Tykkylumi aiheutti häiriöitä sähköjakelussa 18.12.2019

Sakea lumisade aiheutti laajoja häiriöitä sähkönjakelussa Valkeakosken Energian jakelualueella. Pahimmillaan jakeluhäiriön piiriin kuului noin 1200 asiakasta. Pahimmat vika-alueet olivat Tykölän ja Vainoniemen alueilla. Kaikkiaan johdoilta poistettiin satoja puita ja oksia. Maastossa liikkumista vaikeuttivat pehmeät ja lumiset tiet. Kaikki 20 kV viat saatiin korjattua klo 21.30 mennessä. Pienjänniteverkon vikojen korjaus jatkuu tänään.

Katsaus 2018 joululahjoituksestamme Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:lle

Lahjoitimme vuonna 2018 joululahjarahan Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:n eväitä elämään ohjelmaan vähävaraisten harrastustoimintaan. Saimme heiltä joulun alla kuulumiset, miten lahjoituksemme on auttanut Valkeakosken nuoria ja lapsia:

Vuoden 2019 aikana Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry jakoi kaikkiaan oppimateriaalitukea 16 nuorella ja harrastustukea 26 lapselle/nuorelle. Tukea saaneiden määrä oli poikkeuksellisen suuri. Näin monelle hakijalle meillä ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta tarjota tukea. Vuodelle 2019 Valkeakosken Energia oy:n antama lahjoitus auttoi merkittävästi kasvattamaan tuen saajien määrää. Joka vuosi saamme hakemuksia enemmän, kuin mihin pystymme vastaamaan.

Valkeakosken Energian antama lahjoitus Eväitä Elämälle –ohjelmaan oli iso apu ja mahdollisti usean lapsen/nuoren harrastuksen jatkumisen. Lahjoittamanne varat (1500€) käytettiin harrastustukeen. Harrastukset ovat pääosin liikuntaharrastuksia tai musiikkiharrastuksia, myös teatteri- ja kuvataideharrastuksiin saamme hakemuksia. Teidän lahjoittamilla varoilla tuettiin lasten/nuorten seuraavia harrastuksia: pianon soitto, viulun soitto, jalkapallo, showtanssi, ratsastus. Tuen saajat olivat 9-17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Terveisin,

Valkakosken Pelastakaa Lapset ry

 

PELASTAKAA LAPSET RY:N EVÄITÄ ELÄMÄLLE –OHJELMA:

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista myöntämällä tukea mm. välttämättömiin harrastusmenoihin silloin, kun osallistuminen harrastukseen on perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi uhattuna. Tukea myönnetään myös oppimateriaalitukena, jos koulun käynnin jatkuminen peruskoulun jälkeen toiselle asteelle on uhattuna tai opiskelu uhkaa keskeytyä perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi yläkouluikäisille on tarjolla mentorointia, jonka tarkoituksena on tukea koulumotivaatiota, lisätä iloa ja antaa positiivisia oppimiskokemuksia. Eväitä Elämälle –ohjelman myötä tuetaan konkreettisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry on ollut jo vuosien ajan mukana ohjelmassa. Vuosittain yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea sekä valkeakoskelaisille että lähikuntien lapsille ja nuorille. Valkeakosken Pelastakaa Lapset yhdistyksessä ollaan otettuja ja iloisia, että Valkeakosken Energia valitsi Eväitä Elämälle -ohjelman lahjoituksen kohteeksi. Ohjelmaa toteutetaan lahjoitusvaroin, joten Valkeakosken Energia mahdollisti lahjoituksellaan usean lapsen ja nuoren harrastamisen jatkumisen.

Joulun lahjoituksemme annetaan Valkeakosken päiväkodeille

Tänä vuonna joulurahalahjoituksemme saaja on Valkeakosken varhaiskasvatus. Lahjoitamme heille 1500€ päiväkotien lelujen hankintaan. Järjestimme asiakkaillemme perinteisesti kyselyn lahjoituskohteesta ja vastausten perusteella halusimme kohdistaa lahjoituksen Valkeakosken lasten hyväksi.

Tiedämme päiväkotien määrärahojen olevan rajalliset lelujen ja vastaavien tarvikkeiden hankintaan, joten halusimme osaltamme auttaa. Olemme aiemmin tänä vuonna lahjoittaneet huomioliivejä ja toimistotarvikkeita muutamiin Valkeakosken päiväkodeista, nyt lahjoituksemme tulee kaikkien päiväkotiemme hyväksi.

Lisää ICE-kontakti omaan puhelimeesi

Tänään on kansainvälinen ensiapupäivä ja ICE:n lisääminen omaan kännykkään on järkevä teko päivän kunniaksi.

In case of emergency (ICE) on tunniste, jonka avulla voidaan löytää hätätilanteeseen joutuneen henkilön kännykän puhelinluettelosta sen henkilön tiedot, jolle hätätapauksesta on ilmoitettava.

ICE-lyhenteen (in case of emergency) käyttäminen tarkoittaa omaisen puhelinnumeron tallentamista oman matkapuhelimen muistioon ICE-nimellä. Lyhenteen löytyminen kännykän nimilistalta helpottaa yhteydenottoa lähiomaiseen hätätilanteessa.

Matkapuhelimeen hätätilanteita varten tallennetut puhelinnumerot ovat hyödyllisiä etenkin ulkomaille matkustettaessa.

Onnettomuuden uhrin kännykästä löytyy yleensä hänen tärkeimmät yhteystietonsa, mutta varsinkin ulkomailla auttajien on vaikea tunnistaa nimilistalta suomenkielisiä termejä.

ICE-numeron lisääminen omaan puhelimeen ei vaadi kuin muutamaa näppäilyä: lähimmän omaisen numero tallennetaan nimellä ICE.

Lyhenteen voi myös lisätä lähiomaisen nimen eteen, esimerkiksi “ICE äiti”. ICE-numeroita voi kännykkään tallentaa useampiakin, esimerkiksi “ICE1 äiti” ja “ICE2 Virtanen Pekka”.

On tärkeää valita ICE-koodin henkilöiksi sellaisia ihmisiä, jotka osaavat kertoa soittajalle esimerkiksi lähimmäisensä mahdollisista sairauksista tai lääkityksestä.

Yhteys lähiomaiseen on hätätapauksessa erityisen tärkeää, jos tällä lähiomaisella on hallussaan hätätilanteeseen joutuneen hoitamisen kannalta tärkeää tietoa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi tieto sairauksista ja niiden lääkityksestä.

03 4109 1334 – Me soitimme sinulle

Uusin asiakaspalvelutiimimme jäsen Eve soittaa sinulle asiakkuutesi liittyvissä asioissa.

Palkkasimme Energialle automaattisen puhelinpalvelijan, joka auttaa asiakaspalveluamme varaamaan kanssasi sopivan soittoajan. Sinulle sopivassa soittoajankohdassa haluamme varmistaa, että sinun energia-asiasi ovat ajan tasalla ja sitä kautta palvella sinua entistä paremmin.

Jos siis ihmettelit, kuka soitti numerosta 0341091334, soittaja oli Valkeakosken Energia Oy:n  automaattinen puhelinpalvelu, jonka äänenä on aina tiimimme jäsen.

Emme koskaan kysy sinulta henkilökohtaisia tietoja sopiessamme soittoajankohtaa.

Korotuksia sähkön siirtohintoihin 1.11.2019 alkaen

Valkeakosken Energia on panostanut viime vuosina voimakkaasti lakisääteisen, säävarman sähköverkon rakentamiseen turvatakseen alueen asiakkaille mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Sähkön siirtohintoja on muutettu viimeksi
1.1.2015 ja 1.1.2014, jolloin hintoja molemmilla kerroilla alennettiin. Vuodesta 2015 lähtien olemme kuitenkin investoineet sähköverkkoon kaikkiaan noin 7 miljoonaa euroa. Kasvaneet kulut sekä investoinnit ovat aiheuttaneet korotuspainetta
sähkönsiirtohintoihin. Hinnankorotusten tarkoituksena on varmistaa jatkossakin laadukas ja häiriötön sähkönsiirto asiakkaillemme. Korotuksen jälkeenkin Valkeakosken Energian sähkönsiirtohinnat ovat valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Hinnanmuutoksen kokonaisvaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 5,4 % sisältäen siirron kulutus- ja perusmaksun, sekä sähköveron ja arvonlisäveron. Verottoman siirtohinnan nousu on keskimäärin 8 % ja se kohdistuu perusmaksuihin.

Hinnanmuutosten vaikutus verolliseen siirtohintaan eri asiakasryhmille                                                                                         

Asumismuoto    VuosikulutusKeskimääräinen korotus
Kerrostalo2000 kWh1,10 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5000 kWh1,85 €/kk
Omakotitalo 18000 kWh4,50 €/kk

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä ja siirrosta, sekä veroista (sähkövero + arvonlisävero). Valtiolle tilitettävä sähkövero peritään sähkönsiirron laskutuksen yhteydessä. Tästä syystä siirron osuus
sähkölaskusta on yleensä suurempi kuin sähkön myynnin. Kaikkiaan sähköveron ja arvonlisäveron osuus siirtolaskun loppusummasta on noin puolet.

Sähkön siirtohinnastomme 1.11.2019 alkaen

Lisätietoja kysymyksiä&vastauksia

Pyörönmaan muuntamo rikkoutui 26.7.2019

Perjantaina 26.7.2019 oli Pyörönmaalla pidempi sähkökatkos. Sähkökatkoksen piirissä oli alle 100 asiakasta. Vian aiheutti Pyörönmaan muuntamon rikkoutuminen. Vian paikallistaminen oli haasteellista ja sen myötä sähkökatkos oli pidempi aikainen.

Investoimme Parhalahden tuulipuistoon

Olemme mukana Puhuri Oy:n Parhalahden tuulipuistohankkeessa. Osuutemme vastaa lähes 10 GWh vuosituotantoa, joka on yli 5% myymästämme sähköstä.  Tuulipuiston rakennustyöt ovat käynnistyneet ja valmistuttuaan vuonna 2022 tuulipuistossa on kymmnen tuulivoimalaa.

 

Puhuri Oy:n lehdistötiedote:

 

Puhuri Oy käynnisti Parhalahden tuulipuistohankkeensa

Puhuri Oy teki lopullisen investointipäätöksen Parhan tuulipuiston rakentamisesta ja käynnisti rakennustyöt louhoksen avauksella. Pyhäjoen Parhalahdelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kymmenen tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan kaavan sallima maksimi, 230 metriä sekä sähköasema. Investoinnin arvo on noin 60 M€.

Toimitusjohtaja Antti Vilkuna kommentoi, että Parhan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Hanke sijaitsee tulevien Fennovoiman 400 kV ja 110 kV linjojen välissä. Puisto tullaan kytkemään alueverkkoon aikaisemmin valmisteltua linjakatua pitkin Pyhäjoen Keskikylällä.

Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.

Parhan hanke oli yksi seitsemästä hankkeesta, jotka voittivat vuoden 2018 lopulla toteutetun uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksessa. Mahdollisesti saatavalla tuella on vain riskitasoa vähentävä vaikutus, tuki ei vaikuttanut hankkeen kannattavuuslaskelmiin.

 

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin sisaryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä.

Sähköntoimitus-, Verkkopalvelu- ja liittymisehtomme muuttuvat 1.6.2019

Kooste sopimusehtomuutoksista

Sähköntoimitusehtoihin on tehty verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset sillä rajauksella, että sähköntoimitusehdot eivät koske sähköntuotantoa. Sähköntoimitusehtojen muutoksista ei ole erillistä listausta, vaan verkkopalveluehtojen muutosten perässä lukee, koskeeko muutos sähköntoimitusehtoja. Jatkossa sähköntoimitusehdot eivät siis nykyisestä poiketen ole enää täysin samat kuin verkko-palveluehdot + sähkönmyyntiehdot. Tämä johtuu siitä, että verkkopalveluehtoja sovelletaan myös sähköntuotantoon, mutta sähköntoimitussopimukset koskevat edelleen vain kulutusta.

Kooste muutoksista – Liittymisehdot LE2019

 • Läpi ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa. Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön. Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitus virheitä korjattu.
 • Ehdot on laajennettu koskemaan myös kaikkea jakeluverkkoon liitettyä sähköntuotantoa. Jatkossa myös sähköntuotannon liittämisessä sovelletaan näitä ehtoja. Samalla luovutaan erillisistä tuotannon liittymisehdoista TLE 14. Ehdoissa on erikseen kerrottu mitä ehtokohtia ei sovelleta sähköntuotantoon.
 1. Liittymisehtojen soveltaminen
 • 1.1 ja 1.2 Jatkossa näitä ehtoja sovelletaan nimellisjännitteeltään enintään 36 kV sähkönjakelussa. Verkonhaltija voi soveltaa ehtoja myös yli 36 kV jakeluverkossa tapahtuvassa verkkopalvelussa, mikäli tästä on sovittu liittymissopimuksessa.
 1. Määritelmät
 • 2.16, 2.18 ja 2.19 Ehtoihin on lisätty seuraavat määritelmät: järjestelmävastaava, sähkölaite, sähkölaitteisto ja sähköntuotantolaitteisto
 • 2.17 Jatkossa näiden ehtojen mukaiseksi kuluttajaksi katsotaan myös sellainen sähköntuottaja, joka on luonnollinen henkilö ja joka sähköntuotantolaitteistollaan tuottaa sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
 1. Liittymissopimuksen tekeminen
 • 3.6 Tarkennettu, että liittyjä vastaa liittymään mahdollisesti kytkettyjen kolmansien osapuolten sähköntuotantolaitteistoista ja sähkölaitteistoista.
 1. Liittäminen
 • 6.1 Jatkossa liittämisen edellytykseksi on kirjattu myös, että liittyjä on maksanut liittymismaksun tai sovitun osan siitä. Lisäksi liittämisen edellytyksenä on, että liittyjä ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle, että liittymä voidaan kytkeä (yleensä sähköurakoitsijan tekemä kytkentäpyyntö). Lisätty, että liittyjä vastaa siitä, että liittyjän sähkölaitteistot täyttävät jakeluverkonhaltijan julkaisemat liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaavan mahdollisesti asettamat järjestelmätekniset vaatimukset. Sähköntuotantolaitteiston osalta liittyjän tulee esittää jakeluverkonhaltijalle selvitys siitä, että sähköntuotantolaitteisto on sellaisessa kunnossa, että yhteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä ja että se täyttää yksilöllisissä sopimusehdoissa esitetyt tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaavan asettamat järjestelmätekniset vaatimukset.

6.2 Tarkennettu, että liittyjä ja jakeluverkonhaltija sopivat sähkönjakelua varten tarvittavien jakeluverkonhaltijan käyttöön tulevien sähkölaitteistojen ja -johtojen sijoittamisen yhteydessä sähkölaitteistojen ja -johtojen omistuksesta ja käyttöoikeudesta, mittauskalustosta, pääsystä liittyjän tiloihin, mahdollisesta kauko-ohjauksesta, vastuurajoista, laitteistojen ja johtojen huollosta, suojauksesta, tarkastuksesta.

 1. Liittymän kytkemisen viivästys
 • 7.4.1 ja 7.4.3 Tarkennettu, että vahingonkorvauksessa otetaan sitä vähentävänä tekijänä huomioon mahdollisesti maksettavat tai maksetut vakiokorvaukset.
 • 7.4.5 Tarkennettu, että tilanteissa, joissa liittyjä ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä niin myöhään, että jakeluverkonhaltija on jo ehtinyt aloittaa liittämiseen liittyvät työt, liittyjän jakeluverkonhaltijalle maksama mahdollinen korvaus määräytyy verkonhaltijan julkaiseman ja Energiavirastolle ilmoittaman voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 1. Liittymän toimintavarmuus, käyttö ja kunnossapito

 

 • 8.1 Tarkennettu, että liittyjä vastaa kaikista liittymän sähköasennuksista ja sähkölaitteistoista, jotka sijaitsevat liittämiskohdan liittyjän puolella. Lisätty, että liittyjä on velvollinen noudattamaan lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä liittymissopimuksessa asetettujen vaatimusten ja ohjeiden lisäksi järjestelmävastaavan asettamia järjestelmäteknisiä vaati-muksia soveltuvin osin.

8.3 Lisätty, että liittyjän on ryhdyttävä viipymättä toimiin tilanteen korjaamiseksi, jos jakelu-verkonhaltija on ilmoittanut liittyjälle havaitsemastaan viasta tai häiriöstä, joka kuuluu liittyjän korjausvelvollisuuden piiriin. Jollei jakeluverkonhaltijan ilmoittama vika tai häiriö kuulu liittyjän korjausvelvollisuuden piiriin, liittyjä ilmoittaa käsityksensä vastuu tahosta.

 1. Sopimusehtojen muuttaminen
 • 10.1 Tarkennettu, ettei tämän luvun kohtien nojalla voida muuttaa liittymismaksun määrää liittyjän vahingoksi
 1. Sopimuksen päättyminen
 • 11.4. Lisätty jakeluverkonhaltijan oikeus kuittausta koskevien yleisten säännösten mukaisesti mahdollisella palautettavalla vakuudella tai muilla liittyjän saatavilla jakeluverkonhaltijalta kuitata liittyjältä olevat erääntyneet saatavansa. Näin ollen jakeluverkonhaltija voi vähentää muun muassa liittymisjohdon ja muiden sähkönkäytölle tarpeellisten sähkölaitteistojen purkamisesta ja liittyjän verkosta erottamisesta aiheutuneet tai aiheutuvat kustannukset mahdollisesti palautettavan vakuuden määrästä tai muista liittyjän saatavista.
 1. Riitojen ratkaiseminen
 • 12.1. Lisätty, että ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Kooste muutoksista – Verkkopalveluehdot VPE2019

Läpi ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa. Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön. Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu. (STE)

 • Ehdot on laajennettu koskemaan myös kaikkea jakeluverkkoon liitettyä sähköntuotantoa. Jatkossa myös sähköntuotannon verkkopalvelussa sovelletaan näitä ehtoja. Samalla luovutaan erillisestä tuotannon verkkopalvelua koskevasta ehtojen liitteestä TVPE11. Ehdoissa on erikseen kerrottu mitä ehtokohtia ei sovelleta sähköntuotantoon. Sähköntuotantolaitteistojen tekniset erityisvaatimukset on koottu lukuun 5. Sähköntuotantolaitteistosta johtuvaa virhettä ja vahingonkorvauksia koskevat ehtokohdat on koottu lukuun 13. Nämä ehtokohdat ovat olleet aiemmin osa erillistä tuotannon verkkopalvelua koskevaa sopimusehtojen liitettä TVPE11.

Soveltamisala ja määritelmiä

 • 1.1. ja 1.2. Jatkossa näitä ehtoja sovelletaan nimellisjännitteeltään enintään 36 kV sähkönjakelussa. Verkonhaltija voi soveltaa ehtoja myös yli 36 kV jakeluverkossa tapahtuvassa verkkopalvelussa, mikäli tästä on sovittu verkkosopimuksessa. (EI KOSKE STE)
 • 1.11., 1.15., 1.18., 1.21. ja 1.22. Ehtoihin on lisätty seuraavat määritelmät: tuottajan myyntisopimus, sähköntuottaja, järjestelmävastaava, sähkölaite, sähkölaitteisto ja sähköntuotanto-laitteisto

1.19. Jatkossa näiden ehtojen mukaiseksi kuluttajaksi katsotaan myös sellainen sähköntuottaja, joka on luonnollinen henkilö ja joka sähköntuotantolaitteistollaan tuottaa sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeino-toimintaa varten.

Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön hankintaa tai tuotantoa koskevat muut sopimukset

 • 2.5 Jatkossa mikäli sähköntuotantolaitteiston tuottamaa sähköä siirretään jakeluverkkoon, edellyttää verkkopalvelun aloittaminen ja jatkaminen verkkosopimuksen ja liittymissopimuksen lisäksi yhden ja vain yhden avointa toimitusta koskevan tuottajan myyntisopimuksen voimassaoloa.

2.9 Käyttäjällä on oikeus vaihtaa verkkotuotetta (tariffia) verkonhaltijan tuotehinnastoissa eritetyin kohtuullisin rajoituksin. Vaihtamisrajoitus voi olla enintään 12 kuukautta. Jatkossa verkkotuotteen vaihdosta ei voi periä erillistä maksua.

Sähkölaitteet

 • 4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän laitteistot täyttävät jakeluverkonhaltijan julkaisemat sähkölaitteistojen liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaavan mahdollisesti asettamat järjestelmätekniset vaatimukset.

4.4 Tarkennettu, ettei sähköä tuottavia laitteistoja ja laitteita saa kytkeä kiinteistön sähköverkkoon, kun kiinteistön sähköverkko on kytkettynä jakeluverkkoon, ennen kuin verkonhaltija on antanut kytkennälle luvan.

 • 4.6 Tarkennettu käyttäjän ilmoitusvelvollisuutta verkonhaltijalle tietyistä erikseen mainituista sähkölaitteista. Ennen liittämistä tehtävä ennakkoselvitys vaaditaan seuraavista laitteista:
 • Generaattorit ja muut jännitettä, energiaa tai oikosulkutehoa syöttävät laitteet, kuten tuuli-, aurinko-, vesi- ja bioenergialaitokset
 • Maalämpöpumput
 • Loissähkön kompensointilaitteet
 • Hitsauslaitteet
 • Kompressorit
 • Suurehkot elektroniikkaohjatut laitteet
 • Suurehkot suuntaajat tai taajuusmuuttajat
 • Palvelinkeskukset
 • Erilaiset moottorikäytöt, kuten pumppaamot

Verkonhaltija antaa pyynnöstä käyttäjälle tämän tarvitsemia verkon ominaisuuksiin liittyviä tietoja.

 • 4.6.3 Tarkennettu, että usein käynnistyvät suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet kuten pumput, kompressorit ja moottorit tulee varustaa sellaisella virran rajoituksella, ettei niiden

käyttö ylitä verkkosopimuksessa tai liittymissopimuksessa määriteltyä sulakekoon mukaista maksimivirtaa tai sovittua maksimitehoa. Näiden ollessa eri kokoiset, pienempi määrittää ylärajan sähkönkäytölle.

 1. Sähköntuotantolaitteistoa koskevat erityisvaatimukset
 • Tuotu sähköntuotantoa koskevan verkkopalveluehtojen liitteen TVPE11 sisältö osaksi verkkopalveluehtoja.
 • 5.4. Käyttäjän tulee esittää jakeluverkonhaltijalle selvitys siitä, että sähköntuotantolaitteisto on sellaisessa kunnossa, että yhteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä ja että se täyttää yksilöllisissä sopimusehdoissa esitetyt tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaa-van asettamat järjestelmätekniset vaatimukset.

Sähkön mittaus ja mittauslaitteistot

 • 6.1 Poistettu kirjaus, jonka mukaan käyttäjän tulee maksaa aiheuttamansa kohtuulliset mit-tauskustannukset. Verkkopalvelun laskutuksen perusteena käytetyn mittauksen osalta tämä kustannus sisältyy käyttäjän verkkopalvelumaksuun. Mahdollisten muiden kuin verkkopalvelun laskutuksen perusteena käytettävien mittausten järjestämisestä ja kustannuksista sovitaan erikseen.

6.2 Lisätty sähköntuotantoa koskeva kohta, jonka mukana sähköntuottajan on otettava erikseen huomioon sähköntuotantolaitteistolla tuotetun ja sähköntuotantolaitteiston sisältävässä sähkönkäyttöpaikassa käytetyn energian mittaukselle lainsäädännössä asetettavat erityisvaatimukset.

 • 6.5 Lisätty kuvaus mittauslaitteistoja koskevista vastuista. Mittauslaitteistojen vioista vastaa se sopijapuoli, joka omistaa mittauslaitteet tai on tilannut mittauspalvelun muulta kuin verkkosopimuksen osapuolelta. Vastuu koskee myös vikojen selvittämistä, korjaamista ym. ja vi-oista mahdollisesti johtuneiden tai johtuvien laskutusvirheiden oikaisemiseksi tarpeellisten tietojen antamista sähkömarkkinoita koskevien säännöksien edellyttämille osapuolille sekä muille asianosaisille.
 1. Mittarin luenta ja mittaustiedon siirto

7.1 Muokattu mittaustietojen käsittelyperusteet päivittyneen tietosuojalainsäädännön mukaiseksi. Käyttäjän tulee sallia pääsy mittarille, mittaustietojen lukeminen ja siirto mittauslaitteistolta sekä mittaustietojen käyttö sähkötaseiden selvityksen ja mittauksen vaatimalla tavalla siten kuin asiasta on määrätty tai on tarpeellista sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin tai asiakassuhteisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

 1. Laskutus ja maksujen suoritus
 • 8.1.1 Poistettu oikeus sopia harvemmasta laskutusrytmistä kuin neljä kertaa vuodessa. Vaatimus on nykyisen sähkömarkkinalain mukainen.

Verkkopalvelun keskeyttäminen

 • 9.10 Lisätty, että verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähköntuotantopaikkaa koskeva verkkopalvelu, jos sähköntuotantopaikan verkkopalvelua koskevan mittauksen takana olevan sähkönkäyttöpaikan sähkönjakelu keskeytetään.

Verkkopalvelun virhe

 • 10.1. Tarkennettu, että verkonhaltijan palvelussa on virhe myös silloin, kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt sähkömarkkinalain 97 §:n mukaisesti

11.2. Poistettu mahdollisuus sopia sähkön laatuvaatimuksia ja toimitustapaa koskevista poikkeuksista liittymissopimuksessa.

 1. Sähköntuotantolaitteistosta johtuva virhe ja vahingonkorvaus
 • Tuotu sähköntuotantoa koskevan verkkopalveluehtojen liitteen TVPE11 sisältö osaksi verkkopalveluehtoja.
 • Sähköntuotannon virheestä johtuvien vahingonkorvausten määräytymisperusteita on muutettu välillisen vahingon käsittelyn osalta. Välillisen vahingon enimmäismäärän määräytyminen riippuu jatkossa tuotantolaitoksen nimellistehosta (enintään tai yli 100 kilovolttiampeeria).
 • 13.2.4.1. Välillisenä vahinkona pidetään lisäksi verkonhaltijan muille jakeluverkkoon liittyneille käyttäjille maksamia korvauksia, jotka aiheutuvat sähköntuotannon virheestä.
 • 13.2.4.2. Mikäli sähköntuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 100 kilovolttiampeeria, on vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta enintään 8.500 euroa, jos muuta ei ole sopijapuolten välillä sovittu.
 • 13.2.4.3. Mikäli sähköntuotantolaitoksen nimellisteho on yli 100 kilovolttiampeeria, on vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta enintään 8.500 euroa jokaista jakeluverkkoon liittynyttä käyttäjää kohtaan, joita kohtaan jakeluverkonhaltija on korvausvelvollinen sähköntuotannon virheen vuoksi, jos muuta ei ole sopijapuolten välillä sovittu. Tämän kohdan mukaisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 150 000 euroa.
 • 13.2.4.4. Jos sähköntuottaja on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen enimmäismäärän rajoitusta ei sovelleta.
 1. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen
 • 15.2 Lisätty, että sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen korottamisessa noudatetaan lisäksi mitä sähkömarkkinalain 26 a §:ssä on säädetty (hinnankorotuskatto).
 1. Riitojen ratkaiseminen
 • 19.1. Lisätty, että ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).