JOULURAHALAHJOITUS VALKEAKOSKEN PELASTAKAA LAPSET RY:LLE

Valkeakosken Energia Oy:n joulurahalahjoitus annettiin tänä vuonna Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry Eväitä elämälle – ohjelman harrastustukeen.

Kuvassa (vas.) vastaanottamassa lahjoitusta Minna Hietamäki, rahastonhoitaja; Kristina Tourunen, puheenjohtaja; Milja Saarinen, sihteeri;

Lahjoitusta luovuttamassa Erik Liljeström, markkinointipäällikkö ja Lauri Laine, toimitusjohtaja

Järjestimme marraskuussa facebook-gallupin, jossa kerättiin ehdotuksia joulurahalahjoituksemme saajiksi. Saimme erittäin paljon hienoja ehdotuksia ja lahjoituksen ansaitsevia kohteita olisi ollut tämän perusteella erittäin monta. Kohteissa kuitenkin painottui yleisesti lasten ja nuorten hyvinvointi. Halusimme kohdentaa tukemme näiden ehdotusten perusteella paikalliselle toimijalle, joka tekee erittäin arvokasta ja pyyteetöntä työtä juuri lasten ja nuorten eteen. Lahjoitimme 1 500€ Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:n Eväitä Elämälle – ohjelman harrastustukeen. Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tavoitteena on turvata vähävaraisen perheen lapselle mahdollisuus osallistua ainakin yhteen harrastukseen.

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry tukee Eväitä Elämälle-ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Ohjelmalla tavoitellaan pysyviä muutoksia ja vaikuttavuutta niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1959 perustettu yhdistys, joka ylläpitää pienryhmäkoti Kaarikotoa Valkeakoskella. Yhdistys toimii aktiivisesti ja pyrkii saamaan toimintaansa tunnetuksi Valkeakosken seudulla. Pyrimme rakentamaan yhteistyötä mm. kaupungin eri toimijoiden kanssa sekä osallistumaan Pelastakaa Lasten valtakunnallisiin hankkeisiin (esim. Eväitä elämälle) ja tempauksiin (Lasten oikeuksien päivä).

Lue lisää Valkeakosken Pelastakaa Lapset Ry:n toiminnasta