Ongelmia sähkönjakelussa

Pahoittelemme useita sähkönjakelun ongelmia avojohtoverkossa, etenkin Sääksmäen alueella sekä Pälkäneentien suunnalla. Ongelmallinen tilanne johtunee Fingrid Oy:n 110 kV voimajohtotyömaan aiheuttamasta poikkeuksellisesta kytkentätilanteesta sähköverkossamme. Poikkeustilanteen vuoksi emme pysty hyödyntämään kaikkea sähköverkon automaatiota ja suojaustoimenpiteitä, mitkä ehkäisevät sähkökatkoja sähköverkossa.

Poikkeustilanne sähköverkossa jatkuu elokuulle asti.