Meidän sähkön siirtohinta maan halvimpia

Valkeakoskella nautitaan maan edullisimmista sähkön siirtohinnoista. Valtakunnallisissa hintavertailuissa Valkeakosken Energia sijoittuu lähemmäs halvinta hintaa kuin keskiarvoa. Valkeakosken Energian siirtohintojen muuttuessa ne ovat viime aikoina laskeneet. Lisäksi siirtohinta sisältää suuren määrän palveluja, joita ei tule ajatelleeksikaan.

 

Sähkönsiirron sijaan olisi oikeampi puhua sähköverkkopalvelusta. Verkkopalvelussa asiakas saa verkkoyhtiöltään sähkön kulkutien voimalaitoksilta mittaritaululle ja kulkutien jatkuvan ylläpidon. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää sähköä aina halutessaan.

 

Vajaa kolmasosa sähkölaskusta muodostuu veroista. Veroihin sisältyy sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Sähkön siirron osuus on tyypillisesti noin kolmasosa ja loput laskusta on sähköenergian maksua. Sähkön myynti- ja siirtohinnat muodostuvat kiinteästä perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta.

 

Siirtohintaan sisältyy sähköverkon valvonta ja vikapäivystys 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa, sähkönkulutuksen mittaus, sekä asiakaspalvelu ja tekninen neuvonta niin henkilökohtaisesti kuin internetissäkin. Lisäksi sähkön siirtomaksuilla katetaan valtakunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

 

Valkeakosken Energia investoi sähköverkkoonsa n. 1-1,5 M€ vuodessa, jolla ylläpidetään ja rakennetaan verkostoa. Verkon tuottoa valvoo Energiavirasto.

 

Verkkoyhtiölle aiheutuu siis kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Sähköverkon ja siihen liittyvän verkostoautomaation ja kulutusmittausten on oltava koko ajan käyttökunnossa, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan. Tämän lisäksi sähköverkon on täytettävä kaikki käyttö-turvallisuuteen ja mitoitukseen liittyvät vaatimukset.

 

Lain mukaan sähköverkkoyhtiön tulee kohdella asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Näin ollen kaikki verkkoalueella asuvat sähköverkon asiakkaat osallistuvat tasapuolisesti sähköverkon ja sen palveluiden ylläpitoon, kunnostamiseen sekä kehittämiseen. Sähköverkon kustannuksista valtaosa (yli 90 %) on kiinteitä.

 

Vuonna 2013 säädettiin uusi sähkömarkkinalaki, jossa annetaan säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuttaisi asemakaava-alueella asiakkaalle yli kuutta tuntia kestävää sähkökatkoa eikä haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää katkoa.

 

Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset portaittain:

Vuoden 2019 loppuun mennessä vaatimusten tulee toteutua vähintään 50 prosentilla asiakkaista vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta, vuoden 2023 loppuun mennessä 75 prosentilla (vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta) ja vuoden 2028 loppuun mennessä kaikkien asiakkaiden kohdalla.