Reklamaatioita ja riita-asioita koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi asiakkaan ja Valkeakosken Energia Oy:n välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.