Alkusammutus kotona

Kotona on hyvä olla alkusammutusvälineet ja hallita niiden käyttäminen. Alkusammutusvälineet ovat yhdelle henkilölle tarkoitettuja sammutusvälineitä, jotka sopivat palonalkujen sammuttamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi sammutuspeite ja käsisammutin.

Sammutuspeite

Sammutuspeitettä käytetään pikkupalon tukahduttamiseen. Sammutuspeitteen koko on vähintään 120X180 cm. Sammutuspeite kannattaa sijoittaa esim. seinälle, mistä se on helposti saatavilla tarpeen tullen. Sammutuspeite voisi olla hyvä tuparilahja nuorille.

Käsisammutin

Kotikäyttöön riittää 6 kg käsisammutin. Käsisammuttimella sammutat tehokkaasti kaikki alkavat palot kodissasi. Käsisammutin kannattaa sijoittaa kodin poistumistien varrelle. Sammutin kiinnitetään esimerkiksi seinään.

Jokaisen perheenjäsenen pitää tietää, miten sammutinta käytetään. Käsisammuttimessa on yleensä selkeä käyttöohje, jonka voi katsoa kaikkien perheenjäsenten kanssa läpi. Sammutin tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin, kotiin hankitut sammuttimet tulee tarkistaa kahden vuoden välein.