Sähköauton lataaminen

Sähköautoja ei vielä ole Suomessa runsaasti, mutta lähitulevaisuudessa niiden määrän arvioidaan lisääntyvän jopa satoihin tuhansiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että autojen lataus on järjestettävä tehokkaaksi, turvalliseksi – ja ylipäätään mahdolliseksi. Sähköyhtiöt tarjoavat puitteet sähköautoilulle.

Hallitus haluaa lisätä sähköautojen määrää, kun ilmastotavoitteet asettavat vaatimuksia. Sähköauto ei myöskään saastuta ilmaa paikallisesti. Kaikki suuret autotehtaat ovat aloittaneet massiivisen panostuksen sähköautoihin.

Lataamista ohjataan direktiiveillä. Uusissa ja laajasti korjattavissa asuinrakennuksissa, joissa on yli kymmenen autopaikkaa, on tehtävä sähköautojen lataamiseen soveltuva esikaapelointi tai putkitus. Vastaavissa ei-asuinrakennuksissa on oltava yksi latauspiste ja putkitus siten, että joka viidenteen autopaikkaan voidaan asentaa latauspiste. Kaikissa ei-asuinrakennuksissa, joissa on yli 20 autopaikkaa, on vuoteen 2025 mennessä oltava säädetty määrä latauspisteitä. Kansallinen lainsäädäntö on työn alla.

Teetä kartoitus latauspaikasta

Sähköauton latauksen kanssa tulee olla tarkkana, sillä kyseessä ovat suuret tehot. Latauksessa osa energiasta muuttuu lämmöksi ja jää järjestelmään. Tavallisesta pistokkeesta (ns. suko-pistoke) ei saa ladata sähköautoa jatkuvasti, vaan on suositeltavaa hankkia erillinen latausjärjestelmä.

Yksivaiheisissa sähköjärjestelmissä saattaa tulla ongelmia. Jos kiinteistössä on samanaikaisesti käytössä muita laitteita, kuten astianpesu- ja pyykinpesukone, sähkö ei välttämättä riitä.

Kolmivaiheisessa sähköjärjestelmässä tilanne tasoittuu, kun rasitus jakautuu eri vaiheille. Kolmivaihelatauslaitteen hinta on noin 1000 €, mutta laitteiden hinta laskee koko ajan.

Maallikon on vaikea selvittää, täyttääkö järjestelmä vaatimukset lataamiselle. Kerrostaloissa on tunnettava kaapeloinnin rakenne. Niinpä latauspaikan sähköjärjestelmästä on hyvä teettää peruskartoitus ammattilaisella. Tarvittaessa voidaan esimerkiksi selvittää, onko mahdollista suurentaa pääsulaketta.

Asunto-osakeyhtiöt voivat anoa tukea latausjärjestelmän hankkimiseksi. Yksityishenkilöt eivät tukea saa. Asunto-osakeyhtiöissä saattaa olla edullisinta hankkia kokonaan uusi sähköliittymä.

Kotien maadoitetutkaan pistorasiat eivät siedä yli kahden tunnin täysitehoista sähkön kulutusta, joten laturi rajoittaa lataustehon kahdeksaan ampeeriin. Jos tehoa – eli nopeutta – halutaan nostaa, on hankittava latausasema.

Lataus aurinkosähköllä

Aurinkopaneelit ja sähköauto on hyvä yhdistelmä. Aurinkovoimalan teho pitää mitoittaa sen mukaan, että se lataa sähköautoa. Jotta teho voidaan siirtää sähköautoon, on auringon paistettava ainakin viisi tuntia.

Sähköautojen ja hybridien keskimääräinen sähkönkulutus on n. 15–20 kWh/100 km, kun keskimääräinen ajomatka on 50 km/päivä. Niinpä keskimääräinen energian tarve on 10 kWh/päivä, jonka määrän lataisi tavallisesta schuko-pistorasiasta kahdeksan ampeerin rajoituksella 5,5 tunnissa. Kuuden kWp:n aurinkosähköjärjestelmällä ja Mennekes-laturilla latausaika jäisi alle kahden tunnin.

Latauksen suunnittelu

Latauksen suunnittelu lähtee siitä, että kartoitetaan olemassa oleva sähköjärjestelmä asiantuntevalla sähkösuunnittelijalla. Verkkoyhtiöön kannattaa olla yhteydessä, jolloin selviää sähköliittymän riittävyys. Markkinoilla on palveluntarjoajia, jotka huolehtivat latauspisteiden toteutuksen kaikilta osin.

Yleensä taloyhtiöissä on mahdollista toteuttaa 1-2 latauspistettä kymmentä autopaikkaa/lämpötolppaa kohti ilman kiinteistön sähköjärjestelmän kapasiteettimuutoksia.

Varta vasten sähköautoilua varten kehitetty Type 2 -pistoke eli ns. Mennekes-pistoke mahdollistaa riittävän lataustehon (3,7–22 kW) ja älykkään lataustehon hallinnan.

Kotitalouspistorasiasta lataaminen on hidasta, mutta teho riittää ladattaville hybrideille ja usein myös täyssähköautoille, joskin älykkyys on vähäistä.

Alkuun voikin tehdä muutaman latauspisteen siten, että kiinteistön sähköjärjestelmään ei tarvita muutoksia.

Lisätietoja: www.lataustuki.fi, www.motiva.fi/latauspisteopas

 

LAATIKKO

Turvallinen lataus

 

  1. Latauspistorasian käyttöönottotarkastus
  2. Vikavirtasuojakytkin
  3. Jatkojohtoa ei saa käyttää
  4. Yksivaihe-schukosta virran rajoitus kahdeksaan ampeeriin
  5. Valvo latausta, etteivät liitokset ylikuumene
  6. Irrota aina latauskaapeli ensin ajoneuvosta
  7. Keskeytä lataus, jos pistorasia lämpenee