessa se on hieno, pohjoismainen “keksintö”. Kaukolämpö mahdollistaa monia asioita, jotka muissa maissa eivät olisi mahdollisia. Kun älykkäät järjestelmät lisääntyvät ja sääriippuvaisen sähkön käyttö lisääntyy, kaukolämpöjärjestelmät auttavat ohjaamaan edullista ja ympäristöystävällistä sähköä tehokkaasti lämmöntuotantoon”, Niemitalo sanoo.

Tarkkailussa kustannustehokkain lämmöntuotantotapa

Miten kaukolämmön älykkäät ratkaisut ja uusiutuvilla tavoilla tuotettu sähkö sitten tarkalleen ottaen liittyvät toisiinsa – ja miksi niiden tuominen yhteen on tärkeää?

Eri järjestelmien integroitumisen keskiössä on lämmön tuotannon energiatehokkuus sekä samalla kustannuksissa säästäminen.

Kaukolämpö muun muassa mahdollistaa energian varastoinnin lämpönä silloin, kun esimerkiksi tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotanto ylittää kysynnän. Siten kaukolämpöverkko itsessään toimii ikään kuin akkuna.

Älykkäät ominaisuudet myös mahdollistavat sähkön ja lämmön tuotannon kannalta tärkeiden seikkojen mittaamisen ja ennakoinnin. Esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan voidaan ennakoida kiinteistöjen lämmöntarvetta ja optimoida kaukolämmön tuotantotapaa.

“Kun esimerkiksi tuulivoimalla tehdään sähköä ja samalla varastoidaan ylimääräistä energiaa lämmöksi, tarvitaan älykkäitä ominaisuuksia ja ratkaisuja, joilla näitä tekijöitä ohjataan. Muun muassa sääennusteiden tarkkailun ja tuulen voimakkuuden selvittämisen avulla voidaan arvioida, kuinka paljon energiaa saadaan”, Koskinen kertoo.

Enemmän tietoa, parempaa kaukolämpöä

Nykyään kaukolämmön tuotanto on yhä enemmän olosuhdepalveluiden tarjoamista, ei pelkästään kotien tai kiinteistöjen lämmittämistä.

Olosuhdepalveluiden kehittäminen tarkoittaa asiakkaalle enemmän hyötyjä: kustannustehokkaampi kaukolämmön tuotanto näkyy paitsi pienempänä lämmityslaskuna, myös aina tasaisena ja mukavana lämpötilana.

“Kartoitamme jatkuvasti, mitä erilaisia teknologioita ja älykkäitä ratkaisuja voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannon ja olosuhdepalveluiden kehityksessä. Kun tietoa kerätään jatkuvasti enemmän ja tehokkaammin, sitä voidaan myös hyödyntää paremmin”, Niemitalo kertoo.

“Kaiken keskiössä on rakentaa asiakkaille palveluita, jotka hyödyttävät heitä eniten. Älykkäät ominaisuudet ovat tässä avainasemassa.”

Kauko Lämmön tärpit:

“Jos joku vielä ajattelee, että kaukolämpö on jotenkin vanhanaikainen lämmitystapa, on jo hyvä aika tarkastella aihetta uusin silmin. Jos jokin nimittäin tänä päivänä kehittyy nopeasti, niin se on kaukolämpö.

  • Kun kaukolämmön tuotanto ja uusiutuvilla lähteillä tuotettava sähkö tekevät yhteistyötä, on tuloksena tehokas ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa lämpöä.
  • Eri asioiden mittaaminen on kaiken a ja o. Jos esimerkiksi sääriippuvainen tuulivoiman tuotanto ylittää hetkittäin sähkön kysynnän, älykkäällä ohjauksella energia voidaan käyttää tai varastoida lämpönä kaukolämpöjärjestelmässä.
  • Älykkäät ratkaisut lisääntyvät kaukolämmön tuotannossa koko ajan, ja ne mahdollistavat parempien olosuhdepalveluiden tarjoamisen. Se on asiakkaalle iso juttu: älykkyyden lisääntyessä myös itse palvelukin on paljon parempaa kuin joitain vuosia sitten.”