Valkeakosken Energia palvelee ja turvaa sähkön ostajaa

Sähkön hinta elää jatkuvasti markkinoilla. Sähkönmyyjä toimii eräänlaisena turvana markkinan ja kuluttajan välillä. Sähkönmyyjä hankkii sähköä markkinoilta ja hinnoittelee tuotteensa asiakkaidensa käyttöön kahdella tavalla: toistaiseksi voimassaolevilla ja määräaikaisilla sopimuksilla. Isot markkinavaihtelut eivät näin pääse karkaamaan kuluttajan sähkölaskulle. Kuluttajalla on mahdollisuus myös ottaa riski itselle.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkaa sovitusta päivästä. Sähkön hinta voi muuttua yhden kuukauden ilmoitusajan puitteissa. Asiakas voi aina irtisanoa tämän sopimustyypin sopimuksen päättymään kahden viikon irtisanomisajalla ja solmia uuden sopimuksen jollekin toisella tuotteella.

Määräaikaisen sopimuksen hinta on kiinteä sovitun jakson, yleensä yksi tai kaksi vuotta. Sopimus sitoo niin myyjää kuin asiakastakin. Kumpikaan ei voi irtisanoa määräaikaista sopimusta ennen määräajan päättymistä. Sähkönmyyntiehdoissa on muutamia poikkeuksia edellä mainittuihin irtisanomisaikoihin.

Määräaikaisella sopimuksella haetaan kiinteää ”turvaa”, jolloin sähkönhinta ei pääse karkaamaan poikkeuksellisen markkinatilanteen johdosta. Kuluttajat, jotka käyttävät sähköä enemmän, valitsevat normaalisti määräaikaisen sopimuksen hallitakseen paremmin tulevan jakson sähkönhintaa.

Oleellinen osa määräaikaista sopimusta on erikseen ostettava ns. Vaihtoturva.  Ostaessasi määräaikaisen sopimuksen yhteydessä Vaihtoturvan, voit sopimuksen voimassa ollessa tehdä yhden kerran sopimusmuutoksen määräaikaiseen tuotteeseemme.

Riski itselle

Kuluttaja voi itsekin hallita riskejä ja valita Spot-tuotteen. Tällöin kuluttaja ottaa vastattavakseen markkinan muutokset täysimääräisesti. Kuluttaja nauttii hyvän vesi- / tuulivuoden halvasta sähkönhinnasta ja hyväksyy mahdollisen kylmän talven korkeammat hintavaihtelut. Myyjä hinnoittelee marginaalinsa hyvin pieneksi johtuen siitä, että kuluttaja kantaa itse markkinan hintavaihteluriskit.

Tukkumarkkinat hinnoittelevat Spot-tuotteen päivittäin ja julkaisevat sen nettisivuilla. Siis huomisen hinta tiedetään tänään noin klo 14-15. Spot-hinnan seuraaminen on helppoa: lataa applikaatio play-kaupasta nimellä Fingrid.

Sähkön alkuperä

Ostamme asiakkaidemme käyttöön tuuli- ja vesisähkösertifikaatteja sen määrän, jonka kuluttajat käyttävät. Energiavirasto valvoo, että ilmoittamamme määrät pitävät paikkansa. Voit siis luottaa siihen, että ostamasi sähkön alkuperä on juuri sellainen kuin halusit.

Kun muutat

Muuttaessa asiakkaan on syytä ilmoittaa todellinen muuttoajankohta hyvissä ajoin. Sähkönmyyntiehdoissa suositetllaan 14 vrk ilmoitusaikaa. Jos et ole ihan varma muuttoajankohdasta, ilmoita muuttopäiväksi mieluummin aikainen ajankohta kuin myöhä, koska nykyisin verkkoyhtiöt katkaisevat sähköt kohteista, joissa ei ole sähkönmyyntisopimusta voimassa. Näin vältyt siltä, että muuttopäivän sähkön kanssa tulisi odottamattomia yllätyksiä.

Yritysten sähkötuotteet

Yrityksille tarjottavat tuotteet poikkeavat kuluttajasopimuksista lähinnä käytön ajankohdan mukaan. Palveluyritykset käyttävät sähkönsä pääsääntöisesti päivällä. Tuotantoyritykset käyttävät sähköä tasaisemmin yöllä ja päivällä. Käytön tasaisuudella on kustannusvaikutus sähkön hankintahintaan.

Yritysten määräaikaiset sopimukset ovat kutakuinkin samoja kuin kuluttajilla: yhden ja kahden vuoden määräaikaisia sopimuksia.

Yrityksille, joiden sähkönkäyttö on suuri, pyritään hankinta toteuttamaan dynaamisilla sopimuksilla. Sopimuksissa sovitaan käytettävistä marginaaleista ja ehdoista, jonka jälkeen hankitaan markkinoilta energiamäärä prosenttiosuuksina asiakkaan käyttöä vastaan. Näin hajauttamalla tulevaisuuden hankinta useampaan osaan, ei kaikki hankinta ole yhden hetken varassa, vaan koostuu useammasta osasta. Tässä korostuu markkinaseurannan tärkeys ja tilanteiden analysointi, jota teemme päivittäin – onnistuaksemme hankinnassa.

Haastava markkinatilanne

Markkinatilanne on ollut vuoden 2020 aikana poikkeuksellisen haastava. Ensin talvi yllätti poissaolollaan. Pakkasia ja lunta ei tullutkaan Etelä-Suomeen. Sen sijaan vettä on satanut markkina-alueella reilusti – Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Alkutalvesta vesitilanne parani huomattavasti aiheuttaen lopulta tuottajien sähkönhinnan kontrollin menetyksen. Sähkön hinta Nordpool-markkinalla lähti keväällä 2020 laskuun ja sähkön systeemihinta laski voimakkaasti. Suomen aluehinta pysyi kuitenkin korkeana. Suomessa odotamme erityisesti Olkiluoto 3:n käynnistymistä, sillä sen uskotaan helpottavan tilannetta vuoden 2022 aikana.

Koronan vaikutus talouteen ja sitä kautta sähkömarkkinoihin jää vielä vain arvailtavaksi. Toivottavasti tuotannot toimivat entiseen malliin ja me kaikki säilymme terveinä.