Katsaus 2018 joululahjoituksestamme Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:lle

Lahjoitimme vuonna 2018 joululahjarahan Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:n eväitä elämään ohjelmaan vähävaraisten harrastustoimintaan. Saimme heiltä joulun alla kuulumiset, miten lahjoituksemme on auttanut Valkeakosken nuoria ja lapsia:

Vuoden 2019 aikana Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry jakoi kaikkiaan oppimateriaalitukea 16 nuorella ja harrastustukea 26 lapselle/nuorelle. Tukea saaneiden määrä oli poikkeuksellisen suuri. Näin monelle hakijalle meillä ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta tarjota tukea. Vuodelle 2019 Valkeakosken Energia oy:n antama lahjoitus auttoi merkittävästi kasvattamaan tuen saajien määrää. Joka vuosi saamme hakemuksia enemmän, kuin mihin pystymme vastaamaan.

Valkeakosken Energian antama lahjoitus Eväitä Elämälle –ohjelmaan oli iso apu ja mahdollisti usean lapsen/nuoren harrastuksen jatkumisen. Lahjoittamanne varat (1500€) käytettiin harrastustukeen. Harrastukset ovat pääosin liikuntaharrastuksia tai musiikkiharrastuksia, myös teatteri- ja kuvataideharrastuksiin saamme hakemuksia. Teidän lahjoittamilla varoilla tuettiin lasten/nuorten seuraavia harrastuksia: pianon soitto, viulun soitto, jalkapallo, showtanssi, ratsastus. Tuen saajat olivat 9-17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Terveisin,

Valkakosken Pelastakaa Lapset ry

 

PELASTAKAA LAPSET RY:N EVÄITÄ ELÄMÄLLE –OHJELMA:

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista myöntämällä tukea mm. välttämättömiin harrastusmenoihin silloin, kun osallistuminen harrastukseen on perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi uhattuna. Tukea myönnetään myös oppimateriaalitukena, jos koulun käynnin jatkuminen peruskoulun jälkeen toiselle asteelle on uhattuna tai opiskelu uhkaa keskeytyä perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi yläkouluikäisille on tarjolla mentorointia, jonka tarkoituksena on tukea koulumotivaatiota, lisätä iloa ja antaa positiivisia oppimiskokemuksia. Eväitä Elämälle –ohjelman myötä tuetaan konkreettisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry on ollut jo vuosien ajan mukana ohjelmassa. Vuosittain yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea sekä valkeakoskelaisille että lähikuntien lapsille ja nuorille. Valkeakosken Pelastakaa Lapset yhdistyksessä ollaan otettuja ja iloisia, että Valkeakosken Energia valitsi Eväitä Elämälle -ohjelman lahjoituksen kohteeksi. Ohjelmaa toteutetaan lahjoitusvaroin, joten Valkeakosken Energia mahdollisti lahjoituksellaan usean lapsen ja nuoren harrastamisen jatkumisen.