Valkeakosken Energian sähkönmyynti liittyy Lännen Omavoimaan

Pirkanmaalla toimivat sähkönmyyntiyhtiöt Valkeakosken Energia Oy ja Leppäkosken Energia Oy siirtävät sähkönmyyntiliiketoimintansa Lännen Omavoimaan ja tulevat samalla yhtiön osakkaiksi, minkä myötä Lännen Omavoima Oy:n koko kasvaa noin kaksinkertaiseksi.

Aiemmin Rauman Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n puoliksi omistaman Lännen Omavoiman asiakasmäärä tulee yhdistämisen myötä olemaan yli 65 000 ja yhtiön liikevaihto kasvaa noin 40 miljoonaan euroon. Yhdistyminen tapahtuu vuoden 2022 alkuun mennessä.

Asiakkaille kilpailukykyisemmät hinnat ja palvelut

Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Lauri Laine on tyytyväinen mahdollisuudesta liittyä Lännen Omavoimaan. Kilpailu sähkömarkkinoilla on tiukkaa ja uskomme tämän yhdistymisen myötä¤ pystyvämme takaamaan niin nykyisille kuin tuleville asiakkaillemme entistä kilpailukykyisemmät sähkön myyntihinnat ja palvelut. Lisäksi pystymme säilyttämään paikallisuuden tuomat edut sekä tarjoamaan aiempaa laajemmat digitaaliset palvelut.

Lännen Omavoiman tuotevalikoimaan kuuluvat sähkösopimusten lisäksi energiatehokkuutta edistävät tuotteet kuten aurinkoenergiajärjestelmät. Lisäksi sähköautoiluun liittyvät palvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Näitä palveluita emme ole aiemmin Valkeakosken Energiassa tarjonneet kuluttaja-asiakkaille, mutta yhdistymällä Lännen Omavoimaan palvelutarjoamaamme laajenee myös näiltä osin, kommentoi Laine.

Tapahtuva muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta toimenpiteitä, vaan voimassa olevat sähkösopimukset jatkuvat nykyisin hinnoin ja ehdoin myös uudessa yhtiössä. Muutoksella ei ole vaikutusta myöskään Valkeakosken Energian muihin liiketoimintoihin, kuten sähkön siirtoon tai kaukolämpöön. Myös paikallinen asiakaspalvelupiste on tarkoitus säilyttää Valkeakoskella ja Valkeakosken Energian omistaa edelleen 100-prosenttisesti Valkeakosken kaupunki.

Paikallisuus keskeinen osa strategiaa

Lännen Omavoima hakee valtakunnallisesti kasvua sähkönmyynnissä, mutta pitää jatkossakin vahvasti kiinni paikallisuudesta, joka on keskeinen osa yhtiön strategiaa. Kaikkia osakkaita yhdistää hyvä paikallinen palvelu, luotettavuus ja vastuullisuus.

– Haemme jatkossakin lisää kasvua uusien osakkaiden kautta. Tämän kasvun mahdollistamiseksi olemme aloittaneet Lännen Omavoimaan uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin. Yhtiön tavoitteena on kasvaa kymmenen suurimman sähkönmyyjän joukkoon Suomessa, Haapala toteaa.

Leppäkosken Energian toimitusjohtaja Juha Koskinen näkee yhdistymisen mahdollisuutena:

– Yhdistymisen myötä voimme parantaa kannattavuutta säilyttäen samalla paikallisuuden. Osakasyhtiöiden yhteinen arvopohja luo entistä paremmat edellytykset menestyä erittäin kilpailluilla sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla.

Lehdistötiedote