Energia mukana biojalostamohankkeessa

NordFuel – maailmanluokan ympäristöteko

Haapavedelle suunnitellaan ilmastonlämpenemistä hillitsevää biojalostamoa. Sen on tarkoitus tuottaa bensiinin sekaan lisättävää etanolia sekä biokaasua suomalaisesta puuraaka-aineesta. Jalostamon viereisellä tontilla seissyt voimalaitos muutettaisiin samassa yhteydessä käymään turpeen osalta metsätähteellä ja biovoimalan sivutuotteilla, ja se tuottaisi jalostamon tarvitseman energian. Valkeakosken Energia on hankkeessa mukana Suomen Voiman kautta.

NordFuel-jalostamon suunniteltu huipputuote on toisen sukupolven bioetanoli, joka on valmistettu suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpurusta ja hakkuutähteistä sekä nuorten metsien harvennuksista saatavasta pieniläpimittaisesta rangasta. Sivutuotteina saataisiin biokaasua, biolannoitteita ja ligniiniä.

‘Toisen sukupolven’ (2G) bioetanoli tarkoittaa sitä, että raaka-aine ei ole ravintoketjun osa, kuten ensimmäisen sukupolven etanolin valmistuksessa, jossa raaka-aineina käytetään esimerkiksi maissia tai muuta elintarvikkeeksi kelpaavaa tärkkelystä tai sokeria.

– NordFuel olisi valmistuessaan maailman mittaluokan bioetanolin jalostamo ja Pohjoismaiden suurin biokaasulaitos. Sitä kohtaan on osoitettu kiinnostusta, sillä vuonna 2021 astuu voimaan EU:n uusi uusiutuvan energian direktiivi RED2, joka määrittelee aggressiiviset tavoitteet liikennepolttoaineiden bio-osuudelle. NordFuel voisi tuottaa uusiutuvia polttoaineita vuonna 2022, toteaa projektinjohtaja Timo Strengell.

EUn tavoite on saada kaikesta energiankulutuksesta 30 % uusiutuvista energianlähteistä. Liikenteessä käytettävästä energiasta 14 % tulisi olla uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Samalla tähdätään siihen, että kasvihuonekaasujen vähenemä olisi vähintään 40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.

 

Etanolitehdas on hiilinielu

Jalostamon lähtökohtana on Haapaveden vuonna 1989 rakennettu, turpeella ja puulla käyvä voimalaitos, joka on ollut tehoreservissä useamman vuoden. Olkiluodon ydinvoimalayksikön valmistuessa tehoreservin tarve pienenee ja elinkaarensa puolivälissä oleva laitos halutaan vähäpäästöiseen hyötykäyttöön.

Turve korvataan metsätähteillä ja jalostamon ligniinillä, ja samalla voimalaitos alkaa tuottaa sähkön lisäksi höyryä (Combined Heat and Power, CHP). Voimalaitoksen tuotannosta riittäisi sähköä myös markkinoille, sillä sen tuotanto olisi n. 300–500 GWh/vuosi.

Toteutuessaan voimalaitoksen yhteyteen rakennettava NordFuel tuottaisi vuosittain bioetanolia 65 000 t (83 000 m3) ja biokaasua 250 GWh (nesteytettynä 40 000 m3). Molemmat päätuotteet ovat vientikelpoisia liikennepolttoaineita, biokaasua on mahdollista käyttää myös teollisuudessa. Investoinnin arvo on 150–200 miljoonaa euroa. Paikallisesti kokonaisuus toisi 350 työpaikkaa.

– Etanoliprosessi saadaan hiilinegatiiviseksi ottamalla hiilidioksidi talteen ja sille on olemassa markkina, Strengell toteaa.

 

Koeajojen kesä

Jalostamon ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina 2016-2017. Ympäristölupaa haettiin vuonna 2018 ja lupaprosessi on käynnissä. Seuraavassa vaiheessa haetaan rakennuslupia.

– Vuonna 2016 tehtiin myös kannattavuusarvioinnit, jolloin vaihtoehtoina olivat bioöljy, bioetanoli ja kaasu. Bioetanoliin päädyttiin, koska sillä on selkeät markkinat sekä teknologiat, jotka voidaan ottaa käyttöön teollisessa mittakaavassa.

Etanolin tuotannon teknologian toimittajaksi valittiin ruotsalainen Sekab ja jätevedenpuhdistukseen suomalainen Soil Food. Biokaasun prosessien teknologiatoimittaja valitaan vuonna 2019.

– Viime kesänä Sekabin demolaitoksella Örnsköldsvikissä tehtiin koeajoja etanolin, biokaasun ja jätevedenpuhdistuksen valmistuksen osalta. Prosessi-integraatiota eli eri osien yhteensovittamista suunnitellaan myös jo ja vuoden lopussa pyritään aloittamaan itse laitossuunnittelu, Strengell toteaa.

– Suunnittelu pitäisi saada valmiiksi siten, että vuonna 2020 olisi mahdollista tehdä lopullinen päätös rakentamisesta. Rakentaminen aloitettaisiin välittömästi, jolloin jalostamo voimalaitoksineen olisi kaupallisessa käytössä vuoden 2022 aikana.

Päätöksen NordFuel-jalostamon rakentamisesta tekevät Kanteleen Voiman osakkaat. Kanteleen Voima on vuonna 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka muodostavat 26 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista energiayhtiötä, joiden joukossa on Suomen Voiman kautta myös Valkeakosken Energia Oy.

 

Tykkylumi aiheutti häiriöitä sähköjakelussa 18.12.2019

Sakea lumisade aiheutti laajoja häiriöitä sähkönjakelussa Valkeakosken Energian jakelualueella. Pahimmillaan jakeluhäiriön piiriin kuului noin 1200 asiakasta. Pahimmat vika-alueet olivat Tykölän ja Vainoniemen alueilla. Kaikkiaan johdoilta poistettiin satoja puita ja oksia. Maastossa liikkumista vaikeuttivat pehmeät ja lumiset tiet. Kaikki 20 kV viat saatiin korjattua klo 21.30 mennessä. Pienjänniteverkon vikojen korjaus jatkuu tänään.

Katsaus 2018 joululahjoituksestamme Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:lle

Lahjoitimme vuonna 2018 joululahjarahan Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:n eväitä elämään ohjelmaan vähävaraisten harrastustoimintaan. Saimme heiltä joulun alla kuulumiset, miten lahjoituksemme on auttanut Valkeakosken nuoria ja lapsia:

Vuoden 2019 aikana Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry jakoi kaikkiaan oppimateriaalitukea 16 nuorella ja harrastustukea 26 lapselle/nuorelle. Tukea saaneiden määrä oli poikkeuksellisen suuri. Näin monelle hakijalle meillä ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta tarjota tukea. Vuodelle 2019 Valkeakosken Energia oy:n antama lahjoitus auttoi merkittävästi kasvattamaan tuen saajien määrää. Joka vuosi saamme hakemuksia enemmän, kuin mihin pystymme vastaamaan.

Valkeakosken Energian antama lahjoitus Eväitä Elämälle –ohjelmaan oli iso apu ja mahdollisti usean lapsen/nuoren harrastuksen jatkumisen. Lahjoittamanne varat (1500€) käytettiin harrastustukeen. Harrastukset ovat pääosin liikuntaharrastuksia tai musiikkiharrastuksia, myös teatteri- ja kuvataideharrastuksiin saamme hakemuksia. Teidän lahjoittamilla varoilla tuettiin lasten/nuorten seuraavia harrastuksia: pianon soitto, viulun soitto, jalkapallo, showtanssi, ratsastus. Tuen saajat olivat 9-17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Terveisin,

Valkakosken Pelastakaa Lapset ry

 

PELASTAKAA LAPSET RY:N EVÄITÄ ELÄMÄLLE –OHJELMA:

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista myöntämällä tukea mm. välttämättömiin harrastusmenoihin silloin, kun osallistuminen harrastukseen on perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi uhattuna. Tukea myönnetään myös oppimateriaalitukena, jos koulun käynnin jatkuminen peruskoulun jälkeen toiselle asteelle on uhattuna tai opiskelu uhkaa keskeytyä perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi yläkouluikäisille on tarjolla mentorointia, jonka tarkoituksena on tukea koulumotivaatiota, lisätä iloa ja antaa positiivisia oppimiskokemuksia. Eväitä Elämälle –ohjelman myötä tuetaan konkreettisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry on ollut jo vuosien ajan mukana ohjelmassa. Vuosittain yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea sekä valkeakoskelaisille että lähikuntien lapsille ja nuorille. Valkeakosken Pelastakaa Lapset yhdistyksessä ollaan otettuja ja iloisia, että Valkeakosken Energia valitsi Eväitä Elämälle -ohjelman lahjoituksen kohteeksi. Ohjelmaa toteutetaan lahjoitusvaroin, joten Valkeakosken Energia mahdollisti lahjoituksellaan usean lapsen ja nuoren harrastamisen jatkumisen.

Joulun lahjoituksemme annetaan Valkeakosken päiväkodeille

Tänä vuonna joulurahalahjoituksemme saaja on Valkeakosken varhaiskasvatus. Lahjoitamme heille 1500€ päiväkotien lelujen hankintaan. Järjestimme asiakkaillemme perinteisesti kyselyn lahjoituskohteesta ja vastausten perusteella halusimme kohdistaa lahjoituksen Valkeakosken lasten hyväksi.

Tiedämme päiväkotien määrärahojen olevan rajalliset lelujen ja vastaavien tarvikkeiden hankintaan, joten halusimme osaltamme auttaa. Olemme aiemmin tänä vuonna lahjoittaneet huomioliivejä ja toimistotarvikkeita muutamiin Valkeakosken päiväkodeista, nyt lahjoituksemme tulee kaikkien päiväkotiemme hyväksi.

Lisää ICE-kontakti omaan puhelimeesi

Tänään on kansainvälinen ensiapupäivä ja ICE:n lisääminen omaan kännykkään on järkevä teko päivän kunniaksi.

In case of emergency (ICE) on tunniste, jonka avulla voidaan löytää hätätilanteeseen joutuneen henkilön kännykän puhelinluettelosta sen henkilön tiedot, jolle hätätapauksesta on ilmoitettava.

ICE-lyhenteen (in case of emergency) käyttäminen tarkoittaa omaisen puhelinnumeron tallentamista oman matkapuhelimen muistioon ICE-nimellä. Lyhenteen löytyminen kännykän nimilistalta helpottaa yhteydenottoa lähiomaiseen hätätilanteessa.

Matkapuhelimeen hätätilanteita varten tallennetut puhelinnumerot ovat hyödyllisiä etenkin ulkomaille matkustettaessa.

Onnettomuuden uhrin kännykästä löytyy yleensä hänen tärkeimmät yhteystietonsa, mutta varsinkin ulkomailla auttajien on vaikea tunnistaa nimilistalta suomenkielisiä termejä.

ICE-numeron lisääminen omaan puhelimeen ei vaadi kuin muutamaa näppäilyä: lähimmän omaisen numero tallennetaan nimellä ICE.

Lyhenteen voi myös lisätä lähiomaisen nimen eteen, esimerkiksi “ICE äiti”. ICE-numeroita voi kännykkään tallentaa useampiakin, esimerkiksi “ICE1 äiti” ja “ICE2 Virtanen Pekka”.

On tärkeää valita ICE-koodin henkilöiksi sellaisia ihmisiä, jotka osaavat kertoa soittajalle esimerkiksi lähimmäisensä mahdollisista sairauksista tai lääkityksestä.

Yhteys lähiomaiseen on hätätapauksessa erityisen tärkeää, jos tällä lähiomaisella on hallussaan hätätilanteeseen joutuneen hoitamisen kannalta tärkeää tietoa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi tieto sairauksista ja niiden lääkityksestä.

03 4109 1334 – Me soitimme sinulle

Uusin asiakaspalvelutiimimme jäsen Eve soittaa sinulle asiakkuutesi liittyvissä asioissa.

Palkkasimme Energialle automaattisen puhelinpalvelijan, joka auttaa asiakaspalveluamme varaamaan kanssasi sopivan soittoajan. Sinulle sopivassa soittoajankohdassa haluamme varmistaa, että sinun energia-asiasi ovat ajan tasalla ja sitä kautta palvella sinua entistä paremmin.

Jos siis ihmettelit, kuka soitti numerosta 0341091334, soittaja oli Valkeakosken Energia Oy:n  automaattinen puhelinpalvelu, jonka äänenä on aina tiimimme jäsen.

Emme koskaan kysy sinulta henkilökohtaisia tietoja sopiessamme soittoajankohtaa.

Korotuksia sähkön siirtohintoihin 1.11.2019 alkaen

Valkeakosken Energia on panostanut viime vuosina voimakkaasti lakisääteisen, säävarman sähköverkon rakentamiseen turvatakseen alueen asiakkaille mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Sähkön siirtohintoja on muutettu viimeksi
1.1.2015 ja 1.1.2014, jolloin hintoja molemmilla kerroilla alennettiin. Vuodesta 2015 lähtien olemme kuitenkin investoineet sähköverkkoon kaikkiaan noin 7 miljoonaa euroa. Kasvaneet kulut sekä investoinnit ovat aiheuttaneet korotuspainetta
sähkönsiirtohintoihin. Hinnankorotusten tarkoituksena on varmistaa jatkossakin laadukas ja häiriötön sähkönsiirto asiakkaillemme. Korotuksen jälkeenkin Valkeakosken Energian sähkönsiirtohinnat ovat valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Hinnanmuutoksen kokonaisvaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 5,4 % sisältäen siirron kulutus- ja perusmaksun, sekä sähköveron ja arvonlisäveron. Verottoman siirtohinnan nousu on keskimäärin 8 % ja se kohdistuu perusmaksuihin.

Hinnanmuutosten vaikutus verolliseen siirtohintaan eri asiakasryhmille                                                                                         

Asumismuoto    VuosikulutusKeskimääräinen korotus
Kerrostalo2000 kWh1,10 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5000 kWh1,85 €/kk
Omakotitalo 18000 kWh4,50 €/kk

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä ja siirrosta, sekä veroista (sähkövero + arvonlisävero). Valtiolle tilitettävä sähkövero peritään sähkönsiirron laskutuksen yhteydessä. Tästä syystä siirron osuus
sähkölaskusta on yleensä suurempi kuin sähkön myynnin. Kaikkiaan sähköveron ja arvonlisäveron osuus siirtolaskun loppusummasta on noin puolet.

Sähkön siirtohinnastomme 1.11.2019 alkaen

Lisätietoja kysymyksiä&vastauksia

Pyörönmaan muuntamo rikkoutui 26.7.2019

Perjantaina 26.7.2019 oli Pyörönmaalla pidempi sähkökatkos. Sähkökatkoksen piirissä oli alle 100 asiakasta. Vian aiheutti Pyörönmaan muuntamon rikkoutuminen. Vian paikallistaminen oli haasteellista ja sen myötä sähkökatkos oli pidempi aikainen.

Investoimme Parhalahden tuulipuistoon

Olemme mukana Puhuri Oy:n Parhalahden tuulipuistohankkeessa. Osuutemme vastaa lähes 10 GWh vuosituotantoa, joka on yli 5% myymästämme sähköstä.  Tuulipuiston rakennustyöt ovat käynnistyneet ja valmistuttuaan vuonna 2022 tuulipuistossa on kymmnen tuulivoimalaa.

 

Puhuri Oy:n lehdistötiedote:

 

Puhuri Oy käynnisti Parhalahden tuulipuistohankkeensa

Puhuri Oy teki lopullisen investointipäätöksen Parhan tuulipuiston rakentamisesta ja käynnisti rakennustyöt louhoksen avauksella. Pyhäjoen Parhalahdelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kymmenen tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan kaavan sallima maksimi, 230 metriä sekä sähköasema. Investoinnin arvo on noin 60 M€.

Toimitusjohtaja Antti Vilkuna kommentoi, että Parhan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee tulevien Fennovoiman 400 kV ja 110 kV linjojen välissä. Puisto tullaan kytkemään alueverkkoon aikaisemmin valmisteltua linjakatua pitkin Pyhäjoen Keskikylällä.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.

Parhan hanke oli yksi seitsemästä hankkeesta, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla toteutetun uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksessa. Mahdollisesti saatavalla tuella on vain riskitasoa vähentävä vaikutus, tuki ei vaikuttanut hankkeen kannattavuuslaskelmiin.

 

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin sisaryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä.