Valkeakosken Energia Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Laatimispäivämäärä: 12.1.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä

Valkeakosken Energia Oy
Roineenkatu 24, PL 89
37601 Valkeakoski

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Erik Liljeström
Asiakaspalvelupäällikkö
erik.liljestrom@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 5560

Valkeakosken Energia Oy
Roineenkatu 24, PL 89
37601 Valkeakoski

3. Rekisterin nimi

Valkeakosken Energia Oy:n käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Valkeakosken Energian sivustolla (https://valkeakoskenenergia.fi) kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sivuston kävijämäärät, suosituimmat sivut, kellonaika, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.
Sivustolla olevien verkkolomakkeiden kautta kerättäviä tietoja ovat yhteydenottajan tiedot: asiakasnumero, käyttäjätunnus, käyttäjänumero, henkilötunnus, nimi/yritys, osoite, postinumero, toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä sähkönkäyttöpaikan tunnus ja osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Verkkolomakkeet

Henkilötietoja kertyy Valkeakosken Energian sähköisen asioinnin lomakkeiden kautta. Lomakkeiden kautta tehdyt yhteydenotot voivat koskea esimerkiksi asiakastietojen päivittämistä, peruuttamisilmoitusta tai vikailmoitusta. Luettelo kaikista sähköisen asioinnin lomakkeista on osoitteessa https://valkeakoskenenergia.fi/sahkoinen-asiointi/lomakkeet/.

Evästeet

Valkeakosken Energian sivustossa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen tämän vieraillessa sivustolla. Kaikkien sivustossa käytettyjen evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Rekisterinpitäjän tarkoitus ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa heidän yksityisyyttään tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivujen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.
Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeet.
Kolmannen osapuolet palvelut

Käytämme kävijätilastointiin kolmannen osapuolen Google Analytics -seurantakoodia. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Valkeakosken Energian sivuilla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuilla. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Valkeakosken Energian hallinnassa, eikä rekisterinpitäjällä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Valkeakosken Energia ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Valkeakosken Energia Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman ko. henkilöltä saatua lupaa, ellei laki niin edellytä. Käyttäjien henkilötietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin liittyviä tarkoituksia varten, ellei tähän ole erikseen pyydetty ja saatu lupaa käyttäjältä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa sähkömarkkinalain säännösten edellyttämällä tavalla muille sähkömarkkinaosapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Valkeakosken Energia Oy käyttää suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä MailChimp-sähköpostipalvelua. Kyseessä on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirretään palvelun kautta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja on MailChimpin verkkosivuilla (englanniksi).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään ja ylläpidetään verkkoympäristössä. Valkeakosken Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista henkilötietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Valkeakosken Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöllä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnön suoramarkkinoinnin kieltoon voit lähettää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Valkeakosken Energia Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.