Sähkön siirtohinnat kohtuullisia Valkeakoskella

Viime aikoina on mediassa valtakunnallisesti käyty keskustelua sähkön siirtohinnoista ja niiden kohtuullisuudesta. Osa verkkoyhtiöistä on nostanut siirtohintojaan muutaman vuoden aikana jopa kymmeniä prosentteja. Asiakkaan näkökulmasta hinnankorotukset ovat tuntuneet kohtuuttomilta ja erityisesti kesämökkejä rasittavat kalliit perusmaksut. Onneksi meillä Valkeakoskella hinnat on pystytty pitämään kohtuullisina myös vapaa-ajan asujille.

Teimme juuri hintavertailun, ja olemme kaikissa kuluttajaryhmissä siirtohinnan osalta keskimäärin 10-20 prosenttia alle valtakunnallisen keskiarvon. Vuonna 2019 nostimme siirtohintoja noin kahdeksan prosenttia, mutta sitä ennen laskimme hintoja kaksi kertaa vuosina 2014 ja 2015. Hintamme ovat siis käytännössä samalla tasolla kuin vuonna 2013, mitä voidaan valtakunnalliseen tasoon verraten pitää erinomaisena suorituksena.

Tästä huolimatta olemme viimeisten vuosien aikana investoineet sähköverkkoon noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa, ja tätä kautta parantaneet sähkönjakelun laatua merkittävästi. Tavoittelemme säävarmaa verkkoa vuoteen 2028 mennessä, ja sen vuoksi investointimme jatkuvat myös tulevina vuosina. Verkkoinvestointien ansiosta olemme selvinneet viimeaikaisista myrskyistä kohtuullisin vaurioin, ja sähköt on saatu palautettua asiakkaille nopeasti. Paikallisen, kaupungin omistaman yhtiön tavoitteena on pitää siirtohinnat kohtuullisina ja alle valtakunnan keskiarvon myös jatkossa.

Lauri Laine
Toimitusjohtaja, Valkeakosken Energia Oy