Korotuksia sähkön siirtohintoihin 1.11.2019 alkaen

Valkeakosken Energia on panostanut viime vuosina voimakkaasti lakisääteisen, säävarman sähköverkon rakentamiseen turvatakseen alueen asiakkaille mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Sähkön siirtohintoja on muutettu viimeksi
1.1.2015 ja 1.1.2014, jolloin hintoja molemmilla kerroilla alennettiin. Vuodesta 2015 lähtien olemme kuitenkin investoineet sähköverkkoon kaikkiaan noin 7 miljoonaa euroa. Kasvaneet kulut sekä investoinnit ovat aiheuttaneet korotuspainetta
sähkönsiirtohintoihin. Hinnankorotusten tarkoituksena on varmistaa jatkossakin laadukas ja häiriötön sähkönsiirto asiakkaillemme. Korotuksen jälkeenkin Valkeakosken Energian sähkönsiirtohinnat ovat valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Hinnanmuutoksen kokonaisvaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 5,4 % sisältäen siirron kulutus- ja perusmaksun, sekä sähköveron ja arvonlisäveron. Verottoman siirtohinnan nousu on keskimäärin 8 % ja se kohdistuu perusmaksuihin.

Hinnanmuutosten vaikutus verolliseen siirtohintaan eri asiakasryhmille                                                                                         

Asumismuoto    VuosikulutusKeskimääräinen korotus
Kerrostalo2000 kWh1,10 €/kk
Rivi- tai omakotitalo 5000 kWh1,85 €/kk
Omakotitalo 18000 kWh4,50 €/kk

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä ja siirrosta, sekä veroista (sähkövero + arvonlisävero). Valtiolle tilitettävä sähkövero peritään sähkönsiirron laskutuksen yhteydessä. Tästä syystä siirron osuus
sähkölaskusta on yleensä suurempi kuin sähkön myynnin. Kaikkiaan sähköveron ja arvonlisäveron osuus siirtolaskun loppusummasta on noin puolet.

Sähkön siirtohinnastomme 1.11.2019 alkaen

Lisätietoja kysymyksiä&vastauksia