Sähkönsiirtohinnasto

Sähkön siirron arvonlisäverollinen hinnasto 1.1.2021 alkaen

PERUSSIIRTO Siirto Sähkövero*
Perusmaksu euroa/kk 1x35A 7,70  
3x25A 10,00  
3x35A 21,00  
3x50A 37,00  
3x63A 50,00  
3x100A 95,00  
3x125A 140,00  
3x160A 206,00  
3x200A 318,00  
Energiamaksu snt/kWh 3,35 2,79
KAUSISIIRTO
Perusmaksu euroa/kk 3x25A 24,00  
3x35A 43,00  
3x50A 65,00  
3x63A 84,00  
3x100A 168,00  
3x125A 206,00  
3x160A 258,00  
Energiamaksu snt/kWh    
Talviarkipäivä 1) 3,95 2,79
Muu aika 1,30 2,79
YÖSIIRTO
Perusmaksu euroa/kk 3x25A 24,00  
3x35A 43,00  
3x50A 65,00  
3x63A 84,00  
3x100A 168,00  
Energiamaksu snt/kWh    
Päivä klo 07-22 2,75 2,79
Yö klo 22-07 1,30 2,79
TILAPÄISSIIRTO 2)
Perusmaksu euroa/kk <63A 9,00  
Perusmaksu euroa/kk >63A 46,00  
Energiamaksu snt/kWh 10,85 2,79
VUOSISIIRTO 2)
Perusmaksu euroa/kk 3,00  
Energiamaksu snt/kWh 3,73 2,79

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% *) SÄHKÖVERO lisätään siirtohintoihin (sis. Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun) Sähköveroluokka 1: 2,79372 snt/kWh ja Sähköveroluokka 2: 0,07812 snt/kWh (teollisuus ja kasvihuoneviljely)

1) Talviarkipäivä on 1.11.-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22.

2) Tilapäis- ja vuosisähkömaksuluokat eivät ole vapaavalintaisia.

Sähkönsiirtohinnasto 1.1.2021 alkaen

TEHOSIIRTO 1     0,4 KV Euro
Perusmaksu euroa/kk 178,00
Tehomaksu/kW.kk 4)  3,20
Loistehomaksu/kVar.kk 2)  0,00
Energiamaksut snt/kWh  Sentti
 Talviarkipäivä 1)  2,74
 Talvi muu aika  1,52
 Kesäarkipäivä  1,52
 Kesä muu aika  1,52
20 KV:N SIIRTO Tehosiirto 2 Tehosiirto 3
Perusmaksu euroa/kk 566,00 11170,00
Tehomaksu/kW.kk 3) 2,80 1,30
Loistehomaksu/kVar.kk 2) 0,00 0,00
Energiamaksut snt/kWh    
Talviarkipäivä 1) 2,23 1,30
Talvi muu aika 1,03 0,48
Kesäarkipäivä 1,03 0,48
Kesä muu aika 1,03  0,48

1) Talviarkipäivä on 1.11 .-31.3., maanantai-lauantai, klo 07-22.
2) Maksu määräytyy kuukauden 60 min. mittausjakson suurimman lukeman perusteella, mistä on vähennetty 16% saman kuukauden suurimman pätötehon arvosta.
3) Maksu määräytyy arkipäivinä kahden eri talvikuukauden 60 min.mittausjaksojen suurimpien lukemien keskiarvosta.
4) Maksu määräytyy kahdentoista viimeksi mitatun, kahden eri talvikuukauden ja suurimman 60 minuutin pätötehojen keskiarvosta.

Sähköntoimituksen laskutus perustuu tuntienergiamittaukseen, 20 kV:n toimitus edellyttää asiakkaan omaa muuntamoa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

SÄHKÖVERO lisätään siirtohintoihin (sis. Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun)

Sähköveroluokka 1: 2,79372 snt/kWh ja

Sähköveroluokka 2: 0,07812 snt/kWh (teollisuus ja kasvihuoneviljely)

Sähköverkon liittymismaksut ja soveltamisohjeet

Liittymismaksut 1.1.2021 alkaen

Pienjänniteliittymät

 

 

Pääsulake A

Vyöhyke 1

75 € /A

ALV 24%

 

Vyöhyke 2

90€ / A

ALV 24%

 

Vyöhyke 3

125 € / A

ALV 24%

3 x 25 1875 2250 3125
3 x 35 2625 3150 4375
3 x 50 3750 4500 6250
3 x 63 4725 5670 7875
3 x 100 7500 - -
3 x 125 9375 - -
3 x 160 12000 - -
3 x 200 15000 - -
3 x 250 18750 - -
Yli 250 75 €/A - -

1. Yleistä

Sähkönjakeluverkkoon liittämisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 19, pois lukien kohta 11.3 ja 11.3.1 liittymismaksun palautus. Verolliset liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

2. Liittymissopimus

Valkeakosken Energia Oy:n ja liittyjän kesken laaditaan kirjallinen liittymissopimus.
Liittymän kokoa muutettaessa tehdään aina uusi liittymissopimus.

3. Liittymisjohto

Valkeakosken Energia Oy määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymiskohdan, josta eteenpäin liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kaivuutöineen. Kaapeliverkossa liittymisjohdolla tarkoitetaan verkonhaltijan ja liittymän omistajan sähköasennusten välistä kohtaa tonttirajalta (tapauskohtaisesti myös jakokaapista tai muuntajalta) pääsulakkeille ja ilmajohtoverkossa kaapeliosuutta pylväässä olevista liittimistä pääsulakkeille.

Tontin osalta liittymisjohdon omistaa liittyjä. Liittymisjohdon huolto – ja kunnossapitovastuu on liittymän omistajalla.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa. Liittymisjohdon asennuksen ja muut kiinteistön alueella tarvittavat työt liittyjä voi teettää sähköurakoitsijalla tai Valkeakosken Energia Oy:llä erillisen tarjouksen mukaan. Liittymisjohdon rakenne, suojaus, mitoitus ja asennus tulee tehdä Valkeakosken Energia Oy:n ohjeiden mukaan.

 

4. Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy uuden liittymissopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevan hinnaston mukaan.

Keskijänniteliittymä 20 kV
Sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittymiskohta on pääsääntöisesti asiakkaan muuntamon 20 kV:n erottimen liittimissä.

20 kV jännitteellä toteutettavissa liittymissä liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan: L20kV = a + b20kV * P

L20kV = liittymismaksu (ALV 24 %)
a
sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b20kV on kapasiteettivarauskustannus, joka kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.
b20kV = 33,73 euroa / kVA ( kapasiteettivarausmaksu)

P on liittymän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho [kVA]. Liittymän suurentaminen laskutetaan muuntajaportaiden mukaan

Vyöhyke 1
Vyöhykkeeseen kuuluvat kaikki asemakaava-alueella sijaitsevat liittyjät etäisyydestä riippumatta. Vyöhykkeen hintoja sovelletaan, kun liittämiskohta on enintään 200m etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta ja alueilla, joilla on voimassa oleva vahvistettu asemakaava poislukien alueet, missä on yleiskaava, ranta-asemakaava tai rantakaava.

Vyöhyke 2
Vyöhykkeen liittymien hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on 200- 400 metrin etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Vyöhyke 3
Vyöhykkeen liittymien hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on 400 – 600 metrin etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

 

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti tai aluehinnoitteluna.

 

Mikäli 1.1.2006 jälkeen tehty liittymä irtisanotaan, liittymismaksua ei palauteta liittyjälle. Mikäli ennen 1.1.2006 tehty liittymä irtisanotaan, niin liittymismaksu palautetaan liittyjälle vähennettynä yleisten liittymisehtojen LE 19 kohtien 11.3 ja 11.3.1 mukaisilla vähennyksillä. Palautuskelpoisuus koskee vain liittymissopimuksessa määriteltyä arvonlisäverotonta liittymismaksua. Liittymää pienennettäessä ei maksettua liittymismaksua palauteta.

Pienjänniteliittymää suurennettaessa peritään liittyjältä lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen sulakekokojen mukaisten maksuluokkien välinen erotus. Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteen ja pääsulakkeiden välisen liittymiskaapelin mahdollinen uusinta.

Mikäli liittymä halutaan pitää voimassa, vaikka liittymässä ei ole voimassa olevaa mittausta, liittymästä peritään perussähkön mukaiset perusmaksut liittymäkoon mukaan.

Yksivaiheisen liittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi (3 x 25 A) liittymäksi veloitetaan vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 alueella 1/3 liittymismaksuna ko. vyöhykkeen hinnaston mukaisesta liittymismaksusta. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Enintään 2 MVA:n tuotantolaitokselta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteiston rakentamisesta.

Yli 2 MVA:n tuotantolaitoksissa noudatetaan samoja hinnoitteluperiaatteita kuin keskijänniteliittymissä (20 kV).