Laaja sähkökatko 4.7.2020

Sähköverkossamme oli laaja sähkökatko, kaikkiaan vika kosketti aluksi yli 5000 tuhatta asiakastamme. Suurimmalle osalle asiakkaistamme saatiin palautettua sähköt alle tunnissa. Illan kääntyessä yöksi kaikille mantereella sijaitseville muuntamoille oli saatu palautettua sähköt.

Yötä vasten vikapaikka saatiin paikannettua Selkä- ja Niittysaaren muuntamoiden alueelle, milloin sähköttömiä asiakkaita jäi vielä 18 kpl. Saarien osalta vian paikannus ja korjaus jatkui läpi yön aina sunnuntaihin asti. Vian syyksi selvisi Selkäsaaren muuntamolla rikkoutuneet kaksi eristintä.

Kaikille saatiin palautettua sähköt sunnuntaina noin klo 12:25 korjaustöiden jälkeen.